ستاره ss میگه

اینکه بقیه آدم ها هم درد می کشند، بی رحمانه ترین تسلایی است که می شود به کسی داد...

نمایش مطالب ارسالی این کاربر

۵نفر در سایت حضور دارند

نمایش همه