اورداپ > ادبیات، شعر و داستان صفحات: ١۴٧۵٩، ارسال: ١٣٠٠٨۴، پاسخ: ١۴۴٢٩٨

هدف از ایجاد گروه ادبیات، ایجاد فضایی مناسب برای فعالیت کاربران در زمینه ادب، تاریخ و فرهنگ ایران پارسی است.
از این رو فعالیت های شما کاربران را در زمینه های یادشده در قالب صفحات یا بحث های ایجادی با موضوعات مرتبط پذیراییم.
پس منتظریم...

توسط: loveli ١٨ فروردين ٩٧ - بازدید: ٢۶ - ارسال: ١ - پاسخ: ٠

لغعلات
اذلتالذئد

توسط: محمدرضاا ٨ فروردين ٩٧ - بازدید: ٣۶ - ارسال: ١ - پاسخ: ١

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﺪﯼ …
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﺪﯼ …

توسط: محمدرضاا ٨ فروردين ٩٧ - بازدید: ١٢٣ - ارسال: ١١ - پاسخ: ٨

 لعنت به
لعنت به

توسط: محمدرضاا ٨ فروردين ٩٧ - بازدید: ٣٨ - ارسال: ١ - پاسخ: ١

یادت باشه
یادت باشه

توسط: محمدرضاا ٨ فروردين ٩٧ - بازدید: ۶٧ - ارسال: ٣ - پاسخ: ٣

 عشق که بهانه نمی خواهد
عشق که بهانه نمی خواهد

توسط: nafas 6 ٢٧ اسفند ٩۶ - بازدید: ١١١ - ارسال: ٣ - پاسخ: ٨

  בلشڪًـستهـ هـا
تابگذرב בرב ڪًـمۓ نیست

توسط: sattar ١٢ اسفند ٩۶ - بازدید: ٣۴٠ - ارسال: ٢٧ - پاسخ: ۵٩

   واگویه.
یه چیزایی اینجا گذاشتم که واسه دل خودمه....

توسط: میهمان 123 ٣٠ بهمن ٩۶ - بازدید: ١١٠ - ارسال: ۴ - پاسخ: ٢

 شل سیلور استاین
آثار شل سیلور استاین
یاد اون دوران بخیر

توسط: لیانا ٢٧ بهمن ٩۶ - بازدید: ١۵٣ - ارسال: ۴ - پاسخ: ١٢

 *پـدر*
دخـتــَــر کـه بــاشی
میـدونـی اَوّلــــیـن عِشــق زنـدگیـتــ پـــِدرتـه
دخـتــَــر کـه بــآشی میـدونـی مُحکــَم تــَریـن پَنــآهگــاه دنیــآ
آغــوش گــَرم پـــِدرتـه
دخـتــَــر کـه بــآشی میـدونـی مــَردانــه تـَریـن دستــی
کـه مـیتونی تو دستـِـت بگیـــری و
دیگـه اَز هـــیچی نَتــَرسی
دســــتای گَرم وَ مِهـــــرَبون پـــِدرتـه
هَر کـجای دنیـا هم بـــاشی
چه بـاشه چـه نبــاشه
قَویتــریـن فِرشتــه ی نِگهبـــان پـــِدرته

توسط: یااسین ٢۴ بهمن ٩۶ - بازدید: ١٠۶٧ - ارسال: ۵۵ - پاسخ: ١٩٩

   قهوه سرد آقای نویسنده
متن هایی که خوشتون میاد رو اینجا بنویسید

سایر گروه های اورداپ
پرطرفدارترین صفحات