چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢۴ اسفند ٩۵


چت اورداپ


آدم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی ؛ دوست بدار !

کاری که خدا با تو می کند

احسان هنری نیست به امید تلافی
نیکی به کسی کن که به کار تو نیاید
grand mother ٢۴ اسفند ٩۵

الیکا55 ٢۴ اسفند ٩۵

آدم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی ؛ دوست بدار !

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢۴ اسفند ٩۵


چت اورداپ


از روی تمامِ
غصه ها
دلتنگی ها
ناراحتی ها
وکدورت ها یتان
بپرید...
سال جدید منتظر شماست
چهارشنبه سوری مبارک
grand mother ٢۴ اسفند ٩۵

چهارشنبه سوری مبارک

الیکا55 ٢۴ اسفند ٩۵

چهارشنبه سوری مبارک

شاهین0098 ٢۴ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢۴ اسفند ٩۵


چت اورداپ


تغییر کردن در زندگی,همانند هم زدن غذا در آشپزیست,..
تغییر نکنی,ته میگیری,تلخ میشوی و میسوزی...
grand mother ٢۴ اسفند ٩۵

لایک به متن تصویر هم عالی

الیکا55 ٢۴ اسفند ٩۵

عالی...

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢۴ اسفند ٩۵


چت اورداپ


مهربانی
مهمترین اصل "انسانیت" است
اگر کسی از من کمکی بخواهد
یعنی
من هنوز روی زمین ارزش دارم
الیکا55 ٢۴ اسفند ٩۵

پست ارزشمندیه

رزا11111 ٢۴ اسفند ٩۵

شاهین0098 ٢۴ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢۴ اسفند ٩۵


چت اورداپ


............
الیکا55 ٢۴ اسفند ٩۵

سلامت باشی محمد متین

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢۴ اسفند ٩۵


چت اورداپ


در خانه تکانی دلت
نگرانی هایت را بتکان
خاطراتت را نمیگویم دور بریز ،
اما قاب نکن به دیوار دلت ..
الیکا55 ٢۴ اسفند ٩۵

بعضی از خاطرات حک شده متین

رضا210 ٢۴ اسفند ٩۵

آشناا ٢۴ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢۴ اسفند ٩۵


چت اورداپ


خدایا در این روز‌های
نزدیک به عید
سرِهیچ کودکی
راگرسنه بربالینش
و حسرت
خرید لباس عید رو
بر دلِ هیچ کودکی در
سرزمینم نگذار
الهی آمین
الیکا55 ٢۴ اسفند ٩۵

الهی آمین

پویا 16 ٢۴ اسفند ٩۵

آمین

الناز33 ٢۴ اسفند ٩۵

الهی آمین

صبا مشهد ٢۴ اسفند ٩۵

sajed69 ٢۴ اسفند ٩۵

amin, bale ba reza movafeqam hatta shode kam dar hadde ye va'deye qaza harchi az dastemoon biad donya be daste hamamoon bayad khoob she

رضا210 ٢۴ اسفند ٩۵

همچین دعایی کردن زیباست ، اما چه زیباتر که سعی کنیم خودمون هم در حد توان ، عامل باشیم

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢۴ اسفند ٩۵


چت اورداپ


الهی
این دم عیدی
زندگیتون مثل آب زلال
دلاتون صاف ، لبخند
روی لبهاتون ....
جیب هاتون پر از پول...
زندگیتون شاد...
اوقاتتون بخیر ....
آشناا ٢۴ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢۴ اسفند ٩۵


چت اورداپ


بیا در غروب آخرین سه شنبه سال برای گردگیری افڪارمان آتشی بیافروزیم ڪینه ها را بسوزانیم. زردی خاطرات بد را به آتش و سرخی عشق را از آتش بگیریم .آتش نفرت را در وجودمان خاموش ڪنیم...
عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢۴ اسفند ٩۵


