چت اورداپ
آنلاین های اورداپ

٠ نفر در سایت حضور دارند

اعضای آنلاین

نفر عضو فعال
نفر عضو ویژه
نفر داوطلب مدیریت در سایت
ریال خرید از فروشگاه سایت

تشکروقدردانی وبمستر
مدیران آينده
صفحات ایجاد شده توسط اعضا
سوپر ادمین های فعال سایت
اعضای طلایی سایت

برای قرار گرفتن اسم شما در این لیست امتیاز شما باید بالای 50 میلیون باشد

خرید امتیاز

اعضای نقره ای سایت

برای قرار گرفتن اسم شما در این لیست امتیاز شما باید بالای 30 میلیون باشد

خرید امتیاز

اعضای ارشد اورداپ
برترین اعضای سایت (به جز مدیران)

لیست کامل اعضای برتر

بدن انسان به قدری روغن دارد که با آن می توان 7 قطعه صابون ساخت.

ضرب المثل

زبان خوش مار را از سوراخ بیرون می آورد ( برخورد خوب و خوش زبانی عداوت و کینه ها را به دوستی مبدل می سازد)