arman

چت کردن با arman
arman از تهران ۶ فروردين ٩۶
سلام سال1396 به همه مبارک باشه
هستی1 ۶ فروردين ٩۶

سلام.سال نوشماهم مبارک

یاس7890 ۶ فروردين ٩۶

فک کنم آرمان پشیمون شد از تبریک سال نو خخخخخخ

یاسمین003 ۶ فروردين ٩۶

نه منظور من خانواده و اینجور چیزاست....البته پسرارو که درست گفتی....شاید از من با تو متفاوت باشه

یاس7890 ۶ فروردين ٩۶

منم غیر مستقیم کامنتت رو اصلاح کردم همه جنگی نیستن فقط پسرا خخخخخخ

یاسمین003 ۶ فروردين ٩۶

درست بخون کامنتمو اون وقت متوجه میشی چی گفتم...

برفین ۶ فروردين ٩۶

مبارک

عضو چت اورداپ
چت کردن با arman
arman از تهران ٢۵ اسفند ٩۵
ارمین جووونم ٢۵ اسفند ٩۵

چیه چی شده داداشی ... چرا تو خودتی بازم ....

عضو چت اورداپ
چت کردن با arman
arman از تهران ١٧ اسفند ٩۵


چت اورداپ


عشق همان تنهاییست به نوعی دیگر
عشق همان بی خودیست به طوردیگر
عشق آواز بی صدایییست باصدای دیگر
عشق کلامی بی کلامیست باکلامی دیگر
عشق رادریاب که نه صدادارد نه کلام نه حرف ونه بو ونه رنگ ولی ویران کنندگی زیادی دارد
عاشق شوید وعشق بورزید اماعشقی درست وپاک
arman ١٧ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
arman
موزیک مورد علاقه arman


تشکر و قدردانی رسمی arman

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده arman