چت کردن با آزادی خواه
آزادی خواه از خوزستان ١٣ شهريور ٠٠
از سه چیز فرار کن دین و سیاست و نژاد پرستی
سوگند ١٨ شهريور ٠٠

باشه حتما

سوران1348 ١٨ شهريور ٠٠

آزادی خواه انسانیت؟کشتم نبود نگرد نیست ارفین واکن اون بغلی رو که وعده دادی

نسترن1991 ١٨ شهريور ٠٠

لیلیوم ١٨ شهريور ٠٠

ارفین ١٨ شهريور ٠٠

سوران به بغل کن فرار کنید

آزادی خواه ١٧ شهريور ٠٠

سوران به سمت انسانیت فرار کنید تا به آرامش برسید

عضو چت اورداپ
آزادی خواه
آزادی خواه
لطفا عضو شوید
مرگ بر نژاد پرستی زنده باد انسانیت
تاریخ عضویت: 29 دي 98
تولد:
محل زندگی:خوزستان
جنسیت:آقا، متأهل
تحصیلات:علوم انسانی، مشغول به کار (تاریخ)
عضو تأیید شده
آزادی خواه
موزیک مورد علاقه آزادی خواه


تشکر و قدردانی رسمی آزادی خواه

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده آزادی خواه