ناصر20

چت کردن با ناصر20
ناصر20 دیروز
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ،
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﮐﺎﺥ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯼ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ،
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﺷﻤﻊ ﺍﻣﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ،
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽﺍﻧﮕﺎﺭﯼ،
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮔﻮﺷَﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﯼ ﺗﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻥ ﻏﺮﻭﺭﺵ ﺭﺍ
ﻧﺸﻨﻮﯼ،
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﻭ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ...؛

ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺪﺍﻧﻢ؛

ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺴﻮﯼ ﮐﺪﺍﻡ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ،
ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﯽ...؟؟
الناز33 ١۴ ساعت قبل

mariya ١۵ ساعت قبل

ناصر20 ٢١ ساعت قبل

ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﻭ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ...؛

maryam p r دیروز

امیر 464 دیروز

عضو چت اورداپ
چت کردن با ناصر20
ناصر20 دیروز
این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت!
هر کجا وقت خوش افتاد، همانجاست بهشت…
دوزخ از تیرگیِ بختِ درونِ تو بوَد
گر درون تیره نباشد، همه دنیاست بهشت…
الناز33 ١۴ ساعت قبل

گر درون تیره نباشد، همه دنیاست بهشت

♥خانوم گل♥ ١۵ ساعت قبل

mariya ١۵ ساعت قبل

همایون شجریان

ناصر20 ٢١ ساعت قبل

گر درون تیره نباشد، همه دنیاست بهشت…

بانو1364 دیروز

گر درون تيره نباشد، همه دنياست بهشت

عضو چت اورداپ
چت کردن با ناصر20
ناصر20 ٢۵ دي ٩۶


چت اورداپ

نیما کلک ١۵ ساعت قبل

♥خانوم گل♥ ١۵ ساعت قبل

خاک توسرمون خب

mariya ١۵ ساعت قبل

کامی سیتی دیروز

همه آدمها ظرفیت بزرگ شدن را ندارند اگر بزرگشان کنیم گُم می شوند و دیگر نه شما را می بینند و نه خودشان را بیاییم به اندازه آدم ها دست نزنیم.

پسرک معتاد ٢۵ دي ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با ناصر20
ناصر20 ١٩ ساعت قبل


چت اورداپ


تقدیم با عشق...........
♥خانوم گل♥ ١۵ ساعت قبل

به گی خب میمیری اسمشو بگی

mariya ١۵ ساعت قبل

avahasti ١٨ ساعت قبل

مبارکش باشه

ناصر20 ١٨ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با ناصر20
ناصر20 ١٧ ساعت قبل


چت اورداپ

♥وحید♥ ١۶ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با ناصر20
ناصر20 ١٧ ساعت قبل


چت اورداپ

♥وحید♥ ١۶ ساعت قبل

سارا 890 ١٧ ساعت قبل

بانو1364 ١٧ ساعت قبل

زری مهربون32 ١٧ ساعت قبل

نیما کلک ١٧ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با ناصر20
ناصر20 ١٩ ساعت قبل


چت اورداپ

avahasti ١٨ ساعت قبل

♥خانوم گل♥ ١٩ ساعت قبل

کامی سیتی ١٩ ساعت قبل

سروش 12345 ١٩ ساعت قبل

ناصر20 ١٩ ساعت قبل

تو فراموش نکن بنده کوچیکی داری

عضو چت اورداپ
چت کردن با ناصر20
ناصر20 ٢۴ دي ٩۶


چت اورداپ


‌به گرگ گفتم
بهم زندگی کردنو یادبده
گفت: بپر
گفتم: بپرم پام می‌شکنه
گفت من میگیرمت
پریدم
پام شکست
گفت:درس اول
به هیچکس اعتماد نکن .
ناصر20 ٢١ ساعت قبل

زهرا7890 دیروز

چشم داداش مهربونم

فاطمه123 ٢۴ دي ٩۶

گل گل

ناصر20 ٢۴ دي ٩۶

گفت:درس اول به هیچکس اعتماد نکن .

عضو چت اورداپ
چت کردن با ناصر20
ناصر20 دیروز
پروردگارا بہ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ڪہ
ﺣﺮﻣﺖ ﺩﻝﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﻢ..

به ﻣﺎ بیاﻣﻮﺯ ڪہﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ..
ﻭ ﺁﻧﺎنڪہ ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻃـﺮ ﻧﺒـﺮﯾﻢ..
امیر 464 دیروز

بانو1364 دیروز

آمين

زهرا7890 دیروز

عضو چت اورداپ
چت کردن با ناصر20
ناصر20 ٢۴ دي ٩۶


چت اورداپ


تناقض تلخي است

دريا باشد

آب باشد

اما تو بسوزي...

ایران؟! بس نیست تسلیت...!؟
maryam p r دیروز

ترنم بانو دیروز

درآتش غرق شدند و درآب سوختند

زهرا7890 دیروز

این بار آتش بر آب غلبه کرد .. ایران تسلیت

کامی سیتی دیروز

یه دریا که آرامشش غرق شد یه دریا که شد جایِ دیوارِ چین جایِ سیلیِ داغِ این شعله ها کبود شد ، دریایِ مشرق زمین

♥وحید♥ ٢۴ دي ٩۶

تسلیت برا خانواده محترمشون نه ایرانیا..ایرانی سر کردستان گل کاشتن بسه

نرگس23 ٢۴ دي ٩۶

واقعا تلخ..