چت اورداپ


دراین روزهاي آخرسال
آرامش نصیب کسانی باد که
دعا دارند ادعا ندارند
نیایش دارند نمایش ندارند
حیا دارند ریا ندارند
رسم دارند اسم ندارند..
sajed69 ٢۴ اسفند ٩۵

amin

رزا11111 ٢۴ اسفند ٩۵

کلنل ٢۴ اسفند ٩۵

الهی آمین

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢١ اسفند ٩۵


چت اورداپ


خودتان را درگیرِ روابطِ امروزیِ آدم‌ها نکنید . چه اشکالی دارد که گاهی مثلِ قدیمی‌ها رفتار کرد !
یک نفر را داشته باشید ...
تمامِ دوستت دارم ها و احساستان را برای او خرج کنید . یک نفر را داشته باشید و تا آخرِ عمرِتان را با او تصور کنید ...
مهسا77 ٢٣ اسفند ٩۵

ساسان اهواز40 ٢٣ اسفند ٩۵

ما متعلق به یک نفر نیستیم

fatemeh72 ٢٣ اسفند ٩۵

امیر 464 ٢٣ اسفند ٩۵

علی اصغر18 ٢٣ اسفند ٩۵

الناز33 ٢٣ اسفند ٩۵

یک نفر را داشته باشیم و تا آخرِ عمرِمان را با او تصور کنیم ...

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٨ اسفند ٩۵


چت اورداپ


ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﻡ؛
‎ ﺑﻪ ﯾﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺧﻨﺪﻡ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ
‎ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﺵ ﺍﺷﻐﺎﻝﻫﺎ ﺭﻭ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﺮﺩ!
‎ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﭼﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺳﺎﺩﻩﺍﯼ ﺩﺍﺭﻡ!
‎ﻣﮕﻪ ﻣﺎ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ؟
‎آﺧﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﯾﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ آﺷﻐﺎﻝﻫﺎ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟
‎ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻡ ﻭ ﻏﺮﻕ ﻏﺼﻪﻫﺎﻡ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ مشکلاﺗﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ،
‎ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﻡ ﭘﺮ ﺍﺯ آﺷﻐﺎﻟﻪ.
‎ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺖ ﯾﺎﺩﻡ ﺍﻭﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﻏﺼﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻩ.
alireza20012 ٢٣ اسفند ٩۵

الناز33 ٩ اسفند ٩۵

سلامتی همه مادرا

مریم چالوس ٨ اسفند ٩۵

سسسسسس ٨ اسفند ٩۵

che tafahomi

7833 ٨ اسفند ٩۵

مگه زمان شما جارو برقی هم بوده؟دهه 50؟

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ١۶ اسفند ٩۵


چت اورداپ


راست می گویند:
بهشت هشت در دارد ...
من از لا به لای هر انگشت تو
یک بار...
بهشت را لمس کرده ام ...!!
alireza20012 ٢٣ اسفند ٩۵

طنین28 ١۶ اسفند ٩۵

زندگی مجازی ١۶ اسفند ٩۵

yasi banoo ١۶ اسفند ٩۵

الناز33 ١۶ اسفند ٩۵

مریم چالوس ١۶ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ١۶ اسفند ٩۵


چت اورداپ


من چه میدانستم خیاطی
برای زن انقدر واجب است!!
یک زن باید
خیاط باشد!!!
تابتواند
چشمهای مردی
را به
قامت لحظه های
دلتنگی اش بدوزد!
الیکا55 ٢٢ اسفند ٩۵

چشمهای مردی را به قامت لحظه های دلتنگی اش بدوزد!

زندگی مجازی ١۶ اسفند ٩۵

الناز33 ١۶ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢٣ اسفند ٩۵


چت اورداپ


.......................
sajed69 ٢٣ اسفند ٩۵

آرزوو ٢٣ اسفند ٩۵

alireza20012 ٢٣ اسفند ٩۵

admin ٢٣ اسفند ٩۵

تیرانداز1 ٢٣ اسفند ٩۵

الیکا55 ٢٣ اسفند ٩۵

آقا محمد متین عالی

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ١۶ اسفند ٩۵


چت اورداپ


برای بدست آوردن
بهترین روزهای زندگی،
باید در روزهای بد جنگید.
تسلیم نشوید.
محمد متين ٢٢ اسفند ٩۵

