چمن11

چت کردن با چمن11
چمن11 ٢۶ مرداد ٩٨
در من یک تیمارستان وجود دارد
یک تیمارستان با هفتاد تخت خواب
هفتاد تخت خواب با هفتاد دیوانه
و سخت ترین کار دنیا را من میکنم
زمانی که از من می پرسند : خوبی ؟!
و من باید یک تیمارستان هفتاد تخت خوابی را
آرام کنم و با متانت صادقانه ای بگویم:
” بله، امروز خیلی خوبم
عابد111 ٢۶ مرداد ٩٨

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢۶ مرداد ٩٨
من اگر می‌دانستم
دنیا اینقدر شلوغ است
نمی‌آمدم
آرامش قشنگم!
صبر می‌کردم بعدها...
آخر اینهمه راه آمدم
دلم می‌خواست
تنها تو را ببینم
دلم می‌خواست
تو را تنها ببینم
فاطمه 1381 ٢۶ مرداد ٩٨

سلام...چمن جان...من گرفتار و تو در بند رضای دگران من ز درد تو هلاک و تو دوای دگران..دلت شاد عزیزم..

انریکه ٢۶ مرداد ٩٨

عضو چت اورداپ
چمن11
چمن11
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 16 بهمن 97
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
چمن11
آخرین حضور: 27 مرداد 98
موزیک مورد علاقه چمن11


تشکر و قدردانی رسمی چمن11

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده چمن11