لیلیوم

چت کردن با لیلیوم
لیلیوم ١٩ ساعت قبل
آمدوپرسید:چیست معنای نامت ای لیلیوم؟
هر چ فکر میکنم اسمی ست بی مفهوم!
گفتمش مابین گلها نامی ست مرسوم.
بازگفتا:به به معنای نامت از پهنا در حلقوم
همچو ماهی می مانی در آکواریوم
شک ندارم زیبایی و خوش چهره ای خانووم
میشود بمانم در پی وی ات؟آخر آمده ام با گوگل کروم
پاتوق را ندارم کمی همصحبت شو و بزنیم رفراندوم
کاش میدادی ب من یک عکس خودت از آلبوم
ای گل زیبا لبی تر کن از صحبتت نکن مرا محروم
گفتمش جواب دادنم نیست ملزوم.
گفتا:ب ر ب ب فک کرده کیه دراز خرطوم!!


چت اورداپ


ناراحتم
آیت ١۴ ساعت قبل

خیلی جالب بود

amin fz92 ١۴ ساعت قبل

رومیسا76 ١۴ ساعت قبل

عااااااااااااااااااااااااالی بود

7833 ١۴ ساعت قبل

عالی بود

علیییی ١٩ ساعت قبل

خودت گفتی شعرو بابا خیلی عالی گفتی لیلیوم ایوللللللللللل

الناز33 ١٩ ساعت قبل

خوبه کاش وقت میذاشتی مثل شعر رعایت میکردی

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیلیوم
لیلیوم دیروز
امروز سراغ آلبوم عکسهایم رفتم؛
همه شان دسته جمعی بودند؛
عکس سلفی بینشان نبود ،سیو در هارد لب تاب و گوشی نبودند
اینکه تک تک عکسها را در دستم میگرفتم انگار واقعا همان دوران را لمس میکردم...
و یادم آمد ک پشت هر کدام از کلیک کردنها برای ثبت عکس ،منو پدی در کار نبود؛یکی ایستاده بود و تا 3 میشمرد...
عکسها تاریخ داشتند و مرا با خود ب سالهایی بردند ک خوب می دانم آن سالها چ مشتاقانه آرزوی این سالها در سرم بود...آرزوی بزرگ شدن...
چ خوب است ک آدم گاهگاهی ی سری ب آرزوهای چند سال قبلش بزند و یاد آورد ک امروزش آمال دیروزهایش بوده...


چت اورداپ

نرگس23 دیروز

❤❤❤❤❤❤❤❤

parnya دیروز

ساناز376 دیروز

fatemeh30 دیروز

banoo_18 دیروز

عالی فداتشم

سپیده 270 دیروز

منم موافقم

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیلیوم
لیلیوم دیروز


چت اورداپ


هیچگاه نمی توان گفت :من در تمامی لحظاتم شادم...
اینکه بتوانیم اختیار کامل احساساتمان را در دست بگیریم امریست محال.
لحظه ای نگرانیم و رنج میبریم،گاهی ب قابلیتهای خود شک داریم،گاهی دچار تردید میشویم،و...
اما همین تجربه ها ما را میسازد؛
کنار هم چیدن همین احساسات ب ما فرصت رشد و درک عمیق تری از زندگی میدهد.
احساس درونی مان را سرکوب نکنیم
آنها گنجی اند برای موفقیتمان.
عضو چت اورداپ
چت کردن با لیلیوم
لیلیوم ٢٨ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


امروز تو کتاب پیرمرد و دریا خوندم:
پیرمرد گفت:"پیری ،ساعت زنگ دار من است.چرا پیرمردها اینقدر زود بیدار میشوند؟آیا برای این است ک روزشان دراز تر باشد؟!"
نمیدونم فکرم درست متوجه اش شده یا ن...
ولی پیرها بیشتر قدر میدانند لحظه لحظه ی درازای روز را...
ای کاش تا جوانیم آنقدر از لحظه هامون درست استفاده کنیم تا سر پیری آه افسوس نکشیم ک چ زود دیر میشود...
الناز33 دیروز

هیلدا 2004 دیروز

واقعا

grand mother دیروز

لایک

شقایق55 ٢ خرداد ٩۶

آی گفتی....

