محسن 123

چت کردن با محسن 123
محسن 123 از تهران ۴ ساعت قبل


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با محسن 123
محسن 123 از تهران ٢٢ ساعت قبل

سوگند ١٣ ساعت قبل

کوارک بعضی اهنگاشو خیلی دوست دارم

کوارک ٢١ ساعت قبل

یادش گرامی هرچند از صداش به شدت بیزارم .

عضو چت اورداپ
چت کردن با محسن 123
محسن 123 از تهران ٢۴ اسفند ٩٧

yeganam دیروز

yaldaffffff ٢۵ اسفند ٩٧

فاطی21 ٢۵ اسفند ٩٧

girl-kord ٢۵ اسفند ٩٧

.........

yaldaffffff ٢۵ اسفند ٩٧

پوریا1362 ٢۴ اسفند ٩٧

زیبا بود

عضو چت اورداپ
چت کردن با محسن 123
محسن 123 از تهران دیروز

ماه کوچولو دیروز

مسعودآریایی دیروز

دادا ...مجازیت کم...حقیقیت زیاد...جیبات پر پول آمیییییییین

عضو چت اورداپ
چت کردن با محسن 123
محسن 123 از تهران ١٩ اسفند ٩٧

yaldaffffff ٢٣ اسفند ٩٧

اهنگ جدید بس کو

asal24 ٢٣ اسفند ٩٧

ستاره خانوم ٢٢ اسفند ٩٧

yaldaffffff ٢٢ اسفند ٩٧

**پسرکوهستان** ٢٠ اسفند ٩٧

yeganam ٢٠ اسفند ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با محسن 123
محسن 123 از تهران ٢١ اسفند ٩٧

ستاره خانوم ٢٢ اسفند ٩٧

yaldaffffff ٢٢ اسفند ٩٧

مرسی

yeganam ٢٢ اسفند ٩٧

ارفین ٢١ اسفند ٩٧

3پیده ٢١ اسفند ٩٧

parnya ٢١ اسفند ٩٧

آقا محسن

عضو چت اورداپ
چت کردن با محسن 123
محسن 123 از تهران ٢١ اسفند ٩٧

yalda1374 ٢١ اسفند ٩٧

سامان اندی ٢١ اسفند ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با محسن 123
محسن 123 از تهران ١۶ اسفند ٩٧


چت اورداپ


فامیلا برای عید دارن میان خونمون
سامان اندی ٢١ اسفند ٩٧

فلفل جنوب ٢١ اسفند ٩٧

ماشالله از پشتشونم هر کدوم یه رنگ خاص در میاد چه فامیلا رنگا رنگی

parnya ٢١ اسفند ٩٧

چه نظمی به نطر من هماهنگ بشند هرروز خونه یکی

zahra sadat ٢١ اسفند ٩٧

مسعودآریایی ٢١ اسفند ٩٧

girl-kord ٢١ اسفند ٩٧

.......

عضو چت اورداپ
چت کردن با محسن 123
محسن 123 از تهران ١٧ اسفند ٩٧

yeganam ٢٠ اسفند ٩٧

asal24 ١٩ اسفند ٩٧

مثل همیشه عالی ممنونممممم

خزان بوشهر ١٧ اسفند ٩٧

الناز33 ١٧ اسفند ٩٧

کی مث من دوستت داره دلتنگم

parnya ١٧ اسفند ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با محسن 123
محسن 123 از تهران ١٩ اسفند ٩٧
دوستان لینک VPN کی داره؟
سوگند ١٩ اسفند ٩٧

