abedi

کمیم ... ولی باهمیم

  چت کردن با abedi
abedi از مازندران ٢٧ اسفند ٩٨


چت اورداپ


آیا واقعاً جغد شوم است؟

در متن های کهن باستانی جغد را "هو مورو" می خواندند یعنی پرنده دانا؛
در کتاب های قصه نیز این پرنده عینک به چشم دارد و به بقیه حیوانات پند و اندرز می دهد.
اما شومی جغد، بعد از ورود اعراب به ایران بر سر زبان ها افتاد؛
غذای این پرنده، سوسمار ، بزمجه ، مار ، مارمولک و موش بود، یعنی غذای اعراب را می خوردند؛ پس اعراب، آن را پرنده ای شوم می دانستند و می دانند.
در کتاب اوستا از جغد با نام "اشوزشت " یاد شده یعنی : فراری دهنده دیوها و پلیدی ها
*ارش* ٢٨ اسفند ٩٨

عابدی ضمن احترام باید بگم چرند بود داداش

you belong with ٢٨ اسفند ٩٨

لیلیوم ٢٨ اسفند ٩٨

اسنات جون گفتم باز این پست اومده بالا پست شومیه

آسنات76 ٢٨ اسفند ٩٨

لی لی ترجمه

لیلیوم ٢٨ اسفند ٩٨

عی اینتا پست بالا دره؟

parnya ٢٨ اسفند ٩٨

ولی من دوسش دارم مخصوصا نگاهش

عضو ارشد
  چت کردن با abedi
abedi از مازندران ٢٧ اسفند ٩٨
مردی را به جرم قتل نزد کورش بزرگ آوردند...

پسران مقتول خواهان اجرای حکم شدند. ﻗﺎﺗﻞ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ کاری ﻣﻬﻢ برای ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ۳ﺭﻭﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮﺩ. ﺷﺎﻩ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ؟ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ نگاه ﮐﺮﺩ ﻭ گفت: ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ. ﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ: ﺍﯼ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻﺭ ﺁﺭﺍﺩ ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
ﺁﺭﺍﺩ گفت: ﺑﻠﻪ ﺳﺮﻭﺭﻡ
ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﺭﺍﺑﺮ ﺗﻮ ﺍﺟﺮﺍ میکنیم!
ﺁﺭﺍﺩ گفت: ﺿﻤﺎﻧﺘﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﻗﺎﺗﻞ ﺭﻓﺖ و ۳ ﺭﻭﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺁﺭﺍﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﺍﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﺸﻮﺩ. اﻧﺪﮐﯽ پیش ﺍﺯ ﻏﺮﻭﺏ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﯿﻦ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺟﻼﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
کورش ﺑﺰﺭﮒ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﺮﺍ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺴﺘﯽ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﯽ؟ ﻗﺎﺗﻞ پاسخ ﺩﺍﺩ: ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻭﻓﺎﯼ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ.
ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﺮﺍ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩﯼ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ :ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ مهرورزی ﻭ ﻧﯿﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ‌!
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻣﻘﺘﻮﻝ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻭ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ﺯﯾﺮﺍ می ترﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﺨﺸﺶ ﻭ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ.

این نوشته را گذاشتم زیرا می ترسم که بگویند گذشته ایران از یاد مردم ایران رفته است...
you belong with ٢٨ اسفند ٩٨

abedi ٢٨ اسفند ٩٨

بهار داش مسعود با معرفت

مسعودآریایی ٢٨ اسفند ٩٨

آوای بهار ٢٨ اسفند ٩٨

abedi ٢٨ اسفند ٩٨

سارا اسنات عابد ممنون دادا پرنیا

parnya ٢٧ اسفند ٩٨

یاد کوروش جاودان

عضو ارشد
  چت کردن با abedi
abedi از مازندران ٢٨ اسفند ٩٨
خوشبحال شما ایرانیا، هرروز میگن کشف میلیونها ماسک احتکارشده و توزیع آن در ایران، کمک ۲۵میلیون دلاری ژاپن به ایران، کمک های بشردوستانه امارات به ایران، کمک های روسیه به ایران، ارسال میلیونها ماسک از چین به ایران،
ولی ما چون تو ماداگاسکاریم هر داروخونه ای میریم ماسک ندارن
you belong with ٢٨ اسفند ٩٨

abedi ٢٨ اسفند ٩٨

دوستای گلم دعا میکنم سال 99 همه ی این مشکلات کلا حل بشه و کشورمون ایران عزیز بیوفته به دست صاحب اصلیش ینی خود ایرانیا