تقديم شما دوستاي عزيز

الیکا55 ٢٢ اسفند ٩۵

خیلی قشنگه ...

banoo_18 ١۶ اسفند ٩۵

الناز33 ١۶ اسفند ٩۵

اورداپ155 ١۶ اسفند ٩۵

آهو26 ١۶ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ١۶ اسفند ٩۵


چت اورداپ


مواظب همدیگه باشیم !
از یه جایی بــه بعد،دیگه بزرگ نمیشیم؛پیر میشیم
از یه جایی بــه بعد،دیگه خسته نمیشیم؛ می بُرّیم
از یه جایی بــه بعد،دیگه تکراری نیستیم؛زیادی هستیم!
پس قدر خودمون ، خانواده مون ، دوستانمونو، زندگیمونو و کلا حضور خوشرنگ مون رو تو صفحهء دفتر وجود بدونیم
محبت تجارت پایاپای نیست٫
چرتکه نیندازیم که من چه کردم و تو در مقابل چه کردی!
بیشمار محبت کنیم
حتی اگر به هردلیلی کفه ترازوی دیگران سبک تر بود.
alireza20012 ٢٣ اسفند ٩۵

مواظب همدیگه باشیم !

محمد متين ٢٢ اسفند ٩۵

لیلیوم ٢٢ اسفند ٩۵

الیکا55 ٢٢ اسفند ٩۵

بیشمار محبت کنیم ...

مریم چالوس ١۶ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٨ اسفند ٩۵


چت اورداپ


‏یکی از بزرگترین اشتباهات ما آدما اینه که قبل از اینکه طرف رو بشناسیم طبق چیزایی که دوست داریم تصورش میکنیم...
محمد متين ٢٢ اسفند ٩۵

لیلیوم ٢٢ اسفند ٩۵

بله درسته متاسفانه

الیکا55 ٢٢ اسفند ٩۵

عااااالی

پایلوت ٨ اسفند ٩۵

دلارام0077 ٨ اسفند ٩۵

دقیقا.سختیشم جایی ک اون باتصورات ماتضادداره

مریم چالوس ٨ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢١ اسفند ٩۵


چت اورداپ


از این فاصله حتی
بوی دوست داشتنت
عشق را به تماشا کشید
آنقدر بی‌ حساب و کتاب دوست دارمت
ترسم از این است
عشق قدغن شود
مگر می‌‌شود
دوست داشتنت را پنهان کرد...( مهربون )
alireza20012 ٢٣ اسفند ٩۵

مگر میشود دوست داشتنت را پنهان کرد...( مهربون )

الناز33 ٢٢ اسفند ٩۵

محمد متين ٢٢ اسفند ٩۵

الیکا55 ٢٢ اسفند ٩۵

آنقدر بی حساب و کتاب دوست دارمت..

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ١۶ اسفند ٩۵


چت اورداپاسفند همان بانویى است
که در اتاقش را
به روى زمستان بسته است
و روزهاست
کنار پنجره ى اتاق
منتظر است بهار بیاید
تا لبِ فروردینش را ببوسد..
محمد متين ٢٢ اسفند ٩۵

ممنون دوستان

الیکا55 ٢٢ اسفند ٩۵

چه تشبیه عالی

پویا 15 ١۶ اسفند ٩۵

مریم چالوس ١۶ اسفند ٩۵

سامان اندی ١۶ اسفند ٩۵

بسیار عالی

تبسم هنارcomy ١۶ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
محمد متين
محمد متين
لطفا عضو شوید
گاه می اندیشم ... می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری
تاریخ عضویت: 5 دي 90
تولد: 30 شهريور
محل زندگی:تهران
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:هنر، مشغول به کار
عضو تأیید شده
محمد متين
آخرین حضور: 24 اسفند 95
موزیک مورد علاقه محمد متين


تشکر و قدردانی رسمی محمد متين

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 14 شهريور 95

تشکر از حضورشما درسایت خودتون

تصاویر ارسال شده محمد متين