چمن11

چت کردن با چمن11
چمن11 ۵ فروردين ٩٨
ببین زندگی چیه عَ نظر تو؟

ی نامه عاشقانه لابلای سبدگل؟
ها؟
علیرضا99 ٣١ فروردين ٩٨

لا جبر و لا تفویض بل امر بین امرین.........دسی داداش جبرِ مطلق نیس، اختیارِ در محدوده ی جبر نمیشه اسمشو جبر گذاشت

الناز33 ٢٣ فروردين ٩٨

زندگی تلخی و شیرینیش دست خودمونه... سخته ... ولی ب این باور برسیم مطمئنا خوش میگذره

پوریا کفترباز ۵ فروردين ٩٨

ینی داداش ما مجبوریم زندگی کنیم؟ حالا که اومدیم باید به اجبار یه راهی رو پیش بگیریم؟ همش اجباره ، زیبایی نداره زندگی ؟

desperado ۵ فروردين ٩٨

داواش نظر شخصیمو گفتم و اینگه کلا جنبه زیبایی نداره ولی خب حقیقت تلخه .. جبر ینی اجبار ... اینکه افریده میشی کع زندگی کنی و یه راهی رو باید بری ... باید ها رو میگن جبر

پوریا کفترباز ۵ فروردين ٩٨

جبر ینی چی دسپری جان؟ من خودِ پست رو نمیفمم که چمن چی گفتع

desperado ۵ فروردين ٩٨

یعنی جبر

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢٨ اسفند ٩٧
ای تف به هرچه دل همان بهتر
آدم فقط چشم و دهان باشد
الناز33 ٢٧ فروردين ٩٨

دنیا000001 ۵ فروردين ٩٨

چمن11 ۴ فروردين ٩٨

علیرضا اینو از علیرضا آذر بپرس...آزاده چرا که نع..موقت رضاع

علیرضا99 ۴ فروردين ٩٨

گوش چی؟

آزاده هستم ٢٩ اسفند ٩٧

نمیشه من فقط زبون باسم حرف بزنم شوماها دلتون باز شه؟

موقت ٢٨ اسفند ٩٧

قدر زر، زرگر شناسد/قدر گوهر،گوهری

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ۶ فروردين ٩٨
هیچ ساعتی دقیق نیست و هیچ چیز مال ِ خودِ آدم نیست ، مگر همان چیزهایی که خیال می کند دل بستگی هایی به آن دارد ، بعد یکی یکی آن ها را از آدم می گیرند

عباس معروفی
الناز33 ١٩ فروردين ٩٨

نمیدونم چرا یاد سیل زده ها افتادم ..لحظه ای ک بهشون گفته شد خونه هاتون رو ترک کنین.. خیلی حس بدیه.. بخای بری ولی هی برگردی نگا کنی ..مجبور باشی زندگیی که ی عمر براش زحمت کشیدی رو ول کنی و بری

موقت ۶ فروردين ٩٨

متوجه قسمت اولش نشدم: هیچ ساعتی دقیق نیست

چمن11 ۶ فروردين ٩٨

سوگند مهسا باران ساقه طلایی ممنون..مسعود سپاس

مسعودآریایی ۶ فروردين ٩٨

زیباست

ساقه طلایی ۶ فروردين ٩٨

گل تقدیمت

باران17 ۶ فروردين ٩٨

واقعا...

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ١٣ اسفند ٩٧
چای داغی که دلم بود به دستت دادم
آنقدر سرد شدم از دهنت افتادم
دنیا000001 ۵ فروردين ٩٨

عوضش کن

علیرضا99 ۴ فروردين ٩٨

زندگی یک چمدان است که می آورمش

برفین ١٣ اسفند ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢٢ اسفند ٩٧
حرفاتو قورت میدی تا شنونده شی
پر حرفی ولی میگی بزنمکه چی
چمن11 ۴ فروردين ٩٨

ال ناز واقن ک چی علیرضا

علیرضا99 ۴ فروردين ٩٨

تو دفنی پشت خاک خاطراتت دل تنگ پولی بعد خانواده

الناز33 ٢۵ اسفند ٩٧

بزنم ک چی

چمن11 ٢٢ اسفند ٩٧

آهان...تایپ اهنگه

زهره 21 ٢٢ اسفند ٩٧

نه بابا...یه جورایی مبهمه..