لیلیوم ٢٨ اسفند ٩٨

مسعودآریایی ٢٨ اسفند ٩٨

مهسا 29 ٢٨ اسفند ٩٨

خدا میدونه کمکها رفته رو حساب بانکی کدوماشون فک کردن کشورها بهشون عیدی دادن

parnya ٢٨ اسفند ٩٨

اینا واقعا نمیدونند کشور دست کیاست؟ چرا کمک میکنند؟

عضو ارشد
  چت کردن با abedi
abedi از مازندران ٢٨ اسفند ٩٨
دوستای گلم باعث افتخار که عرض شادباش و تبریک اینجانب

زودتر از نسیم روح بخش نوروز خدمتتون شرفیاب بشه . . .

پیشاپیش عیدتون مبارک
you belong with ٢٨ اسفند ٩٨

سحر1992 ٢٨ اسفند ٩٨

همچنین حامد جان سال خوبی داشته باشی در کنار خانواده

abedi ٢٨ اسفند ٩٨

اوا هستی اوای بهار پرنیا اسنات لیلیوم ممنون بابت دعاهای قشنگتون هیلدا مهسا رسمی بود چون اخرین پستم تو سایته برای سال 98 برای سال 99 با این وضعیت معلوم نیست داش مسهود

مسعودآریایی ٢٨ اسفند ٩٨

مهسا 29 ٢٨ اسفند ٩٨

وای چقدر رسمی...شرفیاب شد مرسی

hilday22 ٢٨ اسفند ٩٨

سپاس

عضو ارشد
  چت کردن با abedi
abedi از مازندران ٢٨ اسفند ٩٨


چت اورداپ


چنین گفت زرتشت :
که سوزانید بدی را درآتش - تا ز آتش برون آید نیکی
پس تو نیز چنین کن...

پاس دارم آتش جاويد را
يادگار فطرت جمشيد را
چند روزى مانده بودش تا به عيد
آمد آتش در چنين روزى پديد
بهر او آتشگهى آراستند
از پليدى و سياهى کاستند
پس ازآن هر روز در روزى چنين
جشن سورى بوده در ايران زمين
تا که آتش را پرستارى کنيم
از اهورا طلب يارى کنيم.
چهارشنبه سوریتون مبارک دوستان
you belong with ٢٨ اسفند ٩٨

مسعودآریایی ٢٨ اسفند ٩٨

دادا عابدی،،،سرخی من برا،همتون،،،،،زردیمونم برا دشمنامون.........ولی خب در این ماجرا،،،،آتش رو خطاب قرارمیدیم،،،،،و میگیم سرخی تو از من،،، ،،زردی من از تو

setare00 ٢٨ اسفند ٩٨

آمار مصدومان چهارشنبه آخر سال به 1101 نفر رسید خالدی، سخنگوی اورژانس کشور: شب گذشته 1101 نفر در کشور گرفتار حوادث چهارشنبه آخر سال شدند. متاسفانه 3 مورد فوتی در حوادث چهارشنبه آخر سال داشتیم و 982 نفر هم به صورت سرپایی درمان شدند. 166 نفر دچار نقص عضو شدند و آمار آسیبهای چشمی هم 416 مورد بوده است. 》مبارکا باشه

abedi ٢٨ اسفند ٩٨

ممنون بهار هیلدا مبارک باشه تولد هرکی بود پری دقیقا اواو هستی داش مسعود سرخی تو هم از من

مسعودآریایی ٢٨ اسفند ٩٨

سرخی تو از من

avahasti ٢٨ اسفند ٩٨

عضو ارشد
  چت کردن با abedi
abedi از مازندران ٢٢ اسفند ٩٨
‏من همیشه به دخترا میگفتم میشه یه دقیقه وقتتون رو‌ بگیرم؟
میگفتن نه مزاحم نشو.

