چت کردن با اژده ها
اژده ها از تهران دیروز


چت اورداپتو رو من از خدا می خوام
چیزی جز این نمی خوام

( دلتنگی )
شیانا دیروز

انشاءاله ک هرچی صلاحه پیش بیاد براتون☘☘☘

sattar دیروز

مردک مزخرف سه تن وزنشه نشسته با دعا و عجز و لابه بهش زن بدن... خب پاشو یه تکونی بخودت بده شاید یکی خر شد دخترشو بهت داد...

pinar90 دیروز

ان شاءالله هر چی خیر پیش بیاد

banoo_18 دیروز

اجابتش از خدا براتون میخوام

عضو طلایی اورداپ
  چت کردن با اژده ها
اژده ها از تهران ٢۴ مرداد ٩٧


چت اورداپهمه جور مدالی هست
از مدال شجاعت گرفته تا نشان افتخار و مدال لیاقت و ....

کاش مدالی هم برای عشخ می ساختن
تا من آن را به پاس عاشقانه هایت به گردنت می انداختم و تو را قهرمان عشخ می نامیدم

# اژده ها
رایکا ٢۴ مرداد ٩٧

الناز33 ٢۴ مرداد ٩٧

بغض خود را بشکن و بی هر بهانه گریه کن شرم را گاهی رها کن! عاشقانه گریه کن! خوب می دانم دلت از دست خیلی ها پر است پس خروشان شو! شبیه رودخانه گریه کن

پوریا کفترباز ٢۴ مرداد ٩٧

ب سلامتی همع سربازا یه پیک بزنید

بهاره777 ٢۴ مرداد ٩٧

من به غیرتو دل نبستم و چشم بستم...

آزاده هستم ٢۴ مرداد ٩٧

یااسین ٢۴ مرداد ٩٧

شهید نیستم اما تو کوچهی خود را *** به پاس این همه سرگشتگی به نامم کن

عضو طلایی اورداپ
  چت کردن با اژده ها
اژده ها از تهران ٢١ مرداد ٩٧


چت اورداپمرحوم شهریار به وصال ثُریا نرسید آنقدر ناله و فَغان در شعرهایش سَر داد که خدا هم اشک ش در آمد

حال می فهمم که چرا حضرت آدم برای حوا از آن درخت سیب چیده است

منم اگر آدم بودمُ و تو ازم سیب می خواستی بهشت که جای خود دارد جهان را هم بیخال می شدم و سیب برایت می چیدم جانا

به قیمت از دست دادن بهشت
به قیمت نکوهش فرشتگان
به قیمت سرزنش فرزندان
به قیمت دوری ز خدا
به قیمت تبعید به زمین
...
درد عشخی کشیده ام که مَپُرس --- زهر هجری چشیده ام که مَپُرس
گشته ام در جهان آخر کار --- دلبری برگزیده ام که مَپُرس

# شعر انتها از حضرت حافظ

(به سبب قدردانی)
الناز33 ٢۴ مرداد ٩٧

بهاره777 ٢۴ مرداد ٩٧

قدر دانی ؟؟؟؟

ایوب2 ٢۴ مرداد ٩٧

بهاره777 ٢۴ مرداد ٩٧

درد عشقی کشیدهام که مپرسزهر هجری چشیدهام که مپرس گشتهام در جهان و آخر کاردلبری برگزیدهام که مپرس

دژئاگر ٢١ مرداد ٩٧

پارچه ای ک انداخته رو سرشو دوس دارم

sattar ٢١ مرداد ٩٧

اوهوع...افاده ها طبق طبق....برا یه پیرزن داره خودشو خفه میکنه برا عمه ما کلاس میزاره....

عضو طلایی اورداپ
  چت کردن با اژده ها
اژده ها از تهران ٢۴ مرداد ٩٧


چت اورداپبرای با تو بودن چه نقشه ها کشیده ام در سَرم
کنار تو بودن را چه زیبا رَج به رَج در خیالم بافته ام

# اژده ها
الناز33 ٢۴ مرداد ٩٧

عاشق قالی بافتنم.. خیلی دوس دارم یاد بگیرم

yeganam ٢۴ مرداد ٩٧

یااسین ٢۴ مرداد ٩٧

خیلی عالی و درجه یک

بهاره777 ٢۴ مرداد ٩٧

رج به رج با نقشه ی تو ...در خیالم بافتم

0afshin0 ٢۴ مرداد ٩٧

بسیار زیبا

اژده ها ٢۴ مرداد ٩٧

طرح با تو بودن را در خیالم بافته ام تا که روزی در واقعیت اجرایش کنم

عضو طلایی اورداپ
  چت کردن با اژده ها
اژده ها از تهران ٢٢ مرداد ٩٧


چت اورداپاز من مَپُرس که چرا رفته ام
از من بِپُرس که چه کرده ام که حاضر به رفتن شده ای