چمن11 ٢٢ اسفند ٩٧

دعوا داریم؟

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢۴ اسفند ٩٧
اگرمیخواهید یک انسان را بکشید تیغ برشاهرگش نگذارید
اگر نقاش است قلمش را بگیرید
اگر عکاس است دوربینش را بگیرید
اگر مادر است فرزندش را بگیرید
اگر مرد هست غرورش را بگیرید
اگر زن هست احساسش را نادیده بگیرید و عشقی را که به او بخشیده اید باز پس بگیرید
برا کشتن ادمها همیشه خونی ریخته نمیشود
بعضیها هرروزمی میرند اما در ظاهر زنده اند...
لطفا قاتل نباشید...
علیرضا99 ۴ فروردين ٩٨

جالب بود

احسان وروجک ٢۵ اسفند ٩٧

رضا پشه رفت. ببندش

reza _ 13 ٢۵ اسفند ٩٧

...

پوریا کفترباز ٢۴ اسفند ٩٧

دقیقا من دوتاشو با چشام دیدم. زنی کع احساسشو نادیدع بگیری. مردی کع غرورشو بگیری. هر دو شاکی میشن

مسعودآریایی ٢۴ اسفند ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٣ فروردين ٩٨
ما احساس خود را روزی جایی در زیر خروارها خاک دفن کردیم..دیگر از عشق نه گفتیم و نه شنیدیم..
ما خود را میان هیاهوی خاطرات تلخ و شیرینمان کشتیم آنقدر کشتیم که حتی نوروزمان تکرار روزهای دیگر شد..
ما پر بودیم از انبساط و انجماد خاطرات سردمان..ما روزی در جایی مردیم..و بارها و بارهایدیگر هم خواهیم مرد..بلند شدیم و باز جنگیدیم اما بدون احساسمان..بدون عشق..از یک جایی دیگر فقط برای زنده بودن جنگیدیم و هرگز زندگی نکردیم!
چمن11 ۴ فروردين ٩٨

رضاع علیرضا ممنونم

علیرضا99 ۴ فروردين ٩٨

دلت شاد

reza _ 13 ٣ فروردين ٩٨

زندگی کن ...

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢٨ اسفند ٩٧
اسفند کی تموم شد نفمیدیم
انقد سریع؟چرا اخه؟
چمن11 ٢٨ اسفند ٩٧

اره مث میگ میگ

موقت ٢٨ اسفند ٩٧

زمانه دیگه. میگذره

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢٧ اسفند ٩٧
او رفت
و این شعر بلندیست!
دنیا000001 ٢٨ اسفند ٩٧

علیرضا99 ٢٨ اسفند ٩٧

parnya ٢٧ اسفند ٩٧

سخته خیلی سخت

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢٧ اسفند ٩٧
من حوصلم پاچیدع
لاقل بیایید بگید کی عَ همه قشنگ ترع
کمپین خوشکلا باس برخصنو را بندازیم
چمن11 ٢٧ اسفند ٩٧

زهرع ا خدا ک پنهون نی ا تو هم نباشع بزرگوارو دم خونه تکونی به فنا دادیم جمع نمیشه

زهره 21 ٢٧ اسفند ٩٧

حوصلتو جمع کن دمِ عیدی

چمن11 ٢٧ اسفند ٩٧

یاس مین چرا دپی؟سوبیجه کجاس؟اونروز تو گروه خوشکلا بودینا

یاسمین79 ٢٧ اسفند ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢٧ اسفند ٩٧
بیت شعراتونو ندیدم
مخشاتونو بزارید روی میز
عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢٧ اسفند ٩٧
هرکدوم یه بیت شعر بنویسید
یاسمین79 ٢٧ اسفند ٩٧

باید از سمت خدا معجزه حاصل بشود تا دلم باز دلم دل بشود.......