یه بار دختره گفت بله بفرمایید، بقیشو بلد نبودم فرار کردم
you belong with ٢٨ اسفند ٩٨

*yasamin* ٢٨ اسفند ٩٨

خاک عالم

مسعودآریایی ٢٨ اسفند ٩٨

abedi ٢٨ اسفند ٩٨

اوا هستی نه دادا انقدر نیومد تا بخاطر کرونا بستن اون رستوران رو دنیا

دنیا000001 ٢٨ اسفند ٩٨

مسعودآریایی ٢٨ اسفند ٩٨

داش،،اون دختره توی رستوران،،،،،برگشت؟

عضو ارشد
  چت کردن با abedi
abedi از مازندران ٢٠ اسفند ٩٨


چت اورداپ


کاش می شد تمامِ آدم های غمگین
و تنهایِ جهان را در آغوش کشید
برایشان چای ریخت
کنارشان نشست و با چند کلامِ ساده
به لحظاتشان رنگِ آرامش پاشید
و حالشان را خوب کرد
کاش می شد این را قاطعانه
و آرام در گوشِ تمامِ آدم ها گفت
که غم و اندوه ،رفتنی است
و روزهایِ خوب در راه اند
که حالِ همه مان خوب خواهد شد
مسعودآریایی ٢٧ اسفند ٩٨

دنیا000001 ٢٧ اسفند ٩٨

´ ✿ . ღ • لایــــــ like ـــــــک • ღ ` ☆ ´ ✿ `

امیرپاشا ٢٧ اسفند ٩٨

ان شالله بعد کنترل کامل کرونا ! متنت زیبا بود

*مهربان* ٢٧ اسفند ٩٨

abedi ٢٧ اسفند ٩٨

بهار مهربان بانو مرسی

*مهربان* ٢٧ اسفند ٩٨

دلت روشن باشه به همه ی روزای شیرینِ نیومده!

عضو ارشد
  چت کردن با abedi
abedi از مازندران ٢۴ اسفند ٩٨
‏تنها خوبی ویروس کرونا این بود که خیالمون راحته به بقیه کشورا هم خوش نمیگذره
abedi ٢٧ اسفند ٩٨

تنها بلایی که سر ما ایرانیا اومده که جهانم باهاش درگیره

amin333 ٢۶ اسفند ٩٨

آوای بهار ٢۶ اسفند ٩٨

خصوصا تلویزیون ی جوری ایتالیارومیگه دقیقا حس میکنم همین حالتوداره

دنیا000001 ٢۴ اسفند ٩٨

واقعا

parnya ٢۴ اسفند ٩٨

اینا ادعای خدایی کردند خالق بودند که خواستند مخلوق هارو تنظیم جمعیت کنند

مسعودآریایی ٢۴ اسفند ٩٨

چه حسوووود

عضو ارشد
  چت کردن با abedi
abedi از مازندران ٢٢ اسفند ٩٨


چت اورداپ


بدون شرح
abedi ٢۵ اسفند ٩٨

سلام پری من هستم تو کم میای گفتم در جریان باشی ماهم از این نوع احمقا داریم

parnya ٢۵ اسفند ٩٨

سلام عبیدی فدام بشی کم پیدا شدی؟ مسخره نکردم اطلاع رسانی کردم جلز ولز

abedi ٢۵ اسفند ٩٨

چرا هندیا رو مسخره کنیم پری تو کشور خودمو بعضیا میرن ضریح امامزاده ها رو لیس میزنن

parnya ٢۵ اسفند ٩٨

هندیا برای کرونا نگرفتن ادرار گاورو میخورند

abedi ٢۵ اسفند ٩٨

فرقی نمیکنه اسنات مهم این که ثبت نام کردی بهار هم از منه

آسنات76 ٢۴ اسفند ٩٨

عه دیر گفتین دیگه تو کلاسای خصوصی بهار ثبت نام کردم

عضو ارشد
  چت کردن با abedi
abedi از مازندران ٢٣ بهمن ٩٨
اگه رفتید خواستگاری اول برید اتاق دختره رو
ببینید چند تا خرس داره
abedi ٢۴ اسفند ٩٨

مسعود رایکا احتمالا تویی

رایکا ٢٣ اسفند ٩٨

شماره یکم خودتی عابدی

مسعودآریایی ٢٣ اسفند ٩٨

abedi ٢٢ اسفند ٩٨

اسنات خنگ شماره یک کیه

آسنات76 ٢٢ اسفند ٩٨

خنگ شماره2

abedi ٢٢ اسفند ٩٨

منم قبل کرونا چندباری رفتم ساحل

عضو ارشد
  چت کردن با abedi
abedi از مازندران ١٩ اسفند ٩٨
خب دوستان حالا که ava2016 عکس دومادی منو گذاشته
منم عکس خودمو و عروسمو میزارم


