تعرفه تبلیغات در سایت اورداپ دات کام

بازدید ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار در روز

بیست هزار نفر یا آیپی در روز

یک میلیون صفحه ایندکس شده در گوگل

 


 

نمایش بنر بالای همه صفحات
سه ماهه
پانصد هزار تومان

سه میلیون بار در ماه

 

نمایش بنر بالای همه صفحات
یک ماهه
دویست و پنجاه هزار تومان

سه میلیون بار در ماه

 

نمایش بنر کوچک سمت راست صفحات
سه ماهه
دویست و پنجاه هزار تومان

دو میلیون بار در ماه

 

نمایش بنر کوچک سمت راست صفحات
یک ماهه
صد و بیست و پنج هزار تومان

دو میلیون بار در ماه

لینک متنی سمت راست صفحات
سه ماهه
پنجاه هزار تومان

دو میلیون بار در ماه

 

لینک متنی سمت راست صفحات
یک ماهه
بیست و پنج هزار تومان

دو میلیون بار در ماه

 

نمایش بنر ۴۶۸ بالای ۵۰ درصد صفحات
سه ماهه
دویست و پنجاه هزار تومان

یک میلیون بار در ماه

 

نمایش بنر ۴۶۸ بالای ۵۰ درصد صفحات
یک ماهه
صد و پنجاه هزار تومان

یک میلیون بار در ماه

 


 

تلفن تماس: 09192558879

ایمیل: hamidreza9314@gmail.com

 

پاپ آپ یک ماهه یک میلیون و پانصد هزار تومان و سه ماهه سه میلیون تومان

 

تبلیغات متنی متحرک هر چند ثانیه یکبار داخل چت روم ها ماهیانه دویست و پنجاه هزار تومان