این صفحه برای شما فعال نیست زیرا در قسمت تنظیمات شخصی، نام استان خود را در کادر محل زندگی ثبت نکرده اید.
چت کردن با *ارش*
*ارش* ٢۵ دقیقه قبل


چت اورداپ

پسرک معتاد ١٢ دقیقه قبل

سامان اندی ١۴ دقیقه قبل

طنینم ١٧ دقیقه قبل

امید وارمون کردی

آلشیا ١٩ دقیقه قبل

عضو ارشد
چت کردن با آوای بهار
آوای بهار ٢٠ مهر ٩٧
آب انار تو کی هستی...این چه سرقت اسمی هست هاا..مگه نمیدونی هرچی درمورد انار ه اول باس از آوااناری اجازه بگیری
سامان اندی ٣٨ دقیقه قبل

لیلیوم ٢ ساعت قبل

اوخی آوایی تو گوناه دالی ی بار یکی با اسم انار مویاد ی بار یکی با اسم آب انار اوخی رب انار بیاد ک دیگه واویلا

آلشیا ٢ ساعت قبل

کی اناراتو اب گرفته بهاری

*ارش* ١٧ ساعت قبل

الناز خوبی

سلطان مسعود ٢٠ مهر ٩٧

آی انار انار،،بیا به بالینوم،،،شبنم گل نار بیا به بالینووم

الناز33 ٢٠ مهر ٩٧

تولدشم روزیه ک اصلا نیس

عضو چت اورداپ
چت کردن با سامان اندی
سامان اندی ١٧ ساعت قبل
<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span>

</div>

...
سلطان مسعود ٣٨ دقیقه قبل

سامان اندی ۴٢ دقیقه قبل

خواهش در واقع یه تجدید خاطره بود مسعود دویی قهر کجا بوده تازه اومدم خونه زیره واقعا؟؟؟ درگوشی اسمشو بگو ببینم

نرگس23 ١۶ ساعت قبل

تشکراات......قشنگ

سلطان مسعود ١۶ ساعت قبل

کلا متفاوتی خاان»«سیبیلاتم خاصه سامی قهرووو؟کوجا رفتی باز؟ ززززززیییییره دارووووم

آوای بهار ١۶ ساعت قبل

دقیقه 5 ام منم

سلطان مسعود ١۶ ساعت قبل

خنده کن' رنگ بگیرد در و دیوار دلم >>خنده کن' ازلبتاین حوضچه کاشی بشود >>هرکجا میروی ای جان من' آنی برگرد>> یک قدم مانده که قلبم متلاشی بشود

عضو ارشد
چت کردن با setare00
setare00 ۵٨ دقیقه قبل


چت اورداپ

سامان اندی ۴٠ دقیقه قبل

سلطان مسعود ۴٩ دقیقه قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با setare00
setare00 ۴٧ دقیقه قبل


چت اورداپ

سامان اندی ۴١ دقیقه قبل

طنینم ۴۵ دقیقه قبل

سلطان مسعود ۴۶ دقیقه قبل

عضو چت اورداپ