من دارم ولی نمیخام کند بشع بعت نمیدم

عضو چت اورداپ
چت کردن با محسن 123
محسن 123 از تهران ١۶ اسفند ٩٧
دوستان شرح پریشانی من گوش کنید
داستان غم پنهانی من گوش کنید
قصه بی سر و سامانی من گوش کنید
گفت وگوی من و حیرانی من گوش کنید
شرح این آتش جان سوز نگفتن تا کی
سوختم سوختم این راز نهفتن تا کی
روزگاری من و دل ساکن کویی بودیم
ساکن کوی بت عربده‌جویی بودیم
عقل و دین باخته، دیوانهٔ رویی بودیم
بستهٔ سلسلهٔ سلسله مویی بودیم
کس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبود
یک گرفتار از این جمله که هستند نبود
نرگس غمزه زنش این همه بیمار نداشت
سنبل پرشکنش هیچ گرفتار نداشت
این همه مشتری و گرمی بازار نداشت
یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت
اول آن کس که خریدار شدش من بودم
باعث گرمی بازار شدش من بودم
عشق من شد سبب خوبی و رعنایی او
داد رسوایی من شهرت زیبایی او
بس که دادم همه جا شرح دلارایی او
شهر پرگشت ز غوغای تماشایی او
این زمان عاشق سرگشته فراوان دارد
کی سر برگ من بی سر و سامان دارد
چاره اینست و ندارم به از این رای دگر
که دهم جای دگر دل به دل‌آرای دگر
چشم خود فرش کنم زیر کف پای دگر
بر کف پای دگر بوسه زنم جای دگر
بعد از این رای من اینست و همین خواهد بود
من بر این هستم و البته چنین خواهدبود
پیش او یار نو و یار کهن هر دو یکی‌ست
حرمت مدعی و حرمت من هردو یکی‌ست
قول زاغ و غزل مرغ چمن هر دویکی‌ست
نغمهٔ بلبل و غوغای زغن هر دو یکی‌ست
این ندانسته که قدر همه یکسان نبود
زاغ را مرتبه مرغ خوش الحان نبود
چون چنین است پی کار دگر باشم به
چند روزی پی دلدار دگر باشم به
عندلیب گل رخسار دگر باشم به
مرغ خوش نغمهٔ گلزار دگر باشم به
نوگلی کو که شوم بلبل دستان سازش
سازم از تازه جوانان چمن ممتازش
آن که بر جانم از او دم به دم آزاری هست
می‌توان یافت که بر دل ز منش باری هست
از من و بندگی من اگرش عاری هست
بفروشد که به هر گوشه خریداری هست
به وفاداری من نیست در این شهر کسی
بنده‌ای همچو مرا هست خریدار بسی
مدتی در ره عشق تو دویدیم بس است
راه صد بادیهٔ درد بریدیم بس است
قدم از راه طلب باز کشیدیم بس است
اول و آخر این مرحله دیدیم بس است
بعد از این ما و سرکوی دل‌آرای دگر
با غزالی به غزلخوانی و غوغای دگر
تو مپندار که مهر از دل محزون نرود
آتش عشق به جان افتد و بیرون نرود
وین محبت به صد افسانه و افسون نرود
چه گمان غلط است این ، برود چون نرود
چند کس از تو و یاران تو آزرده شود
دوزخ از سردی این طایفه افسرده شود
ای پسر چند به کام دگرانت بینم
سرخوش و مست ز جام دگرانت بینم
مایه عیش مدام دگرانت بینم
ساقی مجلس عام دگرانت بینم
تو چه دانی که شدی یار چه بی باکی چند
چه هوسها که ندارند هوسناکی چند
یار این طایفه خانه برانداز مباش
از تو حیف است به این طایفه دمساز مباش
می‌شوی شهره به این فرقه هم‌آواز مباش
غافل از لعب حریفان دغا باز مباش
به که مشغول به این شغل نسازی خود را
این نه کاری‌ست مبادا که ببازی خود را
در کمین تو بسی عیب شماران هستند
سینه پر درد ز تو کینه گذاران هستند
داغ بر سینه ز تو سینه فکاران هستند
غرض اینست که در قصد تو یاران هستن
asal24 ١٩ اسفند ٩٧

