شاعرانه ها

این صفحه برای مشاعره و تبادل اشعار
برای اعضا علاقمند به شعرها و ادبیات
فارسی است.

فقط کامنت    

چت کردن با *نیما*
*نیما* از اصفهان ٢۶ دي ٩۵
لاله دیدم روی زیبا توام آمد بیاد
شعله دیدم سرکشی های توام آمد بیاد
سوسن و گل آسمانی مجلسی آراستند
روی و موی مجلس آرای توام آمد بیاد
بود لرزان شعله شمعی در آغوش نسیم
لرزش زلف سمنسای توام آمد بیاد
در چمن پروانه ای آمد ولی ننشسته رفت
با حریفان قهر بیجای تو ام آمد بیاد
از بر صید افکنی آهوی سرمستی رمید
اجتناب رغبت افزای توام آمد بیاد
پای سروی جویباری زاری از حد برده بود
هایهای گریه در پای توام آمد بیاد
شهر پرهنگامه از دیوانه ای دیدم رهی
از تو و دیوانگی های توام آمد بیاد
admin ٢ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با ارمین جووونم
ارمین جووونم از تهران ٢٠ آذر ٩۵
سلام بهونه ی قشنگ من برای زندگی
حسام اهوازی ٢٧ بهمن ٩۵

samim ١٠ دي ٩۵

admin ٧ دي ٩۵

عضو چت اورداپ