ارفین ٢٧ اسفند ٩٧

ای بابا به جان تو میرم ا از این سایت دییگه هیچ وقت نمیام چیکار من داری؟؟؟؟؟؟؟؟

فریاد عشق ٢٧ اسفند ٩٧

تو اون دو سه روزه فقط تو نظرمو داری جلب میکنی ............

ارفین ٢٧ اسفند ٩٧

فریاد عشق نه والا

فریاد عشق ٢٧ اسفند ٩٧

ارفین بنظرت خیلی اکتیو نشدی؟؟؟؟؟؟؟

ارفین ٢٧ اسفند ٩٧

دختر چیکارش میکنه خوابه بیدارش میکنه

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢۶ اسفند ٩٧
چش قشنگ..بال قشنگ
بال قشنگ..چش قشنگ
چمن11 ٢٧ اسفند ٩٧

هیشکی نفمید چی ب چیع

reza _ 13 ٢٧ اسفند ٩٧

...

کوارک ٢۶ اسفند ٩٧

؟؟؟../

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢۵ اسفند ٩٧
باب اسفنجی:در چه روزی هستیم
پاتریک:امروز
باب اسفنجی:اوه روز مورد علاقم!
الناز33 ٢۵ اسفند ٩٧

جالب بود

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢۴ اسفند ٩٧
یه ماهی که توی آکواریوم زار میزنع
تا توی اشک های خودش زندگی کنع
چمن11 ٢۴ اسفند ٩٧

یاس مین ال ناز

یاسمین79 ٢۴ اسفند ٩٧

قدم زدن در باران را دوست دارم چون کسی اشک هایم را نمیبیند.... لایک

چمن11 ٢۴ اسفند ٩٧

باید تلوتلو بخوری این زمونع رو

الناز33 ٢۴ اسفند ٩٧

ارفین ٢۴ اسفند ٩٧

چمنم کمرم شکست با این جملت

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ٢٠ اسفند ٩٧
اونی ک داره با تنهاییش حال میکنه...با یه ادم توی دلش داره زندگی میکنه
دنیا000001 ٢٠ اسفند ٩٧

girl-kord ٢٠ اسفند ٩٧

......

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ١٩ اسفند ٩٧
از خواب خسته ام .
به چیزی بیشتر از خواب
نیاز دارم ;
چیزی شبیه بیهوشی ، برای زمان طولانی .
شاید هم از بیداری خسته ام ;
از این که بخوابم و
تهش بیداری بآشد ..
کاش می شد سه سال یا شش سال یا نه سال خوابید و
بعد
بیدار شد .
نشد هم ...
نشد .


#عباس_معروفی
reza _ 13 ١٩ اسفند ٩٧

مگه آدم از خوابم خسه میشه ...

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ١۴ اسفند ٩٧
موهاش دریا بود
هستی1 ١۴ اسفند ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ١٣ اسفند ٩٧
ما نسل روشنی که تا عمق خیابان سوخت!
چمن11 ١٣ اسفند ٩٧

ارفین ١٣ اسفند ٩٧

چون من سوخته ام

یاسمین79 ١٣ اسفند ٩٧

چمن11 ١٣ اسفند ٩٧

یاس مین

یاسمین79 ١٣ اسفند ٩٧

چمن نگو نگو

چمن11 ١٣ اسفند ٩٧

چرا نگم؟

عضو چت اورداپ
چت کردن با چمن11
چمن11 ١٣ اسفند ٩٧
به خودم امدم انگار تویی در من بود
این کمی بیشتر از دل به کسی بستن بود!
هستی1 ١٣ اسفند ٩٧

یا کمی بیشتراز دل بستن بود

عضو چت اورداپ
چمن11
چمن11
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 16 بهمن 97
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
چمن11
آخرین حضور: 21 فروردين 98
موزیک مورد علاقه چمن11


تشکر و قدردانی رسمی چمن11

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده چمن11