چمن11

اندوهِِ بزرگیست،انبوهِ انتظار...

چت کردن با چمن11
چمن11 ٨ ساعت قبل


چت اورداپ


صپ ب خعر
مهسا 29 ٧ ساعت قبل

صب توام بخیر عزیزم

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢٣ ساعت قبل


چت اورداپ


ریا نشه ولی خونم تا دریا همیقد فاصله داره
اژده ها ٢٠ ساعت قبل

خونم یا خونه مون، اگه خونه از خودته که هیچ اگه اما خونه از باباته دیگه نگو خونم بعدشم خونه دم ساحل خوب نیس ممکنه سونامی بیاد ببرتت یا اینکه هر شب بیان لب ساحل پارتی بگیرن نذارن بخوابی خونه فقط تو دل کویر خوبه، ساکت و آروم

parnya ٢٠ ساعت قبل

آرزومه

سبزه بانمک ٢١ ساعت قبل

ریا نباشه من وسط دریام

مسعودآریایی ٢١ ساعت قبل

چه عالی........

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ۴ بهمن ٩٨


چت اورداپ


میخواستم رازهایم را به تو بگویم
اما دیدم تو خودت یکی از آنها هستی..
چمن11 ۴ بهمن ٩٨

پرواع همین کارو میکنم

maryam p r ۴ بهمن ٩٨

بزار رازت بمونم

چمن11 ۴ بهمن ٩٨

مهسا

مهسا 29 ۴ بهمن ٩٨

ایول ...

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ١۶ دي ٩٨


چت اورداپ


دل من گرفته زین جا..
هوس سفر نداری؟
مهسا 29 ۴ بهمن ٩٨

کجا به سلامتی منم میام

چمن11 ۴ بهمن ٩٨

تا هیشکی نیومده دوتایی جیم شیم

maryampr ۴ بهمن ٩٨

بسته اس بزن بریم

چمن11 ۴ بهمن ٩٨

پروا چمدونا رو بستی؟

maryam p r ۴ بهمن ٩٨

چمن11 ۴ بهمن ٩٨

راج کومار سپاس..بیتا عیزم

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ١۵ دي ٩٨


چت اورداپ


مهسا 29 ۴ بهمن ٩٨

آیت ۴ بهمن ٩٨

چمن11 ۴ بهمن ٩٨

بهار پروا بیتا

رعد و برق 2000 ۴ بهمن ٩٨

**بیتا** ۴ بهمن ٩٨

maryam p r ٣ بهمن ٩٨

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢٩ دي ٩٨


چت اورداپ


هرکه دارد هوس سفر بسم اله
maryam p r ٣٠ دي ٩٨

سفر ک نظارت نمیخواد اصلا نظارت باشه خوش نمیگذره معلومه میخوای تو سفر مدیر بازی در بیاری

دنیا000001 ٣٠ دي ٩٨

مدیرم باس باشه نظارت کنه چمن جان این پروا از همین اول داره ساز مخالف میزنه خطش بزن از لیستمون

maryam p r ٣٠ دي ٩٨

اصلا چ معنی میده مدیر با خودمون ببریم مشخصه خوش سفرم نیس

چمن11 ٣٠ دي ٩٨

دعوا نکنین

دنیا000001 ٣٠ دي ٩٨

نیا چه بهتر جا بیشتر میشه من جلو میشنما

maryam p r ٣٠ دي ٩٨

دنیارو ببری من نمیام

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٣٠ دي ٩٨


چت اورداپ


صپ بخعر
چمن11 ٣٠ دي ٩٨

ممنون پروای عزیز

maryam p r ٣٠ دي ٩٨

سهلام تچکر صبح شومام بخیر

چمن11 ٣٠ دي ٩٨

سلامتی zed ممنون میگذره

zed1313 ٣٠ دي ٩٨

ممنون صبح بخیر چه خبرا خوش میگذره

چمن11 ٣٠ دي ٩٨

سلامzedصپ بخعر خوب بیدم

zed1313 ٣٠ دي ٩٨

سلام خوبی

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢٨ دي ٩٨


چت اورداپکاري بايد کرد
دير مي‌شود
کاري بايد کرد
برف
راه را پوشانده است
باد مثل هميشه نيست
تا هوا روشن است
بايد از اين ظلمت بيهوده بگذريم
دارد دير مي‌شود
من خواب ديده‌ام
تعلل
سرآغاز تاريکي مطلق است

