چت کردن با سوران1348
سوران1348 ۵ بهمن ٩۵
انصاف یعنی
اگه روزهای سخت رسید
روزهای خوب زندگیت یادت بمونه
انصاف یعنی
بدونی خدای روزهای سخت
همون خدای روزهای خوبه
منصف باشیم
احسان وروجک ۶ اسفند ٩۵

نرگس23 ۶ اسفند ٩۵

خدایااا...

هیلدا 2004 ١٩ بهمن ٩۵

ok

سوران1348 ۵ بهمن ٩۵

سپاسگزارم از همتون

مریم چالوس ۵ بهمن ٩۵

parnya ۵ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوران1348
سوران1348 ۴ بهمن ٩۵


چت اورداپ


برادر یعنی:
ب= بهترین تڪیه گاه
ر= رفیق ترین ڪس
ا= ارامش دهنده
د= دوست داشتنی ترین آدم
ر= رنگ زندگی واسه خواهر
banoo_18 ١۶ بهمن ٩۵

نرگس23 ١۴ بهمن ٩۵

زیبا داداش

تینا2020 ۵ بهمن ٩۵

هستی1 ۴ بهمن ٩۵

من عاشق داداشممم هستم

نانانانانا ۴ بهمن ٩۵

منم عاشق داداشمما اما بچس دیگ دوس داره بامن همش کشتی بگیره

لیلیوم ۴ بهمن ٩۵

عسلم قربون دلت

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوران1348
سوران1348 ۴ بهمن ٩۵


چت اورداپ


بعضي از آدمها
زير سنگينی حجاب هم وقيحند!

بعضي از آدم ها
با پريشانی موهايشان هم نجيب...

وقاحت و نجابت
در « ذات » آدم هاست!
نرگس23 ١۴ بهمن ٩۵

banoo_18 ۶ بهمن ٩۵

سامان اندی ۶ بهمن ٩۵

هیلدا 2004 ۶ بهمن ٩۵

عالیییییییییییی

النا 2020 ۴ بهمن ٩۵

من خودم نجیبم نجیبه نیستماااا نجیب م

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوران1348
سوران1348 ۵ بهمن ٩۵


چت اورداپ


آدم ها بازی کردن را دوست دارند!
این انتخاب توست که هم بازیشان باشی، یا اسباب بازیشان...!
banoo_18 ۶ بهمن ٩۵

هیلدا 2004 ۶ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوران1348
سوران1348 ۴ بهمن ٩۵


چت اورداپ


ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﺩﻣﻬﺎ ،
ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭﺷﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪ ﺩﻟﻬﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺩﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻫﯿﭻ ﺑﻮﺩﻧﯽ،
ﭘﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ
ﺣﻮﺍﺳﻤﺎﻥ باشد
الناز33 ۵ بهمن ٩۵

تینا2020 ۵ بهمن ٩۵

درسته کاملا

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوران1348
سوران1348 ۵ بهمن ٩۵
چقدر زیباست کسی را دوست بداریم
نه از روی نیاز ،
نه از روی اجبار ،
و نه از روی تنهایی ،
فقط برای اینکه
ارزش دوست داشتن دارد…
الناز33 ۵ بهمن ٩۵

تینا2020 ۵ بهمن ٩۵

اگه بشه چه خوب میشه

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوران1348
سوران1348 ۵ بهمن ٩۵
متنی زیبا

ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ؛
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﻮﻧﺪ!
ﺷﺎﯾـﺪ ﻗﺪ ﺑﮑﺸﻨﺪ
ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻝ ﻭ ﭘﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ...!
ﻣﻴﺪﻭنید ﺧﻮﻧﻪ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟
ﺧﻮﻧﻪ ﺍﻭﻧﺠﺎﻳﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻰ ﺻﺪ ﻣﺘﺮﻯ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﻛﻠﻰ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺩﻳﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ...

ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ«ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﺩﺭﻙ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ»
ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ«ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﺑﻬﺶ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻰ ﻳﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻴﺎﺩ ﺭﻭ ﻟﺒﺎﺕ»
ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ«ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭﺍﻣﻨﻴﺖ»
ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ«ﻳﻪ ﺍﺳﺘﻜﺎﻥ ﭼﺎﻯ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﻮﻥ ﺩﺍﺭﻯ»
ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ«ﻓﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺧﺸﻢ
ﺧﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺩﻭﺩ
ﺧﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﻗﺮﺹ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺱ»
ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ«ﻭﻗﺘﻰ ﻭﺍﺭﺩﺵ ﻣﻴﺸﻰ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﻰ ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺒﻴﻨﻰ»
ﻳﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﻮﺏ ﻣﺘﺮﺍﮊﺵ ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻭﺳﻌﺖ ﻗﻠﺐ ﺁﺩﻣﺎﺵ ﺯﻳﺎﺩﻩ.
ﻫﻤﭽﻴﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻪ ﺁﺭﺯﻭ می کنیم.
تینا2020 ۵ بهمن ٩۵

خونه همیشه حس خوبی بهم میده

الناز33 ۵ بهمن ٩۵

همچنین

لیلیوم ۵ بهمن ٩۵

آقا محمد رضا ممنون ...قشنگه شعرهاتون

محمدرضا3030 ۵ بهمن ٩۵

حرفی نمانده بین ما... جز همین که... بین خودمان بماند: دوستت دارم...

ارامش دل ۵ بهمن ٩۵

لیلیوم ۵ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوران1348
سوران1348 ۵ بهمن ٩۵
ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :

ﺑﺘﺮﺱ ﺍﺯ ﺍﻭ ﮐﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩ

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺶ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺘﯽ ...

ﺍﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺟﺎﯼ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺯﺩ ...

ﻭ ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﺏﺗﺮ ﯾﺎﺩﺵ

ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ .
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ

ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺳﺮﺕ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ ...

ﻭ ﺗﻮ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺩﺭﮎ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﺮﺩ

ﭼﺮﺍ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ :

ﺩﻧﯿﺎ ، ﺩﺍر ِﻣﮑﺎﻓﺎﺕ ﺍﺳﺖ !
تینا2020 ۵ بهمن ٩۵

محمدرضا3030 ۵ بهمن ٩۵

دلم از رفتن تو سخت به هم می ریزد بروی واژه ی "خوشبخت" به هم می ریزد آمدی توی خیابان و همه فهمیدند شهر را موی کمی لخت به هم می ریزد

لیلیوم ۵ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوران1348
سوران1348 ۵ بهمن ٩۵
«چارلی چاپلین»


حقیقت این است ...
فرودگاهها، بوسه های بیشتری از سالن های عروسی به خود دیده اند!
و دیوار بیمارستانها بیشتر از عبادتگاه ها دعا شنیده اند!
هميشه اینگونه ایم!!!
همه چیز را موکول میکنیم به زمانی که چیزی در حال از دست رفتن است!!

نانانانانا ۵ بهمن ٩۵

تینا2020 ۵ بهمن ٩۵

banoo_18 ۵ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوران1348
سوران1348 ۵ بهمن ٩۵
قوانینی برای خوشبختی:

1_ موهبت‌های خود را شمارش کنید نه مشکلاتتان را.

2_ در لحظه زندگی کنید.

3_ بگویید دوستت دارم.

4_ بخشنده باشید نه گیرنده.

5_ در هر چیزی و هر کسی خوبی‌ها را جست‌و‌جو کنید.

6_ هر روز دعا کنید.

7_ هر روز حداقل یک کار خوب انجام دهید.

8_ در زندگی اولویت داشته باشید.

9_ اجازه ندهید مسائل کوچک و خیالی شما را آزار دهد.

10_ عادت همین الآن انجامش بده را تمرین کن.

11_ زندگی‌تان را با خوبی پر کنید.

12_ خندیدن و گریه کردن را بیاموزید.

13_ لبخند بزنید تا دنیا به شما لبخند بزند.

14_ از هیچ چیز یا هیچ کس غیر خدا نترسید.

15_ در سختی‌ها به او توکل کنید.
اسم فامیل ۵ بهمن ٩۵

الناز33 ۵ بهمن ٩۵

yasi banoo ۵ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوران1348
سوران1348 ۵ بهمن ٩۵
متاسفانه یه عده هنوز نمیدونن
احترامی ک بهشون میذاري از
شخصیت خودته نه کمالات اونا!
سوران1348 ۵ بهمن ٩۵

سپاس از نظرات شیکتون

نفسna ۵ بهمن ٩۵

ارسلان جووون ۵ بهمن ٩۵

yasi banoo ۵ بهمن ٩۵

الناز33 ۵ بهمن ٩۵

مریم چالوس ۵ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوران1348
سوران1348 ۵ بهمن ٩۵
چه متن قشنگیه !

