اورداپ > دنیای فناوری صفحات: ۶٢٩۵، ارسال: ٣٣٠٨٠، پاسخ: ٢۶٠٣٨

ترفندها و بازی های رایانه ای، سخت افزار، نرم افزار، امنیت در اینرنت، مسائل مربوط به سامانه های دیجیتال. صنعت اتومبیل و...

توسط: reza rezaei ٢٠ آذر ٩۶ - بازدید: ١٢ - ارسال: ١ - پاسخ: ٠

خطرات و عوارض ناشی از وای فای را بشناسیم
معایب وای فای

توسط: reza rezaei ٢٨ آبان ٩۶ - بازدید: ۵١ - ارسال: ۵ - پاسخ: ٨

 سوالات تسـت و هـوش
تســـــــــــــــــت و هوش

توسط: reza rezaei ٢٣ آبان ٩۶ - بازدید: ٢۶ - ارسال: ٢ - پاسخ: ٠

ویژگـی هایس گروه های خـونی
خصـــوصیات گروه های خونی

توسط: پینار ٢٢ آبان ٩۶ - بازدید: ۴۶ - ارسال: ٢ - پاسخ: ٧

کد های همراه
سلام
لطفا! اگر اطلاعاتی در مورد نحوه ی کدهای گوشی، از ایرانسل، همراه اول و ... دارید در این صفحه به اشتراک بگذارید تا همگان استفاده کنیم.
با تشکر
22 آبان 96

توسط: reza rezaei ٢١ آبان ٩۶ - بازدید: ٢١ - ارسال: ١ - پاسخ: ٠

ویـروس تب خال
تب خال دهانی

توسط: reza rezaei ٢١ آبان ٩۶ - بازدید: ١۶ - ارسال: ١ - پاسخ: ٠

از سینوزیـت چه می دانیـد؟
سینـــــــــــــــــــــوزیت

توسط: reza rezaei ٢١ آبان ٩۶ - بازدید: ١٧ - ارسال: ١ - پاسخ: ٠

از بیماری سیاه سرفه چه میدانید؟
بیماری سیاه ســـــــــــــرفه

توسط: reza rezaei ٢١ آبان ٩۶ - بازدید: ١۶ - ارسال: ١ - پاسخ: ٠

از سنـگ کلیه چه می دانیـد؟
سنگ کلیــــــــــــــــــــــه

توسط: reza rezaei ٢١ آبان ٩۶ - بازدید: ١۵ - ارسال: ١ - پاسخ: ٠

سرماخـوردگی
بیماری که ما آن را چندان ساده در نظــر میگیریم

توسط: reza rezaei ٢١ آبان ٩۶ - بازدید: ١۶ - ارسال: ١ - پاسخ: ٠

بیماری سردردهای میگـرنی
سردرد میگــــــــــــــــــــــــــــــــرنی

سایر گروه های اورداپ
پرطرفدارترین صفحات