سيدعلي صالحي
reza rezaei ٢٩ دي ٩٨

چمن11 ٢٩ دي ٩٨

طناز عزیز بیتای عزیزم

دنیا000001 ٢٩ دي ٩٨

**بیتا** ٢٩ دي ٩٨

رفیق

tannaz19 ٢٩ دي ٩٨

چمن11 ٢٩ دي ٩٨

مهسا جان موقت عزیز

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢٩ دي ٩٨


چت اورداپ


چای میریزم برایت..توی فنجانی که نیس
آسنات76 ٢٩ دي ٩٨

عاشقت میشم دوباره عاشق اونی که نیست

مهسا 29 ٢٩ دي ٩٨

معلومه تعارف الکی کرده توی فنجانی که نیست

چمن11 ٢٩ دي ٩٨

پروا بیا مهمون خودم باش دنیا بلی چرا که نع

maryampr ٢٩ دي ٩٨

کیکم کنارش باشه دیگه عالی میشه

دنیا000001 ٢٩ دي ٩٨

واسه من هات چاکلت بریز پلیز

maryampr ٢٩ دي ٩٨

خب برای من بریز

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢۵ دي ٩٨


چت اورداپ


میدانم آخرش هم جلو یکی از همین در های قدیمی به انتظار مرگ خواهم نشست..
در حالیکه هنوز هم تو را ندیده ام..
اما من و مرگ آرام آرم دست در دست هم دور می شویم از زمینی که حتی یک خیابانش را هم باتو قدم نزدم...
امیر7877 ٢٨ دي ٩٨

مهسا 29 ٢٨ دي ٩٨

چمن11 ٢۶ دي ٩٨

طناز عزیز

tannaz19 ٢۶ دي ٩٨

اما من و مرگ آرام آرم دست در دست هم دور می شویم از زمینی که حتی یک خیابانش را هم باتو قدم نزدم...

چمن11 ٢۶ دي ٩٨

پروای عزیز ..تشکر رضایی

reza rezaei ٢۶ دي ٩٨

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢٧ دي ٩٨


چت اورداپ


بهار456 ٢٧ دي ٩٨

چه بامزه

maryampr ٢٧ دي ٩٨

چمن11 ٢٧ دي ٩٨

طناز

tannaz19 ٢٧ دي ٩٨

چمن11 ٢٧ دي ٩٨

آسنات قشنگم

آسنات76 ٢٧ دي ٩٨

وای چقدر خووبه عزیزدلم

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ١٩ دي ٩٨
آنکس که بداند و بخواهد که بداند
خود را به بلندای سعادت برساند.
آنکس که بداند و بداند که بداند
اسب شرف از گنبد گردون بجهاند .
آنکس که بداند و نداند که بداند
با کوزه ی آب است ولی تشنه بماند !
آنکس که نداند و بداند که نداند
لنگان خرک خویش به مقصد برساند !!
آنکس که نداند و بخواهد که بداند
جان و تن خود را ز جهالت برهاند !!
آنکس که نداند و نداند که نداند
در جهل مرکب ابدالدهر بماند !!
آنکس که نداند و نخواهد که بداند
حیف است چنین جانوری زنده بماند!!!
maryampr ٢٧ دي ٩٨

parnya ١٩ دي ٩٨

**بیتا** ١٩ دي ٩٨

رفیق

maryam p r ١٩ دي ٩٨

tannaz19 ١٩ دي ٩٨

چمن11 ١٩ دي ٩٨

رضاع

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢٢ دي ٩٨


چت اورداپواسه من که پنجره يه آرزوي مبهم بود ولي تو پنجره باشه تموم ديوارت..
reza rezaei ٢۶ دي ٩٨

محمدرضاا ٢۵ دي ٩٨

yaldaffffff ٢٢ دي ٩٨

شبیه پنجره حمومه

مدیر 2 ٢٢ دي ٩٨

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢۵ دي ٩٨


چت اورداپ


کجاي جهان رفته اي ؟
نشان قدمهايت
چون دان پرندگان
همه سويي ريخته است .

