چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢٩ مرداد ٩۶


چت اورداپ


برای اینکه دو نفر برای هم خوب باشند،
هر کدام باید ابتدا برای خود خوب باشد.
تا موقعی که متوجه تنهایی خود نشویم،
از دیگری به عنوان سپری در مقابل تنهایی استفاده می کنیم.
فقط کسی که بتواند مثل عقاب شجاعانه زندگی کند،
قادر است به دیگری عشق پیشکش کند..
alireza20012 دیروز

الیکا55 ٣٠ مرداد ٩۶

عشق پیشکش...

فاطمه123 ٣٠ مرداد ٩۶

محمد.چقد خاطر خواه داری......

♥وحید♥ ٣٠ مرداد ٩۶

عشقم و عشقش این چیزا مال خصوصی..

parnya ٣٠ مرداد ٩۶

الیکا و عشقم دوست دارم محمد بیا اینارو جدا کن من طرف عشقم دوست دارم هستم

الناز33 ٣٠ مرداد ٩۶

عالی مثل همیشه

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢٨ مرداد ٩۶


چت اورداپچت اورداپ


دل نشکن

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﺎﺯﯾﺴﺖ؟!

"ما ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺣـــــــﺲ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ "...!
مهربانی ﮐسی ﺭﺍ ﺍﺯ "ﻋﮑﺲ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺶ "...
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻏﻤﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ "ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯾﺶ "...
شادی و ﺧﻨﺪﻩ اش ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ " ﺟﻮﮎ ﻫﺎﯾﺶ "...
ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ " ﻻﯾﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺎﯾﺶ "...
حضورش ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ "علامت آنلاینش "...
ﻟﺠﺒﺎﺯی و دلخوری اش ﺍﺯ ﺭﻭﯼ " ﺑﻼﮎ ﻫﺎیش"...
نگویید ﻣﺠﺎﺯﯼ...!!
ﻣﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ...
یقین داریم...
ما اینجا را باور داریم...
ﻣﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ...
ﺷﺐ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ...
ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ .....
ﺩﺭﺩﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ...
دلتنگی های گاه وبیگاهمان...
ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳــــــــﺖ!!
ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﺠﺎﺯﯼ!!
ما در اینجا به دوست هایمان
عادت کرده ایم...
همانند ماهی به آب!!
اینجا زندگی جاریست...!!
الیکا55 ٣٠ مرداد ٩۶

اینجا زندگی جاریست!!!

متاهل 29 ٣٠ مرداد ٩۶

من که مخالفم

الناز33 ٣٠ مرداد ٩۶

کاش انچه مینویسیم عملی هم بکنیم

هستی1 ٣٠ مرداد ٩۶

ﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﺠﺎﺯﯼ!! ما در اینجا به دوست هایمان عادت کرده ایم... همانند ماهی به آب!! اینجا زندگی جاریست...!! عالی بود

دل نبند ٣٠ مرداد ٩۶

متاهل 29 ٣٠ مرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ١۶ مرداد ٩۶


چت اورداپ


گفتم خوشا هوايی کز باد صبح خيزد
گفتا خنک نسيمی کز کوی دلبر آيد...
عشقم دوست دارم ٣٠ مرداد ٩۶

مثل هميشه متنات عالين ...

alireza20012 ٣٠ مرداد ٩۶

صبح بخير محمد م

الیکا55 ١٧ مرداد ٩۶

آوااااای بهار ١۶ مرداد ٩۶

دیگه بحث خانوادگی شدما دخالت نکنیم ...شوخی بودصبح همگی عالی و متعالی

الیکا55 ١۶ مرداد ٩۶

صبح بخیر دلبر من ....

نگارجووون ١۶ مرداد ٩۶

خنک نسيمی کز کوی دلبر آيد.

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ١۶ مرداد ٩۶


چت اورداپ


زندگی من یعنی

موهای خیس روی پیشانی ات ...
دل نبند ٣٠ مرداد ٩۶

alireza20012 ٢٨ مرداد ٩۶

زندگی من ......................

الیکا55 ١٧ مرداد ٩۶

بیادخداباشیم ١۶ مرداد ٩۶

گگگگ.....

آوااااای بهار ١۶ مرداد ٩۶

الیکا55 ١۶ مرداد ٩۶

عااااااااااااااااااالی......