# اژده ها
بهاره777 ٢۴ مرداد ٩٧

چه کرده ایی که حاضر به رفتن شده ام ؟

الناز33 ٢٢ مرداد ٩٧

همیشه هر کاری دلیلی داره..

yeganam ٢٢ مرداد ٩٧

آوای بهار ٢٢ مرداد ٩٧

اژده هاااون شکلک بودبدت میومدحذفش کردیاااسدپرچن روزتوهم کیفشوببر

**پسرکوهستان** ٢٢ مرداد ٩٧

لیدا30 ٢٢ مرداد ٩٧

عجب تصویر قشنگی

عضو طلایی اورداپ
  چت کردن با اژده ها
اژده ها از تهران ٢٢ مرداد ٩٧


چت اورداپعشخ جنگ نیست که یکی بُرده و یکی بازنده باشد
عشح جنگ نیست که یکی مُرده و یکی زنده باشد

عشخ میدان صُلح و صفاست --- بودن در کنار معشوقی با وفاست
گرچه آخر عشخ خارت می کند --- دل شکسته و تنها و بیمارت می کند

# اژده ها
بهاره777 ٢۴ مرداد ٩٧

گرچه آخر عشق خارت میکند ...

الناز33 ٢٢ مرداد ٩٧

یک رمان بلند خواهم نوشت از لحظه کوتاهی که با او بودم

عضو طلایی اورداپ
  چت کردن با اژده ها
اژده ها از تهران ١٩ مرداد ٩٧


چت اورداپشده ام مثل لشگر مُغول
تو را فتح کرده ام اما خودم اسیر شده ام

# اژده ها
بهاره777 ٢١ مرداد ٩٧

زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم طره را تاب مده تا ندهی بر بادم یار بیگانه مشو تا نبری از خویشم غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم

الناز33 ٢٠ مرداد ٩٧

yeganam ١٩ مرداد ٩٧

چطوری لشکر مغول

فردین_ستاره ١٩ مرداد ٩٧

آبجی یاسی بوخودا رو دل نمیکنم بالای دل میکنم

مریمی22 ١٩ مرداد ٩٧

فاتح مغول،اسارت چگونه ست؟

یاس من ١٩ مرداد ٩٧

دادا فردین رو دل نکنیا

عضو طلایی اورداپ
  چت کردن با اژده ها
اژده ها از تهران ٢٠ مرداد ٩٧


چت اورداپبهار من در میان دستان توست، بهار من
جان من در روح و جان توست، بهار من

نکند روزی به باغ و بُستان دلم سر نزنی
نکند روزی به چشمه ی روح و روانم سر نزنی

بهار من بیا و زمستان دلم را زمان ده
به تنهایی و سردی دستانم پایان ده

# اژده ها


بهاره777 ٢١ مرداد ٩٧

عمر بهار کوتاه ست

الناز33 ٢٠ مرداد ٩٧

آشناا ٢٠ مرداد ٩٧

عضو طلایی اورداپ
  چت کردن با اژده ها
اژده ها از تهران ٢ ارديبهشت ٩٧


چت اورداپدلم خنده میخواهد ---> از آن خنده هایی که روح و روان را زنده می کند

دلم خنده میخواهد ---> از آن خنده هایی که جان تازه می بخشد آدمی را

---> دلیل خنده های من کجایی

# اژده ها

ثانیه ای گوش بگیر درد دل خون مرا ---> باز به خنده برسان چهره ی محزون ه مرا
بهاره777 ١٨ مرداد ٩٧

بر لب یار شوخ دلبندم خفته لبخند گرم زیبایی خنده نه، بر کتاب عشق و امید هست دیباچه فریبایی

ایدا 17 ١۴ تير ٩٧

علی شاهکار ١۴ تير ٩٧

yeganam ٧ تير ٩٧

banoo_18 ۵ تير ٩٧

وسعت بعضی دردا انقد زیاده که هیچ گریه ای ارومت نمیکنه فقط میتونی اینجوری بهشون خیره بشی با یه لبخند که میلیارد سال اشک سنگین تره..