چت اورداپ


دوماد که منم عروس هم ava2016
زود بیاین بهمون تبریک بگیم
abedi ٢١ اسفند ٩٨

مهسا اره اوا خیلی بمن ابراز علاقه میکرد منم گرفتمش سلام مریم گلی خوبی؟ خوش اومدی راه فعلا که زنده ام حالا ببینم کرم این کرونا تا کجاست مریم

مریمm ٢٠ اسفند ٩٨

maryam goli ١٩ اسفند ٩٨

زنده ای هنو

مهسا 29 ١٩ اسفند ٩٨

عه مبارکه زن گرفتی نفله

abedi ١٩ اسفند ٩٨

تو عروسی من دعوا نکنین یوقتا اوا جونم از دعوا خوشش نمیاد

you belong with ١٩ اسفند ٩٨

--شوخی میکنم بخندی طوفان جان-- --شایدم در دست اقدامه مال تو--

عضو ارشد
  چت کردن با abedi
abedi از مازندران ٢٠ اسفند ٩٨
دوستان من امروز یه کار اشتباهی کردم
یکی از بهترین دوستامو ناراحتش کردم
واقعا نمیدونم با چه زبونی ازش عذرخواهی کنم


چت اورداپ


مهسا 29 عزیز خودت میدونی چقدر برام عزیزی و دوست دارم پس بزرگی کن و منو ببخش
abedi ٢١ اسفند ٩٨

اوا عزیزم تو هر چی کنی درسته بلانگ مهسا مرسی که بخشیدی ولی من باهات کار دارم بعدا اشنا اینکه چیکار کردیم جای خود ولی مرسی که بهش گفتی ببخشش لی لی این نفله چمی نداره اینقدر قلبش مهربونه که نگو بهار به چه می اندیشی

آوای بهار ٢١ اسفند ٩٨

لیلیوم ٢١ اسفند ٩٨

تو نت سرچ کن:چگونه چَمِ مهسا رو بگیرم ،راهنماییت میکنن مهسا عابدی خیلی پسر خوبیه ما تاییدش میکنیم

آشناا ٢٠ اسفند ٩٨

مهسا ببخشش به جان سبیلات ثواب داره معلوم نیست چیکار کرده که این سبیل دراز ناراحت شده

مهسا 29 ٢٠ اسفند ٩٨

باشه به بزرگی خودم بخشیدمت ..لطفا تکرار نشه

you belong with ٢٠ اسفند ٩٨

--لایک--

عضو ارشد
  چت کردن با abedi
abedi از مازندران ٢٠ اسفند ٩٨


چت اورداپ


aphrodite ٢٠ اسفند ٩٨

you belong with ٢٠ اسفند ٩٨

abedi ٢٠ اسفند ٩٨

مسعود سامان رایکا یکی تو کوچولویی یکی مادربزرگ من دنیا باز خالی بستی هیلدا مهسا موقت دقیقا باهات موافقم

موقت ٢٠ اسفند ٩٨

بهترین قسمتش اینه که کسی روبوسی نمیکنه

مهسا 29 ٢٠ اسفند ٩٨

hilday22 ٢٠ اسفند ٩٨

خیلیم خوب

عضو ارشد
  چت کردن با abedi
abedi از مازندران ١٨ اسفند ٩٨
یه خبر خوب!

ارتش بورکینافاسو کنترل ایالت واگادوگا را به دست گرفت!

ببخشید دیگه خبر خوب بهتر از این گیرم نیومد
abedi ١٩ اسفند ٩٨

داش مسعود الان در صددم که خودم کرونا رو بگیرم نه کرونا منو دنیا سردرد داری مگه سرتو گرفتی کرونا گرفتی نیای سمتم