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢٨ مرداد ٩۶


چت اورداپ


چیزهای بسیاری در زندگی چشمگیرند
اما معدودی قلب شما را تسخیر خواهند کرد.
آنها را دنبال کنید.
alireza20012 ٣٠ مرداد ٩۶

محمد عالي بود اليکا دنبال محمد ميکني

الیکا55 ٢٨ مرداد ٩۶

دنبالت میکنم ....

ترانه جووووووون ٢٨ مرداد ٩۶

پردیس2011 ٢٨ مرداد ٩۶

الناز33 ٢٨ مرداد ٩۶

باران099 ٢٨ مرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ١٨ مرداد ٩۶


چت اورداپ


برای دنیاشایدیڪ نفـرباشی
امابرای من تمام دنیایی
عشقم دوست دارم ٣٠ مرداد ٩۶

من اومدم محمدم عليرضا تو چطوري خوبي

alireza20012 ٣٠ مرداد ٩۶

کیمیا ا ١٨ مرداد ٩۶

yasna67 ١٨ مرداد ٩۶

تنهاااا203 ١٨ مرداد ٩۶

الیکا55 ١٨ مرداد ٩۶

اما برای من تمام دنیایی

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢٧ تير ٩۶


چت اورداپ


ﺑﯿﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ی"ﻋﻠﯽ ﭼﭗ" ﺑﺰﻥ !

ﺗﻮﯼ ﮐﻮﭼﻪ ی"ﻋﻠﯽ ﭼﭗ"نفس بکش...
ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻭ !
ﺳﻮﺕ ﺑﺰﻥ !
عشق کن!
توی کوچه ی علی چپ سربه هوا شو!
آواز بخوان!
ازنوع کوچه بازاری اش
بگذار زندگی ات رنگی دیگر بگیرد.
بی خیال بایدها و نبایدها...
قید و بندها....
قاب و قالب ها...
باورکن کوچه ی "علی چپ" هم برای خودش عالمی دارد.
alireza20012 ٢٨ مرداد ٩۶

بگذار زندگی ات رنگی دیگر بگیرد. بی خیال بایدها و نبایدها...

مهسا77 ١٨ مرداد ٩۶

عکسش عالیه

الیکا55 ١٧ مرداد ٩۶

آوااااای بهار ۵ مرداد ٩۶

قشنگه

الیکا55 ۵ مرداد ٩۶

محمد متین کجایی؟

بهارصادقی ٣٠ تير ٩۶

چ عکس قشنگی پر از ارامشه

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٨ مرداد ٩۶


چت اورداپ


به آنها که دوستشان داريد
بگوييد:چرا، بگوييد: کِى، بگوييد: چه شد که دوستشان داشتيد.
بگوييد کجا دلتان لرزيد، بگوييد و اميد به زندگى در آدم ها را زياد کنيد.
بگوييد و ته حرفهايتان اضافه کنيد که با همه ى آن دليل ها، بى دليل دوستشان داريد.
بگوييد حتى اگر ديگر زيبا نباشند ايرادى ندارد. ايرادى ندارد اگر روزهايى از زمين و زمان بنالند، ايرادى ندارد اگر گاهى برايتان فقط خستگى و بى حوصلگى داشته باشند،
ايرادى ندارد اگر وقتهايى بهم ريخته و کلافه باشند، ايرادى ندارد اگر گاهى تنها چيزى که ميخواهند تنهايى باشد.
حواستان باشد به آنها که دوستشان داريد بيشتر از عشق، امنيت بدهيد.
alireza20012 ٣٠ مرداد ٩۶

الیکا55 ١٧ مرداد ٩۶

احسان وروجک ١٢ مرداد ٩۶

اما حواستون باشه. بعضیا جنبه اینکه بدونن دوسشون داری ندارن. واسه خودشون هم ضرر داره

الیکا55 ١٢ مرداد ٩۶

همین که تو هر صبح در خیالِ منی حال هر روز من خوب است...!

طاها 567 ١٠ مرداد ٩۶

محمد متين ١٠ مرداد ٩۶

همین که تو هر صبح در خیالِ منی حال هر روز من خوب است...!

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ١٨ مرداد ٩۶


چت اورداپ


برای دادن گل به دیگران
منتظر مراسم تدفین آنها نباشین!
nafas 6 ٣٠ مرداد ٩۶

alireza20012 ٣٠ مرداد ٩۶

اژده ها ٢٨ مرداد ٩۶

خدا رحمت کنه همه ی اموات خاک رو

مستی44 ٢٨ مرداد ٩۶

سامان اندی ٢٨ مرداد ٩۶

خیلی عالی

مهسا77 ٢٨ مرداد ٩۶

عااااالی.....