پینار ۵ تير ٩٧

عضو طلایی اورداپ
  چت کردن با اژده ها
اژده ها از تهران ١٧ مرداد ٩٧


چت اورداپدر عَجَبم آیا اعجازی شده یا اینکه لُدف خداست
من بی سواد با تمام بی سوادی ام چگونه می توانم تو را بخوانمت

# اژده ها
بهاره777 ١٨ مرداد ٩٧

بر عشق توام، نه صبر پیداست، نه دل بی روی توام، نه عقل بر جاست، نه دل این غم، که مراست کوه قافست، نه غم این دل، که توراست، سنگ خاراست، نه دل

parnya ١٧ مرداد ٩٧

مریمی22 ١٧ مرداد ٩٧

زنده کن در غزلهایم حال و هوای پیشین را شوری در من برانگیزد و شعرم را عاشقانه کن

yeganam ١٧ مرداد ٩٧

لدف یعنی شی

کامی سیتی ١٧ مرداد ٩٧

از این لباس پوشیدن خوشم نمیاد دختر باید ساده باشه والبته تمیز و مرتب

نرگس23 ١٧ مرداد ٩٧

لدف خداست

عضو طلایی اورداپ
  چت کردن با اژده ها
اژده ها از تهران ١٨ مرداد ٩٧


چت اورداپمن همان من سابق هستم ---> همان که شبی عشخ به تاراجش بُرد
تو بگو کی هستی ---> تو بگو که چرا عوض شده ای؟

# اژده ها
بهاره777 ١٨ مرداد ٩٧

زير پاي تو سر نهم آرام به سبک سايه تو آويزم آري آغاز دوست داشتن است گرچه پايان راه نا پيداست من به پايان دگر نينديشم که همين دوست داشتن زيباست

هستی1 ١٨ مرداد ٩٧

yeganam ١٨ مرداد ٩٧

یگانم

آشناا ١٨ مرداد ٩٧

parnya ١٨ مرداد ٩٧

تو اژی دلبری همون بچه ننه سابق

نسار 3352 ١٨ مرداد ٩٧

عضو طلایی اورداپ
  چت کردن با اژده ها
اژده ها از تهران ٧ مرداد ٩٧


چت اورداپهمه گویند که اعتیاد بَد است ُ ...

اما چه کنم که نمی دانند من به دوست داشتن تو مُعتاد شده ام

# اژده ها
بهاره777 ١۴ مرداد ٩٧

آرزو دارم ولي عاشق شوي آرزو دارم بفهمي درد را تلخي بر خوردهاي سرد را

لیلیوم ٧ مرداد ٩٧

yeganam ٧ مرداد ٩٧

**abdolla** ٧ مرداد ٩٧

رایکا ٧ مرداد ٩٧

الناز33 ٧ مرداد ٩٧

عضو طلایی اورداپ
  چت کردن با اژده ها
اژده ها از تهران ٢٠ تير ٩٧


چت اورداپ
تازه شده ام مثل حضرت آدم

رانده از بهشت ---> در به در و بی کس
( توبــــــه از دوست داشتن )

# اژده ها
بهاره777 ٢٠ تير ٩٧

رانده از بهشت ... دور از هم .... عاقبت با انابه بهم رسیدن

yeganam ٢٠ تير ٩٧

غصه خوردن نداره رفتنی باید بره

sattar ٢٠ تير ٩٧

اِی منقرض بشی بشر....

پینار ٢٠ تير ٩٧

فردین_ستاره ٢٠ تير ٩٧

سحر

سحر2222224 ٢٠ تير ٩٧

کشته مرده هاتو کی جمع کنه اژدر با این پست ها

عضو طلایی اورداپ
اژده ها
اژده ها
سکوت کردم غرورم نشکنه ، غرورم نشکست ولی ----» دلم نابود شد *-*
تاریخ عضویت: 24 مهر 90
تولد:
محل زندگی:تهران
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:علوم ریاضی و فنی، در حال تحصیل (مخابرات)
عضو ویژه
اژده ها
موزیک مورد علاقه اژده ها


تشکر و قدردانی رسمی اژده ها

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 21 ارديبهشت 97

تشکر بابت ارسال پست های آموزشی و طنز

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 24 مهر 96

شما امتیازات سوابق ما رو نخور تشکر قدردانی پیش کش

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 1 مهر 96

سلامتی رفیقی که
وقتی رو ترازو میره معرفتش بیشتر از وزنشه !

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 11 ارديبهشت 96

حضورت مرور خاطرات شیرین گذشته است ب امید روزای شاد آتی

تصاویر ارسال شده اژده ها