اورداپ > ادبیات، شعر و داستان صفحات: ١۴٩٧٨، ارسال: ١٣٢٢٩۶، پاسخ: ١۴٨١١١

هدف از ایجاد گروه ادبیات، ایجاد فضایی مناسب برای فعالیت کاربران در زمینه ادب، تاریخ و فرهنگ ایران پارسی است.
از این رو فعالیت های شما کاربران را در زمینه های یادشده در قالب صفحات یا بحث های ایجادی با موضوعات مرتبط پذیراییم.
پس منتظریم...

توسط: پینار ٢ شهريور ٠٠ - بازدید: ٢١١ - ارسال: ۶ - پاسخ: ١۴

 # چالش مهربان ترین فرد اورداپ
سلام
از دیدگاه شما مهربان ترین فرد اورداپ کیست؟
2 شهریور 00
موفق باشید

توسط: اورداپ155 ٩ مرداد ٠٠ - بازدید: ۴۶ - ارسال: ١ - پاسخ: ٠

# شعر و مشاعره
سلام
لطفا! اشعار زیبای خود را برای صفحه ی ادبیات و شعر ارسال نمائید.
موفق باشید
9 مرداد 00

توسط: اورداپ155 ٩ مرداد ٠٠ - بازدید: ٧٩ - ارسال: ١ - پاسخ: ١

 # سعدی نامه
سلام
اشعار سعدی را در این صفحه بیابید.
9 مرداد 00
موفق باشید

توسط: اورداپ155 ٩ مرداد ٠٠ - بازدید: ۴٠ - ارسال: ١ - پاسخ: ٠

# اشعار حافظ
سلام
اشعار حافظ را در این صفحه بیابید.
موفق باشید
9 مرداد 00

توسط: اورداپ155 ٩ مرداد ٠٠ - بازدید: ٨۴ - ارسال: ١ - پاسخ: ١

 # حافظ
سلام
اشعار حافظ را در این صفحه بیابید.
موفق باشید
9 مرداد 00

توسط: پینار ۶ خرداد ٠٠ - بازدید: ٢٢۴ - ارسال: ١۵ - پاسخ: ١٢

 # متولدین هر ماه
سلام
به اشتراک گذاری متن های تولد؛ روز مادر؛ روز پدر، روز دختر و ....

موفق باشید
6 خرداد 00

توسط: پینار ٢۵ ارديبهشت ٠٠ - بازدید: ٢٢٩ - ارسال: ٣ - پاسخ: ١٩

 # چالش دریا یا کوه
سلام
لطفا! در این چالش شرکت کنید..
25 اردیبهشت 00
موفق باشید

توسط: پینار ٢ فروردين ٠٠ - بازدید: ٢١٨ - ارسال: ٣ - پاسخ: ١١

 # چالش آخرین پیامک قرن قبلی
سلام
آخرین پیامک قرن قبلی (1300) برای شما چه بود؟

2 فروردین 99
موفق باشید

توسط: ♥حجت ♥ ١١ اسفند ٩٩ - بازدید: ٢٢١ - ارسال: ٢ - پاسخ: ۴

 مرا رها کنید، رهاتر
مرا رها کنید، رهاتر
میان مرغ‌های دریا
میان موج‌های دریا
دلم هزار موج، گرفته...
دلم هزار ماهیِ غمگین
دلم هزار ابرِ مشوّش
دلم هزار آدمِ تنهاست...

نرگس_صرافیان_طوفان‌

توسط: پینار ٣ اسفند ٩٩ - بازدید: ٢٠۶ - ارسال: ۶ - پاسخ: ١٣

 # چالش کارت دعوت
سلام
چالش بسیار زیبای کارت دعوت:
آقای سوران 1348، شما را به این چالش دعوت می کند؛
-بهترین متن های کارت دعوت
بهترین کارت دعوتی که دریافت کردید؟
و ...
در لغت نامه ها: تعریف خوشبختی، با هم بودن
اگر نباشد، پس چیست؟

3 اسفند 99
موفق باشید

سایر گروه های اورداپ
پرطرفدارترین صفحات