froz3n_flow3r

froz3n_flow3r
froz3n_flow3r
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 5 ارديبهشت 94
تولد: 29 ارديبهشت
محل زندگی:
جنسیت:خانم، مجرد
تحصیلات:علوم تجربی، سایر
عضو تأیید شده
froz3n_flow3r
آخرین حضور: 22 خرداد 99
موزیک مورد علاقه froz3n_flow3r


تشکر و قدردانی رسمی froz3n_flow3r

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده froz3n_flow3r