قوی کسی است که,
نه منتظر میماند کسی خوشبختش کند،
و نه اجازه میدهد کسی بدبختش کند!!
هر گاه زندگی را جهنم دیدی,
سعی کن پخته از آن بیرون آیی...
سوختن را همه بلدند!!
زندگی هیچ نمیگوید, نشانت میدهد!!
با زندگی قهر نکن... دنیا منت هیچکس را نمیکشد...
یکی رفت و،
یکی موند و،
یکی از غصه هاش خوندو
یکی برد و،
یکی باخت و،
یکی با قسمتش ساختو
یکی رنجید،

""یکی بخشید""

یکی از آبروش ترسید
یکی بد شد،
یکی رد شد،
یکی پابند مقصد شد
تو اما باش،
"""خدا اینجاست...!!
با خود عهد بستم که به چشمانم بیاموزم،
فقط زیبائی های زندگی ارزش دیدن دارد،
و با خود تکرار می کنم که یادم باشد،
هر آن ممکن است شبی فرا رسد،
و آنچنان آرام گیرم که دیدار صبحی دیگر برایم ممکن نگردد،
پس هرگز به امید فردا "محبت هایم را ذخیره نکنم "،
و این عهد به من جسارت می دهد که به عزیزترین هایم ساده بگویم :
خوشحالم که هستید....
لیلیوم ۵ بهمن ٩۵

وا آقا محمد رضا با اینکه آقا مسعودمون یدونه س تو اورداپ ولی شعراتون ی کم شبیه هم میزنه

محمدرضا3030 ۵ بهمن ٩۵

جسارت میخواهـב؛نزבیڪ شدטּ به افڪارבخترے،که روزهامردانه بازنـدگے میجنگـב !اماشبها بالشش פֿـیــــس است تقدیم ب دخترای گل سرزمینم

الناز33 ۵ بهمن ٩۵

پس هرگز به امید فردا "محبت هایم را ذخیره نکنم "،خوشحالم که هستید

parnya ۵ بهمن ٩۵

لیلیوم ۵ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوران1348
سوران1348 ۵ بهمن ٩۵
بعضیا فقط حضورشون

باعث دلگرمیه!

نه لازم حرف بزنن

نه کار خاصی انجام بدن

فقط باشند
سام 266 ۵ بهمن ٩۵

عجیب نی سوران گفتم عجب منظور از زیبایی و لطافت کلام بود

سوران1348 ۵ بهمن ٩۵

سپاس پرنیا

parnya ۵ بهمن ٩۵

دقیقا

سوران1348 ۵ بهمن ٩۵

سام 266 خیلی عجیبه بنظرت؟

سام 266 ۵ بهمن ٩۵

عجب...

لیلیوم ۵ بهمن ٩۵

بعضی ها هم همینکه آنلاینن ما دلخوشیم

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوران1348
سوران1348 ۵ بهمن ٩۵


چت اورداپ


سرنوشت
توسط ڪفشهایے ڪہ پوشیدہ ایم
رقم نمیخورد
بلڪہ
بہ قدمهایے ڪہ برمیداریم
وابستہ است
لیلیوم ۵ بهمن ٩۵

بابای منم تازه پا گذاشته

parnya ۵ بهمن ٩۵

چه اعتماد بنفس دارند امید به زندگی دارند

سوران1348 ۵ بهمن ٩۵

خوشحالم که به نظرم احترام گذاشتین بازم سپاسگزارم

اسم فامیل ۵ بهمن ٩۵

نه راستش اصلا هواسم به جزئیات عکس نبود دقت به پای طرف نکردم اتفاقا این عکس ثابت می کنه اگه بخوایم کفش خاصی لازم نیست

سوران1348 ۵ بهمن ٩۵

اسم فامیل بنظرت این پست منظورش متناسب بودن کفش با رشته ورزشیه ؟ فکر نکنم بنظرم منظورش همت و تلاش و استفاده از قدرت درونی انسان قدرتمند است

اسم فامیل ۵ بهمن ٩۵

نمیدونم شاید ولی بعضی راههای خاص تا حدی کفش خاص میخواد

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوران1348
سوران1348 ۵ بهمن ٩۵


چت اورداپ


عمر ما را
مهلت امروز و فردای تو نیست!