عالی بود افرین

maryam.mir ١۶ اسفند ٩٧

ارفین ١۶ اسفند ٩٧

داداش چه شرحی گفتی

parnya ١۶ اسفند ٩٧

گل آقا محسن

دنیا000001 ١۶ اسفند ٩٧

ستاره خانوم ١۶ اسفند ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با محسن 123
محسن 123 از تهران ١۵ اسفند ٩٧

الناز33 ١۵ اسفند ٩٧

غمگین نگوشین

برفین ١۵ اسفند ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با محسن 123
محسن 123 از تهران ١٣ اسفند ٩٧

ستاره خانوم ١۴ اسفند ٩٧

maryam.mir ١۴ اسفند ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با محسن 123
محسن 123 از تهران ١١ اسفند ٩٧

yaldaffffff ١٢ اسفند ٩٧

yeganam ١٢ اسفند ٩٧

ستاره خانوم ١١ اسفند ٩٧

بانوی دی ١١ اسفند ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با محسن 123
محسن 123 از تهران ١٠ اسفند ٩٧

yeganam ١٢ اسفند ٩٧

**پسرکوهستان** ١١ اسفند ٩٧

عالی

ستاره خانوم ١١ اسفند ٩٧

maryam.mir ١١ اسفند ٩٧

الناز33 ١١ اسفند ٩٧

yasi banoo ١٠ اسفند ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با محسن 123
محسن 123 از تهران ١٠ اسفند ٩٧

لیدا30 ١٠ اسفند ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با محسن 123
محسن 123 از تهران ١٠ اسفند ٩٧

الناز33 ١١ اسفند ٩٧

اِمراه .. صداش خاصِ خااااصّ سنینله ایلک دفا.. تاپدیم عاشقی سودایی ..سندن اویرندیم سورک کاش هامیی

parnya ١٠ اسفند ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با محسن 123
محسن 123 از تهران ١٠ اسفند ٩٧


تقدیم به آذری زبانهای سایت
الناز33 ١١ اسفند ٩٧

بو حایات چوخ یورور منی غمگین بود ولی دلنشین ممنون از لطفت

parnya ١٠ اسفند ٩٧

خیلی ممنون آقا محسن

لیدا30 ١٠ اسفند ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با محسن 123
محسن 123 از تهران ٩ اسفند ٩٧


به عشق کلنل ستار خان که مدتیه ازش خبری نیست.
موقت ١٠ اسفند ٩٧

هرجا هستند موفق و سلامت باشند

سوگند ١٠ اسفند ٩٧

قشنگه آرومه ستارکه برای همیشه رفته

yaldaffffff ١٠ اسفند ٩٧

نرگس23 ١٠ اسفند ٩٧

گللللل گللل

سامان اندی ٩ اسفند ٩٧

ستار عزیز

مهسا 29 ٩ اسفند ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با محسن 123
محسن 123 از تهران ٩ اسفند ٩٧

**پسرکوهستان** ١٠ اسفند ٩٧

gandomi ٩ اسفند ٩٧

c

yaldaffffff ٩ اسفند ٩٧

مازندرانیه؟

عضو چت اورداپ
محسن 123
محسن 123
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 19 شهريور 94
تولد: 1 فروردين
محل زندگی:تهران
جنسیت:آقا،
تحصیلات:، مشغول به کار
عضو ویژه
محسن 123
موزیک مورد علاقه محسن 123


تشکر و قدردانی رسمی محسن 123

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 10 خرداد 97

تشکر و قدردانی رسمی محسن 123 بابت ارسال کلیپ های زیبا و شرکت در نظر سنجی ها

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 4 ارديبهشت 97

تشکر و قدردانی رسمی محسن 123بابت شرکت در نظر سنجی ها

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 26 دي 94

تشکر و قدردانی رسمی محسن 123

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 11 دي 94

تشکر و قدردانی رسمی محسن 123

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 17 آذر 94

تشکر و قدردانی بابت حضورگرم وپر شور

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 10 آبان 94

تشکر و قدردانی رسمی محسن 123

تصاویر ارسال شده محسن 123