عکس برهنه شدن زن جوان در خیابان به خاطر خیانت های شوهرش+عکس

مرد چینی پس از آنکه تعدادی از همسایه ها
به او گفتند که همسرش در زمانی که او در
خانه نیست, به او خیانت می کند, اقدام
عجیبی کرد. این مرد پس از نوشیدن الکل و
کتک زدن همسرش, او را مجبور کرد برهنه به
خیابان رفته و مسیری را با پای پیاده طی
کند! این زن برهنه همچنین نوشته ای در
دست داشت که برروی آن نوشته بود: من بدنم
را می فروشم!! مرد چینی در طول مسیر از
دور همسرش را دنبال می کرد تا مطمئن باشد
که همسرش چنین کاری را می کند و در گوشه
ای از خیابان پنهان نمی شود.


چت اورداپ


چت اورداپ

فقط کامنت    

ایجاد کننده

پشه ماده هزار بار در ثانیه بال می زند و به این ترتیب ، توجه پشه نر را به خود جلب می کند. صدای ووز آن در واقع بر اثر تعداد زیاد بال زدن های اوست.

ضرب المثل

با پنبه سر بریدن (با نرمش و زیرکی به کسی صدمه زدن،دشمنی و خصومت پنهان)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 1023 تأیید کننده: فریدون
اثرات کاهش نفوذ پذیری در یک حوزه برکدام یک از دو جزء هیدروگراف خروجی تاثیر افزاینده دارد؟
(1) دبی اوج و حجم هیدروگراف
(2) دبی اوج و زمان تا دبی اوج
(3) حجم و زمان کل هیدروگراف
(4) دبی اوج و زمان کل هیدروگراف
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 1023:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا