چمن11

اندوهِِ بزرگیست،انبوهِ انتظار...

چت کردن با چمن11
چمن11 ٢ ساعت قبل
you belong with ٢ ساعت قبل

چه منظره زیبایی چمن جان لایک

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢٣ ساعت قبل
...
(||>.~||!
_]]..《_
قهر نکن تو با من
*yasamin* ٢٢ ساعت قبل

مهربونیت قشنگه ..همزبونیت قشنگه...وختی باهام قهر میکنی...پشیمونیت قشنگه

تانیا00 ٢٣ ساعت قبل

قهرم

عابد111 ٢٣ ساعت قبل

مهسا 29 ٢٣ ساعت قبل

قشنگن

چمن11 ٢٣ ساعت قبل

آوای بهار ٢٣ ساعت قبل

=====

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢٣ ساعت قبل
..
.(||).~||!
_]]...《_
تانیا00 ٢٣ ساعت قبل

دیوونه

عابد111 ٢٣ ساعت قبل

آوای بهار ٢٣ ساعت قبل

#######♡

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ١٩ فروردين ٩٩
. .
<||~
_!!_
هرکی یه ادمک زیر این پست بسازع..
>->-o
من یع ادم مُلدع ساختم
چمن11 ٢٣ ساعت قبل

آوای بهار ٢٣ ساعت قبل

======♡¤=====%~《《

مهسا 29 ٢٣ ساعت قبل

نه پروا دراز کشده

maryam p r ٢٣ ساعت قبل

مهسا ادمکت گویا مرده

آوای بهار ٢٣ ساعت قبل

====[♡

مهسا 29 ٢٣ ساعت قبل

===

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 دیروز


چت اورداپ


چت اورداپ


چت اورداپ


دخملا بیایین ناخوناتونو قشنگ کنین
مهسا 29 ٢٣ ساعت قبل

اولی بهاریه

maryam p r ٢۴ ساعت قبل

دومی و سومی

عابد111 دیروز

you belong with دیروز

چه خوشکله چمن جان

آوای بهار دیروز

آخری خوبه

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ١۴ فروردين ٩٩


چت اورداپ


همیشه آرزو داشتم توی این نقاشی قدم بزنم..بچرخم..زیر سایه درختهاش بشینم و فکر کنم که این زندگی انقدرها هم بدنیس..
you belong with دیروز

چمن جان ونگوگ تا آخرین روز حیات بشر تاثیر خودشو میزاره - لایک

آوای بهار دیروز

سوگند ١۵ فروردين ٩٩

نقاشی چره ؟ طبیعت همیشه هستsm065]

ایوب2 ١۵ فروردين ٩٩

بساط جوج بردارم ؟

maryam p r ١۵ فروردين ٩٩

you belong with ١۴ فروردين ٩٩

گندمی از تو جنگل نرو گم که میشی احتمالا شیرو پلنگ هم داره - از کنار جنگل رد شو

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ١٩ فروردين ٩٩
هوای همو داریم نداریم غم مالی

