این صفحه برای شما فعال نیست زیرا در قسمت تنظیمات شخصی، نام استان خود را در کادر محل زندگی ثبت نکرده اید.
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ۴٨ دقیقه قبل

خدای مهربان ...
تورا سپاس که زیبایی‌های آفرینش را ،
برای ما برگزیدی و مواهب پاک خود را،
به سویمان روان داشتی ...
سپاس تو را که درِ تمامی نیازهای ما
را از غیر خود ببستی.

مهربانا !
دستان نیازمندمان خالی به سویت بلند شده
آنها را از نعمت، رحمت و لطفت پر کن ...
دل نا آراممان را آرام کن ای آرامش دهنده‌ء
دلهای بیقرار
گرفتاریهای ما را برطرف بفرما
و نور ایمانت را در قلب ما منور بفرما،
ما را زیر سایه خودت قرار ده و باران
رحمتت را بر ما ببار ......

آمین

سلام صبح همگی بخیر و شادی
دخترکرد66 ٨ دقیقه قبل

سلام صبح بخیر

لیلی21 شیراز ٢٣ دقیقه قبل

صبحتون شاد

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهدیسا19
مهدیسا19 ٣٠ دقیقه قبل


چت اورداپ

دخترکرد66 ١٢ دقیقه قبل

مهدیسا19 ٢٢ دقیقه قبل

لطف دارید جناب

ارمین جووونم ٢٣ دقیقه قبل

خانوم مهدیسا خیلی ایده ی جالبی بود مرسی از سلیقتون

عضو چت اورداپ
چت کردن با مهدیسا19
مهدیسا19 ١٨ دقیقه قبل


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با تینا2020
تینا2020 ٩ ساعت قبل
همدیگر رو دور نزنیم
تا زود به مقصد برسیم...
غافل از اینکه زمین گرد است و
باز هم به هم می رسیم....!!!
فاطمه123 ٩ ساعت قبل

لیدا 28 ٩ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با پوریا666عشق
پوریا666عشق ٢ ساعت قبل
چقدر سخته که
حتی
اجازه
خاستگاری
هم
بهت
ندن
چه
برسه
که
با
درستی
به
عشقت
برسی
اه
دوباره
قصه
فرار..
تکرارش
چقدر تلخه
عضو چت اورداپ