سحر2222224 ٣٠ ارديبهشت ٩۶

کامی سیتی ٢٨ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیلیوم
لیلیوم ٢٠ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


من:امیرم مامانم نیگاه بیکار بودم برات خونه درست کردم .الان هم ماشین داری هم خونه
امیر:م م ن چقه بی رحمی چطو دلت اومد تنهایی بدون من اینهمه بستنی بخوری
من:
(پ ن:شوهر عمه هم نداریم بیشینه با ماکارونی برامون کاردستی درست کنه بچه خیال بد نکنه)
7833 ١ خرداد ٩۶

لیلیوم اون روز گفتی واسه بابای عسل و یکی دونفر دیگه فاتحه میخونی..ازاین ب بعد اسم مامان بزرگ منم میاری..مرسی ولی نیار...ب جاش...برا داداش عسل بخون..ممنونم

علیییی ١ خرداد ٩۶

مبارک داش امیر گلمون

مهسا 29 ٣٠ ارديبهشت ٩۶

غزل من ٣٠ ارديبهشت ٩۶

چ قشنگه...

اورداپ155 ٣٠ ارديبهشت ٩۶

ممنونم آبجی لیلیوم

بانوی دی ٣٠ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیلیوم
لیلیوم ٣١ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


ارزش زندگیم فراتر از آن است ک ب بیهوده دستخوش ناراحتی گردانمش...
شاید در طول تمام سالهای زندگیم قهرمان نبوده باشم...
اما حداقل امروز ،در این ساعتی ک همه ی افکار منفی و تمام ناراحتی هایم را توانستم در هم بشکنم و پیروز شوم،من یک قهرمانم...
شما چطور؟
علیییی ١ خرداد ٩۶

گلللل برای گلللل لیلیوم

banoo_18 ٣١ ارديبهشت ٩۶

اجی منم ندارم امروز خصوصیم خراب بود الان درسته..

لیلیوم ٣١ ارديبهشت ٩۶

دوستای خوبم برام خیلی باارزشینهمه مون میتونیم فقط کافیه اراده کنیم و واقعا بخوایم تا بهش برسیم .بانو خوشگلم انگار خ ندارم عذر

آیت ٣١ ارديبهشت ٩۶

قهرمانی برا آدم زنده هاست

yasi banoo ٣١ ارديبهشت ٩۶

زندگی کوتاهتر از اونه که لحظاتت رو به دست غم بدیم...

هستی1 ٣١ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیلیوم
لیلیوم ١٩ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

دیروز ب امیر علی گفتم روز جوان همون روز پسره
مهسا 29 ٣٠ ارديبهشت ٩۶

لیلیوم ٣٠ ارديبهشت ٩۶

بانو خوشگلم میخرم برات .پرایدم دارن پینار عزیزم گرند ماذر مهربونم

grand mother ٣٠ ارديبهشت ٩۶

الهی

اورداپ155 ٣٠ ارديبهشت ٩۶

banoo_18 ٢۴ ارديبهشت ٩۶

وی اجیییی منم از این ماشینا

لیلیوم ٢٢ ارديبهشت ٩۶

حبیب چیه نکنه میخوای تا نخود و کچلیک باز بزنی نا خوشیه حرف نا سام خانه بنویسه ضایعات شما ر خریمی پرنی خوشگلم

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیلیوم
لیلیوم ٢٩ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


بالاخره بعد از مدتها آمد...
خودم دعوتش کردم ،آخ ک چ مشتاقانه شیرینی هایی را ک دوست میداشت برایش درست کردم.
خوشحال نبود ولی انکارش می کرد...
این بار چای هایمان یخ نکرد...
صحبتمان ب درازا نکشید...
باز همین ک قبول کرد بیاید و دمی باهم خلوت کنیم جای شکرش باقی ست.
حالش خوب میشود مگر نه؟؟؟؟؟
امان از حواس پرت معرفی اش نکردم؛میهمانم"من"بود...
لیلیوم ٣٠ ارديبهشت ٩۶

دوستای باارزشم

اورداپ155 ٣٠ ارديبهشت ٩۶

هستی1 ٣٠ ارديبهشت ٩۶

هستی19 ٣٠ ارديبهشت ٩۶

yasaman2222 ٣٠ ارديبهشت ٩۶

فاطمه13 ٣٠ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیلیوم
لیلیوم ٢٨ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


در همه روزهایم غمی نهفته...
مدفون زیر خروارها لبخند...
ن کسی میبیندشان ن خبرشان دارد.
کاش هیچ وقت زمانه کندوکاوم نکند...
محمد60 ٢٨ ارديبهشت ٩۶

بزرگی میگه قبل محاکمه اجازه توضیح بدین

♥وحید♥ ٢٨ ارديبهشت ٩۶

لیلیوم ٢٨ ارديبهشت ٩۶

خ رو اجاره دادم رفت پی کارش ..درش تخته شده

محمد60 ٢٨ ارديبهشت ٩۶

چ برخورد سردی ،پیامام تو خصوصی میرسه ایا

هستی1 ٢٨ ارديبهشت ٩۶

باران099 ٢٨ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیلیوم
لیلیوم ٢۶ ارديبهشت ٩۶
در من ،منی شکل گرفته ک با دیروز هایم فرق دارد...
شاید باید بیشتر دوست داشته باشم منه الانم را...
چون این من زیرو رو شده ی سابقم است.
محکم تر...سنگدل تر...بی وفاتر...بی خیال تر...
برچسب هایی ست ک از این ب بعد ب منم میزنم...
تا قدمی جلو نیاید منه پیشینم...