مسعودآریایی ١٩ اسفند ٩٨

ننه،،نبینم کرونا بگیری

دنیا000001 ١٩ اسفند ٩٨

abedi ١٩ اسفند ٩٨

منم به شوخی گفتم موقت اسنات داش مسعود پینار ان شاالله سحری

سحر1992 ١٨ اسفند ٩٨

pinar90 ١٨ اسفند ٩٨

ان شالله همیشه خوش خبر باشی، ان شالله خبر ظهور آقامون امام زمان (عج).. گل

عضو ارشد
  چت کردن با abedi
abedi از مازندران ١٣ اسفند ٩٨
‏ویروس کرونا
زلزله
سیل
آلودگی هوا
تصادفات جاده ای
چپ شدن اتوبوس
از ریل خارج شدن قطار
ریزش بهمن
حمله ملخ ها
لیست سیاه FATF
و ...
خدایا بگو توی جهنم اگه قراره خارج از این عذاب ها یه"با آتش سوختن" فقط اضافه کنی خب همینجا دماوندم فعال کن همه چیو تجربه کنیم
مسعودآریایی ١٩ اسفند ٩٨

abedi ١٧ اسفند ٩٨

سوگند حالا خوبه تو سایت هستی

سوگند ١٧ اسفند ٩٨

انرژی منفی که میگند تویی

abedi ١٧ اسفند ٩٨

چمن درسته داش محمد

محمدرضاا ١٧ اسفند ٩٨

چمن11 ١۶ اسفند ٩٨

دماوند نمیخواد که شهاب سنگ در پیشع

عضو ارشد
  چت کردن با abedi
abedi از مازندران ١٧ اسفند ٩٨


چت اورداپ


با هم ساکت ماندیم.
سکوت دو نفره،
آدم‌ها را خیلی به هم نزدیک می‌کند.مسعودآریایی ١٧ اسفند ٩٨

abedi ١٧ اسفند ٩٨

الهام جان ممنون همچنین بهار نترسون منو بلونگ سحر مرسی عزیز رایکا خودت یه جوری ربطش بده دیگه اسنات

آسنات76 ١٧ اسفند ٩٨

مثل آن خوابی ک حتی قابل توضیح نیست ... عشق شیرین است اما قابل توضیح نیست ...

رایکا ١٧ اسفند ٩٨

عکسه چ ربطی داشت ؟؟؟؟

سحر1992 ١٧ اسفند ٩٨

you belong with ١٧ اسفند ٩٨

عضو ارشد
  چت کردن با abedi
abedi از مازندران ١٣ بهمن ٩٨


چت اورداپ


دقیق تر از این نمیشه دخترا و پسرا رو توصیف کرد
you belong with ١۶ اسفند ٩٨

abedi ١۶ اسفند ٩٨

ممنون دوستای گلم هیلدا چه حوصله ای داره

hilday22 ١۵ اسفند ٩٨

همسایه روبرویمون یه اقاو خانم جونن یه جوری مرده ماشینو تمیز میکنه که من اشپزخونمون تمیز نمیکنم .واسه هر قسمت از پرایدش یه دستمال ویه پاک کننده داره

آوای بهار ١٣ اسفند ٩٨

چرا ضربدری گذاشتی تصاویررو

pinar90 ١ اسفند ٩٨

زهره 21 ٣٠ بهمن ٩٨

آخ آخ اتاق من الان دیدن داره

عضو ارشد
  چت کردن با abedi
abedi از مازندران ١٣ اسفند ٩٨


چت اورداپ


هیچ وقت خانوما رو با کرونا تهدید نکنید .

خانوما خودشون ویروسی دارند بنام غُرُنا
که تا حالا میلیونها مرد را به کام مرگ کشانده
abedi ١۶ اسفند ٩٨

هیلدا موافقم

hilday22 ١۵ اسفند ٩٨

غرونا اخرش به این ختم میشه که دوستت دارم منو بفهم .اما کرونا چی یه دفع دیدی ندونسته به کام مرگ کشیدت

abedi ١۴ اسفند ٩٨

اوا تورو دیدم یهو فکرم باز شد لی لی غر غر هاکردن بلد نیی

ava2016 ١۴ اسفند ٩٨

عه عابدی مگه تو فکرم داری اصلا

لیلیوم ١۴ اسفند ٩٨

داشتمه فکر کردمه پس مه غرغرا چ ثمره ای ناشته

abedi ١۴ اسفند ٩٨

اوا باشه به پیشنهادت فکر میکنم حتما لی لی چی شده

عضو ارشد
  چت کردن با abedi
abedi از مازندران ١۵ اسفند ٩٨


چت اورداپ


تمام رویایم این بود
در هیاهویِ این شهرِ شلوغ
در ازدحام نورها و رنگ‌ها
جایی‌ دنج
در سکوت
پا به ذهنت بگذارم
در دلت بنشینم ...

