شاعرانه ها

این صفحه برای مشاعره و تبادل اشعار
برای اعضا علاقمند به شعرها و ادبیات
فارسی است.

فقط کامنت    

  چت کردن با *نیما*
*نیما* ١٩ دي ٩٩
هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر
آرام تر از آهو بی باک تر از شیرم
هر لحظه که می کوشم در کارکنم تدبیر
رنج از پی رنج آید زنجیر پی زنجیر
عضو قدیمی سایت
  چت کردن با mahdie
mahdie از کرمان ١۶ آبان ٩٩
شب که می شود ،
به جای خواب،
تو به بند بند وجودم می آیی
و من می خندم،
بغض می کنم،
بالشم که خیس شد
عقربه ساعت که به
صبح نزدیک شد،
نه! تو هنوز هم
خیال رفتن نداری!
و این قصه هر شب ادامه دارد .
mahdie ١۶ دي ٩٩

هیشکیه انا

انامیس ١۵ دي ٩٩

[

شهیار ١٢ دي ٩٩

کیه؟

عضو قدیمی سایت
ایجاد کننده
صفحات ایجاد شده توسط اعضا