باز نمي گردي ، مي دانم
و شعر
چون گنجشک بخارآلودي
بر بام زمستاني
به پاره يخي
بدل خواهد شد .

شمس لنگرودي
reza rezaei ٢۶ دي ٩٨

کجاي جهان رفته اي ؟

maryam p r ٢۵ دي ٩٨

yaldaffffff ٢۵ دي ٩٨

کجای جهان

reza _ 13 ٢۵ دي ٩٨

...

♥reza♥ ٢۵ دي ٩٨

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢۶ دي ٩٨


چت اورداپ


روزتون قشنگ و پر از انرژی
چمن11 ٢۶ دي ٩٨

آرع رضاع یو تو ممنون مسعود...سپاس رضایی

reza rezaei ٢۶ دي ٩٨

روزتون قشنگ و پر از انرژی

مسعودآریایی ٢۶ دي ٩٨

همچنین آمیییییییین

reza _ 13 ٢۶ دي ٩٨

می تو ...

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢۵ دي ٩٨


چت اورداپ


maryam p r ٢۵ دي ٩٨

چمن جان

چمن11 ٢۵ دي ٩٨

پروا

پینار ٢۵ دي ٩٨

maryam p r ٢۵ دي ٩٨

خب نخسیر من نیس ارامش بخشن خوابم میگیره خب

چمن11 ٢۵ دي ٩٨

پروا با همه عسکایی من میزارم خوابت میگیرع

maryam p r ٢۵ دي ٩٨

خوابم میگیره

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢۴ دي ٩٨
اطرافمان مشتی خزنده که راه به راه پوست می اندازند و حقارتشان را با تصور تخریب ما زنده میکنند...
maryam p r ٢۴ دي ٩٨

رعد و برق 2000 ٢۴ دي ٩٨

parnya ٢۴ دي ٩٨

دنیا000001 ٢۴ دي ٩٨

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢١ دي ٩٨
سس بود زندگی با طعم تلخ و تند
یک اره در دهان با ریتم های کند انسان سالاد بود از میخ و تیغ و تیر باید ادامه داد مثل چریک پیر
اشکی نمانده است بغضی که بمب شد...
شاعر مغازه بود دائم پلمب شد..
دنیا000001 ٢١ دي ٩٨

شما هر روز پیام تسلیت آمیز بگذار صاحبش پیدا میشه، این یک واقعیت تلخ جامعه امروز ایران ماست متاسفانه...

طوفانم ٢١ دي ٩٨

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ١٧ دي ٩٨
به انديشيدن خطر مکن.
روزگار غريبي ست نازنين.
آن که بر در مي کوبد شباهنگام
به کشتن چراغ آمده است.
نور را در پستوي خانه نهان بايد کرد.
آنک قصابانند
بر گذر گاه مستقر
با کنده و ساطوري خون آلود.
روزگار غريبي ست نازنين.
و تبسم را بر لبها جراحي مي کنند
و ترانه را بر دهان.
شوق را در پستوي خانه نهان بايد کرد
دنیا000001 ١٨ دي ٩٨

˙· ٠ •● ✰ L I K E ✰ ●• ٠ ·˙

reza rezaei ١٨ دي ٩٨

چمن11 ١٧ دي ٩٨

پروا پرنیا

parnya ١٧ دي ٩٨

maryam p r ١٧ دي ٩٨

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ١۶ دي ٩٨


چت اورداپ


maryam p r ١٧ دي ٩٨

الهی فسنجوناروووو

پینار ١٧ دي ٩٨

reza rezaei ١٧ دي ٩٨

چمن11 ١٧ دي ٩٨

رضایی ظهر شومام ب خعر

reza rezaei ١٧ دي ٩٨

ظهر بخعر

چمن11 ١٧ دي ٩٨

بیتای عزیزم ستایش ...رعدوبرق تشکر

عضو چت اورداپ
چمن11
چمن11
چت اورداپ
اندوهِِ بزرگیست،انبوهِ انتظار...
تاریخ عضویت: 16 بهمن 97
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:خانم،
تحصیلات:هنر
عضو ویژه
چمن11
موزیک مورد علاقه چمن11


تشکر و قدردانی رسمی چمن11

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده چمن11