شاعرانه ها

این صفحه برای مشاعره و تبادل اشعار
برای اعضا علاقمند به شعرها و ادبیات
فارسی است.

فقط کامنت    

چت کردن با زئوس11011
زئوس11011 از اصفهان ٢۴ آبان ٩۶
نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد؟

نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت

ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد

گلویم سوتکی باشد به دست کودک گستاخ و بازیگوش

و او یک ریز و پی در پی دم گرم خویش را در گلویم سخت بفشارد

و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد بدین سان بشکند سکوت مرگبارم را.


چت اورداپ

pinar90 ١٢ بهمن ٩۶

این شعر رو خیلی دوست دارم

عضو چت اورداپ
چت کردن با زئوس11011
زئوس11011 از اصفهان ٢٩ آذر ٩۶
من نمی خواهم
سايه ام را لحظه ای از خود جدا سازم
من نمی خواهم
او بلغزد دور از من روی معبرها
يا بيفتد خسته و سنگين
زير پای رهگذرها


فروغ فرخزاد
pinar90 ١٢ بهمن ٩۶

زیباست!

زئوس11011 ٢٩ آذر ٩۶

چت اورداپ

عضو چت اورداپ
ایجاد کننده
صفحات ایجاد شده توسط اعضا