اورداپ > ادبیات، شعر و داستان صفحات: ١۵٠١٢، ارسال: ١٣٢٨۵١، پاسخ: ١۴٩٢۶٠

هدف از ایجاد گروه ادبیات، ایجاد فضایی مناسب برای فعالیت کاربران در زمینه ادب، تاریخ و فرهنگ ایران پارسی است.
از این رو فعالیت های شما کاربران را در زمینه های یادشده در قالب صفحات یا بحث های ایجادی با موضوعات مرتبط پذیراییم.
پس منتظریم...

توسط: a-r-p ٩ تير ٠٣ - بازدید: ١٢ - ارسال: ٠ - پاسخ: ٠

به یادگار بماند
هیچ کس تنهائیم را حس نکرد

توسط: azar1345 ۶ شهريور ٠٢ - بازدید: ٨۴ - ارسال: ٠ - پاسخ: ٠

 شعر مولوی
هله نومید نباشی که تو را یار براند گرت امروز براند نه که فردا بخواند در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا ز بس صبر تو را او به صدر نشاند و اگر بر تو ببندد همه ره ها و گذر ها ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند

توسط: azar1345 ۵ شهريور ٠٢ - بازدید: ١١٩ - ارسال: ٠ - پاسخ: ٠

 عشقم مادر
شناسنامه رو بی خیال
محل تولد من اغوش گرم و پر محبت تو هست مادر والاترین مظهر عشقه
مادرم دلواپس معنای عشقه
مادر آهنگ صداش طنین عشقه
مادر تنها فرشته روی زمینه
مادر عاشقانه دوستت دارم

توسط: azar1345 ۵ شهريور ٠٢ - بازدید: ١٠٧ - ارسال: ٠ - پاسخ: ٠

 شعر سعدی
آیین برادری و شرط یاری
آن نیست که عیب من هنر پنداری
انست که گر خلاف شایسته روم
از غایت دوستیم دشمن داری

توسط: azar1345 ۵ شهريور ٠٢ - بازدید: ٩٨ - ارسال: ٠ - پاسخ: ٠

 عمر خیام
برخیز و مخور غم‌ جهان گذران
خوش باش و دمی به شادمانی گذران
در طبع جهان اگر وفایی بودی
نوبت به تو خود نیامدی از دگران

توسط: azar1345 ۴ شهريور ٠٢ - بازدید: ١٠۴ - ارسال: ٠ - پاسخ: ٠

 کلید های طلای
دلی رو نشکن شاید اون دل خونه خدا باشه
کسی رو تحقیقات نکن شاید محبوب خدا باشه
از هیچ عبادتی دریغ نکن شاید کلید رضایت الهی باشه
هیچ گناهی رو کوچک نیمار شاید دوری از خدا باشه
از هیچ غمی ناله نکن شاید امتحانی از طرف خدا باشه

توسط: azar1345 ۴ شهريور ٠٢ - بازدید: ١۴٧ - ارسال: ٢ - پاسخ: ٠

 شعر مادر
سینه ای لبریز از عشق و صفا دارد مادر
عزت و احترام بسیار دارد در نزد خدا
ای جوان در زندگانی احترام او بدار
در دل خود یک جهان مهر و وفا دارد مادر

توسط: azar1345 ٣ شهريور ٠٢ - بازدید: ١١١ - ارسال: ٠ - پاسخ: ٠

 عاشقانه
حس میکنم امروز بهت نگفتم که
دوستت دارم
دوستت دارم
دوستت دارم

توسط: azar1345 ٢ شهريور ٠٢ - بازدید: ١١٣ - ارسال: ٠ - پاسخ: ٠

 من و تو
من و تو گر هیچ نباشد جز تو
تو هستی و و امید باران
نگاهت طراوت تک تک لحظات من است و باران طراوت زمین
دیگر چه میخواهم من و این همه لحظه های پر طراوت و امید باران
خوشبختی را لمس نکنم درمان باید کرد حس لامسه ام را

توسط: azar1345 ٢٨ مرداد ٠٢ - بازدید: ١٠۵ - ارسال: ٠ - پاسخ: ٠

 رباعیات خیام
برخیز و مخور غم جهان گذران
خوش باش و دمی به شادمانی گذران در طبع جهان اگر وفایی بودی نوبت به تو خود نیامدی از دگران
خیام

سایر گروه های اورداپ
پرطرفدارترین صفحات