چت اورداپ

آیت ٢٨ ارديبهشت ٩۶

ma00089 ٢٧ ارديبهشت ٩۶

مستی44 ٢٧ ارديبهشت ٩۶

رز27 ٢٧ ارديبهشت ٩۶

نرگس23 ٢٧ ارديبهشت ٩۶

سنگدل تر..بیخیالتر

yasi banoo ٢٧ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیلیوم
لیلیوم ٢٧ ارديبهشت ٩۶
دوستان کسی عکس آواتار منو داره؟این کوچیک شده ست بد شده ..ممنون میشم کسی تو نت دیده برام پست کنه دوباره بذارمش
لیلیوم ٢٨ ارديبهشت ٩۶

ممنونم دوستای خوبم ...لطف کردین

رضا210 ٢٧ ارديبهشت ٩۶

پست کردم براتون

سامان اندی ٢٧ ارديبهشت ٩۶

مال تو بهتر بود بزرگتر بود ارسلان تو کامنت ارساالش کن براش

7833 ٢٧ ارديبهشت ٩۶

فک کنم همینه...اره ببین کامله

سامان اندی ٢٧ ارديبهشت ٩۶

چت اورداپ

بیا من دارمش

7833 ٢٧ ارديبهشت ٩۶

من دارم

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیلیوم
لیلیوم ٢٢ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


چت اورداپ


ست بودیم وقتی ست بودن مد نبود
اگه بلاک شدم اودافظ همگی
سامان اندی ٢٧ ارديبهشت ٩۶

لیلیوم ٢۶ ارديبهشت ٩۶

دوستام الهی همیسه لباتون خنده باشهآقا سینا داداشتون بهترن انشالله؟؟

سینا4 ٢۶ ارديبهشت ٩۶

دماغ کدوم بچه ای دلم این پست اخرشه

asal24 ٢۶ ارديبهشت ٩۶

7

♥وحید♥ ٢۶ ارديبهشت ٩۶

دماغ بچه به مامانش نره صلوات

سینا4 ٢۶ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیلیوم
لیلیوم ٢٧ ارديبهشت ٩۶
با اینکه ب مدیریت قول دادیم هیچ پست سیاسی نذاریم ولی خب اینو بگم و برم
شهرمون این شبا دیدنیه همش آتیش بازی و صدای آهنگ ها از ستاد تبلیغاتی ها سر ب فلک زده
همشونم ی آهنگه:تو میتونی بمونی ،میتونی بسازی منو اونجوری ک همه حسودا میشن آدمای این شهر ...قول بده بمونی ،قلبمو بسازش فقط تو میتونی منو آروم کنی نرو بسه دیگه این قهر
داداچ اگه واقعا میتونی بسازی بیا بساز
چ کاریه والا موندم....شیشه ک پایین باشه برگریدم خونه میبینیم کل ماشین شده بنر تبلیغاتی ..پرت میکنن تو ماشین دیروز وسط راه دیدم ی آقا از تو ماشین گفت خاهرم قربون دستت همین بغل پیاده میشم....ینی از شیشه ن تنها عکساشونو میپرتن داخل خودشونم سوار میشن
پ ن:لی مو کی وی مدیریت میدونم حرف سیاسی فقط تو پی وی
بانوی دی ٢٧ ارديبهشت ٩۶

لیلیوم ٢٧ ارديبهشت ٩۶

امیر تبریز من خودم عکس یکی از مدیرا رو کشیدم لبه ی تیغ دارم راه میرم بلاک نشم شما بیشتر موضوع رو کشش نده ساراجونم ممنون آقا سینا

سینا4 ٢٧ ارديبهشت ٩۶

عالی بود دمت گرم

sara34 ٢٧ ارديبهشت ٩۶

امییر تبریز ٢٧ ارديبهشت ٩۶

این حرف سیاسیت مهم تر از کل چرندیات روزه. سیاست و تصمیمات سیاسی تو همه رگ و پی زندگیمون ریشه دوونده . برا همین از گفتن حرف دلت هراسی نداشته باش . گفتن حداقل حقیه که داریم

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیلیوم
لیلیوم ٢٢ ارديبهشت ٩۶
اینهمه از تنهایی ننالیم...
میشود تنها بود ولی ب داشته ها دلخوش...
میشود تنهایی لذت برد از آواز و سروش...
میشود تنها بود ولی پر از امید ،پر از رضایت،پراز جنب و جوش...
دیدمان را عوض کنیم!
هر لحظه فغان از تنهایی و حال ناخوش...
بدترمان میگرداند"ای دوست"ب هوش...
منتظر کسی نمان همین امروز برای حال خوبت بکوش!


