چت کردن با rewq44
rewq44 از مازندران ٢٢ ساعت قبل
_در درون ما بین دو گرگ کارزاری ست.
یکی از آنها شیطانی به تمام معنا،عصبانی ،دروغگو، حسود ، حریص
ودیگری آرام ،خوشحال،امیدوار،فروتن و راستگو
کدام پیروز است؟
_همانی که غذایش میدهی!
سلیمان26 ٢٢ ساعت قبل

لیدا30 ٢٢ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با rewq44
rewq44 از مازندران ٢٢ ساعت قبل
ﺳﺮﻋﺖ ﺁﻫﻮ 90 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺳﺖ؛
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ که سرعت شیر 57 کیلومتر در ساعت ﺍﺳﺖ.
ﭘﺲ ﭼﻄﻮﺭ ﺁﻫﻮ ﻃﻌﻤﻪ شیر می‌شود؟

"ﺗﺮﺱ" ﺁﻫﻮ ﺍﺯ ﺷﮑﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﻣيشود ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﯼ سنجیدن فاصله خود با شیر مدام به "پشت ﺳﺮ" ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﺪ،
ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ همین سرعتش بسیار کم می‌شود!
تا جایی که شیر میتواند به او برسد؛
یعنی ﺍﮔﺮ ﺁﻫﻮ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺵ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﻨﺪ ﻃﻌﻤه ﺷﯿﺮ ﻧﻤيشود!

ﺍﮔﺮ ﺁﻫﻮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ شیر به نیرویش ایمان دارد؛ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﻃﻌﻤﻪ ﯼ ﺷﯿﺮ نخواهد شد.

ﺍﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﯼ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ایمان نداشته باشیم
و در طول زندگی ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻧﮕﺎﻩ کنیم
و به مرور خاطرات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﯾﻢ؛
ﻫﻢ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﺎﻥ ﻋﻘﺐ میمانیم
ﻭ ﻫﻢ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ...
الناز33 ٢٢ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با rewq44
rewq44 از مازندران دیروز


چت اورداپ


با تو...

به وسعت تمام نداشته هایم حرف دارم

مجالی نیست تا بنشینی به پای این همه حرف

دلم تنگ است ،فقط برای حرف زدن با تو

دیگر نمیدانم چه کنم یا چه بگویم

خسته ام...

کمی هم بیشتر..فراتر از تصورت...سخت است برایم توصیفش

تا به حال نمیدانم...

دیده ای درماندگی و بیقراری های من را یا نه؟!

بغض فرو خورده در گلویم....بهانه گیری های دل بیقرارم...

..ویا غم نهفته در نگاهم

که به خدا قسم هیچ یک از این ها دیدن ندارد
سلیمان26 دیروز

عضو چت اورداپ
چت کردن با rewq44
rewq44 از مازندران ٢٨ تير ٩۶


چت اورداپ

مینوی مهربون ٢٩ تير ٩۶

rewq44 ٢٩ تير ٩۶

از جنس احساس ٢٨ تير ٩۶

کیمیا95 ٢٨ تير ٩۶

واقعا ایول

الناز33 ٢٨ تير ٩۶

nafas 6 ٢٨ تير ٩۶

عضو چت اورداپ
rewq44
rewq44
تاریخ عضویت: 20 مهر 94
تولد: 5 فروردين
محل زندگی:مازندران
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:علوم تجربی، مشغول به کار (فضای سبز)
عضو تأیید شده
rewq44
ماهی سفید شمال
موزیک مورد علاقه rewq44


تشکر و قدردانی رسمی rewq44

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 2 شهريور 95

تقدیر بخاطر حضورتون و پستهای عالی

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 2 آذر 94

تشکر و قدردانی رسمی rewq44

تصاویر ارسال شده rewq44