اورداپ > ادبیات، شعر و داستان صفحات: ١۴٩٧٩، ارسال: ١٣٢٣٠٩، پاسخ: ١۴٨١٢٧

هدف از ایجاد گروه ادبیات، ایجاد فضایی مناسب برای فعالیت کاربران در زمینه ادب، تاریخ و فرهنگ ایران پارسی است.
از این رو فعالیت های شما کاربران را در زمینه های یادشده در قالب صفحات یا بحث های ایجادی با موضوعات مرتبط پذیراییم.
پس منتظریم...

توسط: پینار ١۵ آبان ٠٠ - بازدید: ٨٢ - ارسال: ٢ - پاسخ: ٢

 # چالش زیباترین پست
سلام
یکی از زیباترین و بهترین پست هایی که توی این چند سال بهش برخوردید؛ کدام پست بوده و از کدام شخص؟
موفق باشید
15 آبان 00

توسط: پینار ٢ شهريور ٠٠ - بازدید: ٣٠٩ - ارسال: ۶ - پاسخ: ١۴

 # چالش مهربان ترین فرد اورداپ
سلام
از دیدگاه شما مهربان ترین فرد اورداپ کیست؟
2 شهریور 00
موفق باشید

توسط: اورداپ155 ٩ مرداد ٠٠ - بازدید: ٨٨ - ارسال: ١ - پاسخ: ١

 # شعر و مشاعره
سلام
لطفا! اشعار زیبای خود را برای صفحه ی ادبیات و شعر ارسال نمائید.
موفق باشید
9 مرداد 00

توسط: اورداپ155 ٩ مرداد ٠٠ - بازدید: ١۵۴ - ارسال: ٢ - پاسخ: ١

 # سعدی نامه
سلام
اشعار سعدی را در این صفحه بیابید.
9 مرداد 00
موفق باشید

توسط: اورداپ155 ٩ مرداد ٠٠ - بازدید: ٨٠ - ارسال: ١ - پاسخ: ١

 # اشعار حافظ
سلام
اشعار حافظ را در این صفحه بیابید.
موفق باشید
9 مرداد 00

توسط: اورداپ155 ٩ مرداد ٠٠ - بازدید: ١۶٣ - ارسال: ١ - پاسخ: ١

 # حافظ
سلام
اشعار حافظ را در این صفحه بیابید.
موفق باشید
9 مرداد 00

توسط: پینار ۶ خرداد ٠٠ - بازدید: ٢٨۴ - ارسال: ١۵ - پاسخ: ١٢

 # متولدین هر ماه
سلام
به اشتراک گذاری متن های تولد؛ روز مادر؛ روز پدر، روز دختر و ....

موفق باشید
6 خرداد 00

توسط: پینار ٢۵ ارديبهشت ٠٠ - بازدید: ٣٠٩ - ارسال: ٣ - پاسخ: ١٩

 # چالش دریا یا کوه
سلام
لطفا! در این چالش شرکت کنید..
25 اردیبهشت 00
موفق باشید

توسط: پینار ٢ فروردين ٠٠ - بازدید: ٢٧٣ - ارسال: ٣ - پاسخ: ١١

 # چالش آخرین پیامک قرن قبلی
سلام
آخرین پیامک قرن قبلی (1300) برای شما چه بود؟

2 فروردین 99
موفق باشید

توسط: ♥حجت ♥ ١١ اسفند ٩٩ - بازدید: ٢٩۴ - ارسال: ٣ - پاسخ: ۴

 مرا رها کنید، رهاتر
مرا رها کنید، رهاتر
میان مرغ‌های دریا
میان موج‌های دریا
دلم هزار موج، گرفته...
دلم هزار ماهیِ غمگین
دلم هزار ابرِ مشوّش
دلم هزار آدمِ تنهاست...

نرگس_صرافیان_طوفان‌

سایر گروه های اورداپ
پرطرفدارترین صفحات