چت اورداپ

banoo_18 ٢۴ ارديبهشت ٩۶

آیت ٢٢ ارديبهشت ٩۶

آوااااای بهار ٢٢ ارديبهشت ٩۶

خوشگله تصویرش

لیلیوم ٢٢ ارديبهشت ٩۶

دوستام گل تقدیم حضورتون

هستی1 ٢٢ ارديبهشت ٩۶

سامان اندی ٢٢ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیلیوم
لیلیوم ٢٣ ارديبهشت ٩۶
روزهای نوجوانی ام گذشت...
روزهایی ک در انتظار گذشتنش بودم...
هر لحظه گله از بی حوصلگی ها، بیکاری ها،...
کاش ذهنیت الانم کمی مال آن روزها بود...
و کاش ذهنیت فرداهایم کمی مال این روزها...
الان ک چند سالی از نوجوانی ام میگذرد بیشتر لذت میبرم از لحظه ها،و بین روزهایم دارم روزهایی را ک قدر میدانم،شاکرم و دست ب کارهایی میزنم ک شادم میکند...
میدانم سالهای پیش رو سالهایست پر از تجربه؛و باز ب گذشته سرکی خواهم کشید ولی این بار نمیخواهم افسوس "گذری گذشتش"از لذت ها بر دلم بماند...
امروز تصمیم دارم تغییری کنم برای فردای بهتر.


چت اورداپ

هستی1 ٢٣ ارديبهشت ٩۶

بانوی دی ٢٣ ارديبهشت ٩۶

عالی عزیزم

لیلیوم ٢٣ ارديبهشت ٩۶

آقا سامانبانوی خوشگلم

banoo_18 ٢٣ ارديبهشت ٩۶

ان شالله گلکم.عالی واقعا عالی

سامان اندی ٢٣ ارديبهشت ٩۶

لیلیوم ٢٣ ارديبهشت ٩۶

نغمه خوشگلم امیر آقا ممنون دوستام وقت میذارید میخونید

عضو چت اورداپ
چت کردن با لیلیوم
لیلیوم ١٩ ارديبهشت ٩۶
میگن هوا ک خوبه حال دل آدمم خوبه...


چت اورداپ


امروز هوا عالیه .آسمون خوش رنگه ولی دلم....
جمله بالا باید تغییر کنه؛حال دل آدم خوب باشه هوا ک سهله همه چیزو خوب میبینه .....دیدمون نسبت ب خیلی چیزا برمیگرده ب حال دلمون ....الهی حال دلتون خوب
خوشتیپ60 ٢٢ ارديبهشت ٩۶

همون شو طوفان بیومو هسه دیگه روز خار بیه هوا

سامان اندی ٢١ ارديبهشت ٩۶

ma00089 ٢١ ارديبهشت ٩۶

لیلیوم ١٩ ارديبهشت ٩۶

دوستام ب یمن بودن کنارتون خوبم عالیم ....گل تقدیم حضور تک تکتون

neda1379 ١٩ ارديبهشت ٩۶

yasi banoo ١٩ ارديبهشت ٩۶

همچنین

عضو چت اورداپ
لیلیوم
لیلیوم
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 17 آبان 94
تولد: 19 شهريور
محل زندگی:
جنسیت:خانم، متأهل
تحصیلات:
عضو ویژه
لیلیوم
موزیک مورد علاقه لیلیوم


تشکر و قدردانی رسمی لیلیوم

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 10 اسفند 95

قدردان دوستانی هستیم که فراموش شدنی نیستند و حضورشان آرزو و دلگرمیست ممنونم که کنارمان هستید

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 15 مهر 95

سپاس بابت حضور شما در سایت

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 20 شهريور 95

فرا رسیدن سالروز تولدت را//در گوش قاصدک های عشق و زندگی زمزمه خواهم کرد// تا برف زمستانی از شوق حضورت بهار را لمس کند....آغاز بودنت مبارک

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 26 فروردين 95

بابت حضورگرم در عمومی تشکر وسپاس

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 15 دي 94

اللهم صلی علی محمد و آل محمد

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 1 دي 94

بابت حضورگرم در عمومی تشکر وسپاس

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 20 آبان 94

تشکر و قدردانی رسمی لیلیوم

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 20 آبان 94

تشکر و قدردانی رسمی لیلیوم

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 20 آبان 94

تشکر و قدردانی رسمی لیلیوم

تصاویر ارسال شده لیلیوم