دوباره منو گاری چه فازه سر حالی
you belong with ١٩ فروردين ٩٩

قربان تو چمن جان

چمن11 ١٩ فروردين ٩٩

پروا عاره اونقد بالاعیم که نمیتونیم حرفی بزنیم ...اوکی یو خواهش

you belong with ١٩ فروردين ٩٩

شوخی کردم بخندی چمن جان - ممنون ازت - قشنگه

maryam p r ١٩ فروردين ٩٩

سنگین بود شعرش

چمن11 ١٩ فروردين ٩٩

پروا

maryam p r ١٩ فروردين ٩٩

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٨ فروردين ٩٩


چت اورداپ
چت اورداپyou belong with ١٩ فروردين ٩٩

قشنگه چمن جان

آوای بهار ١٩ فروردين ٩٩

maryam p r ١٨ فروردين ٩٩

مهساعه هر جور حساب میکنم از تو کمترم

بهار456 ١۶ فروردين ٩٩

چمن11 ١۵ فروردين ٩٩

قصع های جزیره کدومه؟ من فقط قصه شنگول منگول بلدم

مهسا 29 ١۵ فروردين ٩٩

پروا خدایی سن و سالی ازت گذشته که اون سریالو یادته

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ۶ فروردين ٩٩


چت اورداپ


بهار دلکش رسیدو دل به جا نباشد
maryam p r ١٨ فروردين ٩٩

مسعودآریایی ۶ فروردين ٩٩

you belong with ۶ فروردين ٩٩

چه زیباست چمن جان لایک

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ١۶ فروردين ٩٩


چت اورداپ


تو می دانی از مرگ نمیترسم..
فقط حیف است هزارسال بخوابم و خواب تو را نبینم
maryam p r ١٨ فروردين ٩٩

حیفه

you belong with ١۶ فروردين ٩٩

خواهش چمن جان

چمن11 ١۶ فروردين ٩٩

ایوب ..چیزی نشده یو ممنون

you belong with ١۶ فروردين ٩٩

چی شده چمن جان؟

ایوب2 ١۶ فروردين ٩٩

نيت نيت .نيت خيلي شرط چمن

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ١٧ فروردين ٩٩
عطسه هه ه
maryam p r ١٧ فروردين ٩٩

you belong with ١٧ فروردين ٩٩

چمن اونا هم از اول بزرگ نبودند کم کم بزرگ شدند - اگه یک طراحی اولیه هم بکشی جایزه یه پست میزارم برات

چمن11 ١٧ فروردين ٩٩

نوچز من تکیه برجای بزرگان نتوانم زد به گزاف

you belong with ١٧ فروردين ٩٩

چمن عطسه رو میتونی طراحی کنی مثل تابلو جیغ اثر ادواردمونک ؟ البته اون اکسپرسیونیست بود؟

چمن11 ١٧ فروردين ٩٩

نه یو کانسپچوال آرته

you belong with ١٧ فروردين ٩٩

چقدر شیطونی چمن جان - نکنه هنر انتزاعیه ؟ یا عطسه انتزاعی ؟ بیارش رو کاغذ طرح عطسه رو ولی انتزاعی ببینم چی از آب در میاد

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٧ فروردين ٩٩

<||>
_!!_
آوای بهار ١٧ فروردين ٩٩

====:/ باگوشی این شد

چمن11 ١۵ فروردين ٩٩

زهره

زهره 21 ١۵ فروردين ٩٩

غم ازت دور __________

چمن11 ١۵ فروردين ٩٩

مهسا

مهسا 29 ١۵ فروردين ٩٩

چه خوشتیپ

چمن11 ١۵ فروردين ٩٩

سوگند پروا عزیزم

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ١۵ فروردين ٩٩


چت اورداپ

بهار456 ١۶ فروردين ٩٩

maryam p r ١۵ فروردين ٩٩

you belong with ١۵ فروردين ٩٩

همیشه عمر قرنطینه چمن جان

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٧ فروردين ٩٩
عطسه هه ه
*ارش* ٧ فروردين ٩٩

you belong with ٧ فروردين ٩٩

چمن جان گفتم عافیت باشه نگفتی مرسی چرا؟

mahdie ٧ فروردين ٩٩

چمنها هم فک کنم آلوده میشن(دور از جونت)

you belong with ٧ فروردين ٩٩

عافیت باشه رفتی تو حیاط ؟سرمانخورده باشی

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٣ فروردين ٩٩


چت اورداپ


به همین سادگی
دنیا000001 ٧ فروردين ٩٩

به همین گشنگی

طوفانم ٣ فروردين ٩٩

نظری ندارم

maryam p r ٣ فروردين ٩٩

you belong with ٣ فروردين ٩٩

ساده و زیبا

مهسا 29 ٣ فروردين ٩٩

رز وحشی ٣ فروردين ٩٩

به همین سادگی : دوستت دارم

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢١ اسفند ٩٨


چت اورداپ


مسعودآریایی ۶ فروردين ٩٩

you belong with ۶ فروردين ٩٩

این اگه بود الان معروفترین هنرپیشه هالی وود میشد بسکه خوشکل و خوشتیپه

الناز33 ٣ فروردين ٩٩

زهره 21 ٢١ اسفند ٩٨

وای به روزی که براثر کرونا چاق بشیم

سوران1348 ٢١ اسفند ٩٨

دنیا000001

دنیا000001 ٢١ اسفند ٩٨

داریم به لحظاتِ ملکوتیِ «به جهندم که کرونا میگیرم، من میخوام برم بیرون» نزدیک میشیم

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢ فروردين ٩٩


چت اورداپ


همه به شما میگویند:
سال خوبی داشته باشید
ولی من به شما می گویم:


"سال خوبی را برای خودتان خلق کنید..."