من که یک امروز مهمان توام

فردا چرا...!
لیلیوم ۵ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوران1348
سوران1348 ۵ بهمن ٩۵


چت اورداپ


برکت نــان و نمک
از همـت والای اوست

این چنین گویم
که نامش تاج سر باید نوشت
عضو چت اورداپ
چت کردن با سوران1348
سوران1348 ۴ بهمن ٩۵
این همه دوستت دارم
را براى کدامین روز
مبادا کنارگذاشته ایم
ازصدایتان برای
فریادمهربانی
ازگوش هایتان
برای غمخواری
از دستانتان برای
نیکوکاری
و از ذهنتان برای
درستکاری استفاده کنید
ma00089 ۴ بهمن ٩۵

لیلیوم ۴ بهمن ٩۵

النا و بانویی دوستون دارم

سوران1348 ۴ بهمن ٩۵

حتی به تیغی که میره تو پات بگو دوستت دارم ببین چه معجزه ای میکنه

النا 2020 ۴ بهمن ٩۵

ینی ب تو بگیم دوستت دارم؟؟؟

banoo_18 ۴ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوران1348
سوران1348 ۴ بهمن ٩۵


چت اورداپ


لوگوی شما
لبخندتان است
کارت اعتباریتان
شخصیتتان است
و علامت تجاریتان
انرژی مثبتیست که با هر لبخند
دادوستد میکنید
حسابتون پر از لبخند
لیلیوم ۴ بهمن ٩۵

چ زیبا ..

النا 2020 ۴ بهمن ٩۵

حسابتون پر از پول.. لبتون پاره از لبخند

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوران1348
سوران1348 ٣ بهمن ٩۵
‏ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ

ﺍﺯ ﺳﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛

ﺁﻧﻬﺎ

ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ

ﮐﻪ ﺑﺪﯼ ﮐﻨﻨﺪ..
سارا77 ٣ بهمن ٩۵

لیلیوم ٣ بهمن ٩۵

ایول

آهو26 ٣ بهمن ٩۵

شایسته79 ٣ بهمن ٩۵

banoo_18 ٣ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوران1348
سوران1348 ٣ بهمن ٩۵
متنی زیبا از فروید پدر روان شناسی دنیا:


وقتى می شود دقایق عمرت را با آدم هاى خوب بگذرانى
چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایى کنى که با دل هاى کوچکشان مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزى هاى بچه گانه اند.
یا مدام براى نبودنت
براى خط زدنت تلاش مى کنند؟
نه!
همیشه جنگیدن خوب نیست!
من همیشه جنگیده ام تا چیزى را عوض کنم.
اما این روزها فهمیده ام که با آدم هاى کوته نظر نباید جنگید.
فهمیده ام براى اثبات دوست داشتن نباید جنگید.
براى به دست آوردن دل آدم ها نباید جنگید.
براى اثبات خوب بودن نباید جنگید.
این روزها نسخه فاصله گرفتن را مى پیچم براى هر کسى که رنجم مى دهد.
از آدم هایى که زیاد دروغ مى گویند
فاصله می گیرم.
از آدم هایى که زیاد ظلم می کنند
فاصله می گیرم.
از آدم هایى که حرمتم را نگه نمی دارند
فاصله می گیرم.
با حقارت برخى آدم ها و دل هایشان نباید جنگید.
باید نادیده شان گرفت
و گذشت
و بخشیدشان.
نه براى این که مستحق بخشش اند.
براى این که من مستحق آرامشم.
آهو26 ٣ بهمن ٩۵

سارا77 ٣ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
سوران1348
سوران1348
تاریخ عضویت: 23 اسفند 94
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
سوران1348
آخرین حضور: 27 بهمن 95
موزیک مورد علاقه سوران1348


تشکر و قدردانی رسمی سوران1348

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 1 تير 95

تو این روز پر از عشق تو با خنده شکفتی // با یه گریه ی ساده به دنیا بله گفتی ....تولدت مبارک

تصاویر ارسال شده سوران1348