عضو چت اورداپ
چت کردن با ناصر20
ناصر20 ٢۵ دي ٩۶


چت اورداپ

پسرک معتاد ٢۵ دي ٩۶

دوست قدیمی ٢۵ دي ٩۶

با درست و غلط بودن این حرف کاری ندارم ولی نسبت دادنش به دکتر الهی قمشه ای کاملا اشتباهه. این حرف برای ایشون نیست. لطفا هر مطلبی دیدیم پخش نکنیم

سروش 12345 ٢۵ دي ٩۶

ممنون ناصر جان

کامی سیتی ٢۵ دي ٩۶

ناصر20 ٢۵ دي ٩۶

ای کاششششششششششششش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عضو چت اورداپ
چت کردن با ناصر20
ناصر20 ٢۴ دي ٩۶


چت اورداپ

المیرا7475 ٢۴ دي ٩۶

مهسا77 ٢۴ دي ٩۶

درسته...

mariya ٢۴ دي ٩۶

سروش 12345 ٢۴ دي ٩۶

پسرک معتاد ٢۴ دي ٩۶

باور داریم

هستی 1212 ٢۴ دي ٩۶

بــــــــــــاور کن

عضو چت اورداپ
چت کردن با ناصر20
ناصر20 ٢۴ دي ٩۶


چت اورداپ


واقعا زیباست
مهسا77 ٢۴ دي ٩۶

گل تقدیمتون....

mariya ٢۴ دي ٩۶

محمد متين ٢۴ دي ٩۶

asal24 ٢۴ دي ٩۶

اوهوم

عضو چت اورداپ
چت کردن با ناصر20
ناصر20 ٢۴ دي ٩۶
عشق در لحظه پدید می آید
و دوست داشتن در امتداد زمان
و این اساسی ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است
عشق مانند نواختن پیانو است
ابتدا باید نواختن را بر اساس قواعد یاد بگیری
سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت بنوازی
mariya ٢۴ دي ٩۶

ناصر20 ٢۴ دي ٩۶

سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت بنوازی

عضو چت اورداپ
چت کردن با ناصر20
ناصر20 ٢۴ دي ٩۶


چت اورداپ

سروش 12345 ٢۴ دي ٩۶

ناصر جان گل گفتی برادر

mariya ٢۴ دي ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با ناصر20
ناصر20 ٢۴ دي ٩۶


چت اورداپقبل ازآن اوج،قسم دادمت ای عشق بمان

و تو فریاد زدی باز،که برخواهم گشت

پشت سر داد کشیدم قَسَمت کو؟ گفتی

به خدای شب آغاز که برخواهم گشت
mariya ٢۴ دي ٩۶

asal24 ٢۴ دي ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با ناصر20
ناصر20 ٢۴ دي ٩۶
بذار چندتا سوال بپرسم ازت دلبر:
# می‌دونی "عاشق" بره، "عاقل" برگرده یعنی چی؟
#می‌دونی "با دل" بره، "بی‌دل" برگرده یعنی چی؟
می‌دونی "دلدار" بره، "دلتنگ" برگرده یعنی چی؟
#می‌دونی "دل‌رحم" بره "دل‌سنگ" برگرده یعنی چی؟
می‌دونی "مهربون" بره، "نامهربون" برگرده یعنی چی؟
دِ نمی‌فهمی نوکرتم، اگه می‌فهمیدی که بهت نمی‌گفتن "رفتنی" !
تا خودت سرت نیاد نمی‌فهمی لعنتی. باید کشیده باشی دردشو تا مُلتفت بشی
mariya ٢۴ دي ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با ناصر20
ناصر20 ٢۴ دي ٩۶


چت اورداپ

ساناز بوشهر ٢۴ دي ٩۶

asal24 ٢۴ دي ٩۶

گل تقدیمتون اقا ناصر

عضو چت اورداپ
چت کردن با ناصر20
ناصر20 ٢۴ دي ٩۶
پسرک معتاد ٢۴ دي ٩۶

خواهش میشه ناصرخان خجالتمون ندین

ناصر20 ٢۴ دي ٩۶

نظر لطفتونه پسرک معتاد

پسرک معتاد ٢۴ دي ٩۶

دوستان من از طرف ناصرخان معذرت میخوام مشکل از سایت بود

عضو چت اورداپ
چت کردن با ناصر20
ناصر20 ٢۴ دي ٩۶


چت اورداپ

سروش 12345 ٢۴ دي ٩۶

حیف است چنین جانوری زنده بماند

پسرک معتاد ٢۴ دي ٩۶

عضو چت اورداپ
ناصر20
ناصر20
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 27 خرداد 94
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو ویژه
ناصر20
موزیک مورد علاقه ناصر20


تشکر و قدردانی رسمی ناصر20

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده ناصر20