به فکر اومدن روزهای خوب نباشید !
آنها نخواهند آمد …
به فکر ساختن باشید...
روزهای خوب را باید ساخت...
ارزو میکنم بهترین معمار سال جدید باشید...
مهسا 29 ٣ فروردين ٩٩

...

*yasamin* ٢ فروردين ٩٩

maryam p r ٢ فروردين ٩٩

ستاره ss ٢ فروردين ٩٩

چمن11 ٢ فروردين ٩٩

نمیدونم ایوب

ایوب2 ٢ فروردين ٩٩

ميگم اگه رو تاب وايستاده چرا طنابا حالت کشيده ندارن و شلند بنظر

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢ فروردين ٩٩


چت اورداپ


آوای بهار ٢ فروردين ٩٩

you belong with ٢ فروردين ٩٩

قشنگه چمن جان ممنون ازت که پستامو لایک میکنی

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ١ فروردين ٩٩


چت اورداپ


بیا برویم رو به روی بادِ شمال
آن سوی پرچین گریه‌ها
سرپناهی خیس از مژه‌های ماه را بلدم
که بی‌راهه‌ی دریا نیست...
"روزگارتون پر از آرامش"
you belong with ١ فروردين ٩٩

چقدر قشنگه چمن جان لایک

چمن11 ١ فروردين ٩٩

تشکر پسر کوهستان..سپاس سامان..پروا خودع شمال کع نع بادع شمال مریم عزیز ممنونم

maryam.mir ١ فروردين ٩٩

مرسی عزیزم همچنینن

maryam p r ١ فروردين ٩٩

عهه شمال و جکار دارین اقووو نیاین

سامان اندی ١ فروردين ٩٩

عکس آرامش بخش

**پسرکوهستان** ١ فروردين ٩٩

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢۵ اسفند ٩٨


چت اورداپ


این روزا هم تموم میشه..

دوباره بارون که بباره یک خیابون بلندو قدم میزنیم
دوباره جنوبو میبینیم..
هوای شمال رو نفس میکشیم..
روی شن های کویر دراز میکشیمو چش تو چش اسمون ستاره میشمریم..
دوباره با دیدن لباس مورد علاقمون پشت ویترین مغازه ذوق میکنیم..
شکلات میخریم و بلافاصله با دستهای نشسته بازش میکنیم..
کتاب میخریم.. بدون ترس همه ی قفسه های کتاب رو زیرورو میکنیم..
این روزا هم تموم میشه..
چه غم انگیز.. ارزوهامون چقد معمولی شد..
you belong with ١ فروردين ٩٩

_گندم_ ٢٩ اسفند ٩٨

این روزا میگذره ولی من از این روزا نمیگذرم...الان جاشه ک بگیم

*yasamin* ٢٧ اسفند ٩٨

وویی چه خوکشله صد در صد تموم میشه...زندگی با سختیاش قشنگه

سامان اندی ٢٧ اسفند ٩٨

رها413 ٢۶ اسفند ٩٨

ایشالله

چمن11 ٢۶ اسفند ٩٨

مهربونا

عضو چت اورداپ
چمن11
چمن11
چت اورداپ
اندوهِِ بزرگیست،انبوهِ انتظار...
تاریخ عضویت: 16 بهمن 97
تولد: اسفند
محل زندگی:
جنسیت:خانم،
تحصیلات:هنر
عضو ویژه
چمن11
موزیک مورد علاقه چمن11


تشکر و قدردانی رسمی چمن11

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده چمن11