آسنات76 ١۶ اسفند ٩٨

ولی عجب فیسی داره دختره!! ناز

abedi ١۶ اسفند ٩٨

مرسی از همتون دوستای خوبم

آسنات76 ١۵ اسفند ٩٨

دوستت دارم هم چنان که چیزهای سربسته و گنگ را در خفا جایی میان سایه و جان... #پابلو_نرودا

آوای بهار ١۵ اسفند ٩٨

یه دختر یه متن یه پست هاا /خب کاری کن به دلش بشینی

سحر1992 ١۵ اسفند ٩٨

hilday22 ١۵ اسفند ٩٨

تمام رویاهایم این بود این مسافت طولانی را با پای پیاده بیایم .از پشت شیشه مغازه فامیل که تو را در انجا دیدم و خنده ات را شنیدم ببینم وبرگردم .همه ارزویم شده بود این و تو ........نمیدانستم چهدر سر داری .دست کم دیر فهمیدم .اما فهمیدم .

عضو ارشد
  چت کردن با abedi
abedi از مازندران ١۴ اسفند ٩٨
اقا انلاین شدم دیدم خصوصی داشتم پرید اگه ج ندادم بدونین ندیدم چی بود دلخور نشین
مهسا 29 ١۵ اسفند ٩٨

جان خودت خیلی دلخور شدیم الکی مثلا من بودم بزار دوس دختراتو بپرونم

*بیدار* ١۵ اسفند ٩٨

خفه شو

لیلیوم ١۵ اسفند ٩٨

ینی حالا کی ب تو خ میده

آوای بهار ١۵ اسفند ٩٨

ای کی تونسته بیادخصوصی توآخه ترجمه

لیلیوم ١۵ اسفند ٩٨

اَی کی تِسه خصوصی دنه آخه

آوای بهار ١۵ اسفند ٩٨

همینوبگوسلطون

عضو ارشد
abedi
abedi
چت اورداپ
کمیم ... ولی باهمیم
تاریخ عضویت: 9 شهريور 91
تولد: 8 خرداد
محل زندگی:مازندران
جنسیت:آقا،
تحصیلات:علوم انسانی، مشغول به کار (مدیریت)
عضو تأیید شده
abedi
آخرین حضور: 28 اسفند 98
اسرار خوراکی ها
موزیک مورد علاقه abedi


تشکر و قدردانی رسمی abedi

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 1 دي 98

تشکر و قدردانی رسمی abedi فعالیت مفید و پر محتوا

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 8 خرداد 98

به ستاره خواهم گفت از زمانی که سحر میدمد بر جاده ی شبت بتابد تا مسیر آرزوهایت بی نور نماند.تولدت مبارک

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 15 دي 97

تشکر و قدر دانی ویژه بابت حضور گرم شمااا

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 8 خرداد 97

یک تکه بلور از جنس حضور / یک یاس سپید از رنگ امید با هرچی وفاست از سوی خدا / همه تقدیم تو باد .. تولدت مبارک

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 8 خرداد 96

روز تولد تو روز نگاه باران// بر شوره زار تشنه بر این دل بیابان//روز تولد تو گویی پر از خیال است //یاس و کبوتر و باد در حیرت تو خواب است//تولدت مبارکƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 14 مهر 95

سپاس بابت حضور فعال و مطالب زیبای شما

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 9 تير 95

abedi خیلــــــــی حامدی/بازم تولدت مبارک:D
/اظهار احساسات از طرف دخترافغان به شما/

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 8 خرداد 95

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ زادروزت شیرین، پرعشق و نورآفرین باد. قهقهه هایی آسمانی و آرامش زلال زندگی را برایت آرزو دارم// تولدت مبارکƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 8 ارديبهشت 95

تبریک ویژه بابت قاطی شدن با مرغا

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 21 دي 94

تشکر بابت عرق ریزی شبانه در اورداپ

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 8 آذر 94

تشکر و قدردانی رسمی abedi

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 1 آذر 94

تشکر و قدردانی رسمی abedi

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 20 آبان 94

تشکر و ثدر دانی از abedi بابت حضور گرم و صمیمی

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 24 شهريور 94

BI ▀ ▄ G ▄ L ▀ ▄ I ▄ K ▀ E ▀ BI ▀ ▄ G ▄ L ▀ ▄ I ▄ K ▀ E

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 1 تير 94

تشکر و قدردانی رسمی abedi فعالیت مفید و پر محتوا

تصاویر ارسال شده abedi