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢٩ مرداد ٩۶


چت اورداپ


غمگین ترین درد ، مرگ نیست !

دلبستگی به کسی است

که بدانی هست

اما اجازه یِ بودن در کنارش را نداری ...
alireza20012 ٣٠ مرداد ٩۶

الیکا55 ٢٩ مرداد ٩۶

غمگین ترین درد ... دلبستگی ...

raha رها ٢٩ مرداد ٩۶

سامان اندی ٢٩ مرداد ٩۶

سما29 ٢٩ مرداد ٩۶

nafas 6 ٢٩ مرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢٩ مرداد ٩۶


چت اورداپ


در گینه، 75 درصد از ازدواج ها با خواستگاری دختر از پسر شکل می گیرد. دختران مجلس خواستگاری را با مادر پسر مورد علاقه خود هماهنگ می کنند و پسرها هم معمولا قدرتی برای مخالفت ندارند!
alireza20012 ٣٠ مرداد ٩۶

کاش تو ايرانم اينجوري بود

الیکا55 ٢٩ مرداد ٩۶

خواستگاری جالبیه...

hana110 ٢٩ مرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢٩ مرداد ٩۶


چت اورداپ


معجزه کلمات را دریاب
و زیباسخن بگو
جملات و کلمات
بیان کننده احساسات تو هستند
دوستت دارم تو را مشتاق میکند
خوشحالم تو را سبز میکند
و سپاسگزارم تو را زیبا میکند
alireza20012 ٣٠ مرداد ٩۶

معجزه کلمه دوستت دارم

لوسی ٢٩ مرداد ٩۶

sara34 ٢٩ مرداد ٩۶

الیکا55 ٢٩ مرداد ٩۶

دوستت دارم تو را مشتاق می کند

الناز33 ٢٩ مرداد ٩۶

th78 ٢٩ مرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ١٨ مرداد ٩۶


چت اورداپالهی...
تو در جویبار رگهایم جریان داری....
در همه نفسهایم جاری هستی....
در شگفتی های وجودم بودنت را به تماشا گذاشته ای
هر تپش دلم تو را فریاد میزند....
خدایا در کعبه چرا....
تو در قلب منی.....

سرگشتگی ...در بادیه ها چرا....
تو در دل منی....

در بی سوئی ها و بی کرانگی ها چرا....
تو در جان منی....

نازنین خدای من،...
همه روز برای همه دوستانم عشق حقیقی،سلامتی،آرامش و نیکبختی را آرزو دارم.

خدایا...
عطا کن به آنان هر آنچه برایشان خیر است.
و دلشان را لبریز از شادی کن ....
شهره 18 ٢٨ مرداد ٩۶

sakaia ٢٨ مرداد ٩۶

الیکا55 ٢٨ مرداد ٩۶

خدایا... عطا کن به آنان هر آنچه برایشان خیر است. و دلشان را لبریز از شادی کن ....

شیداا123 ٢٨ مرداد ٩۶

سامان اندی ١٨ مرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢٣ مرداد ٩۶


چت اورداپ


کاش یه مغازه بود آدم میرفت میگفت
بی زحمت یه کم خیال خوش میخوام
ببخشید این خنده ها از ته دل چندن؟
آقا! این آرامشا لحظه ای چند؟
این بی خیالیا که میپاشن رو زندگی مُشتی چند؟
..........
هیلیا78 ٢٨ مرداد ٩۶

اگرم وجود داشت ک دست منو تو بهش نمیرسید اونای ک اختلاسای چند میلیاردی میکنن توان خریدشونو داشتن اونجور بیشتر افسردگی میگرفتیم ک توان داشتن ارامش و خنده هم حتی همین چند دیقه هم نداریم ...

pinar90 ٢٣ مرداد ٩۶

چه تصویر زیبایی

اژده ها ٢٣ مرداد ٩۶

آقا تنهایی چندبن ساله هم می خری ؟

الیکا55 ٢٣ مرداد ٩۶

آقا!این آرامشا لحظه ای چند؟؟

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ١٨ مرداد ٩۶


چت اورداپ


...........
alireza20012 ٢٨ مرداد ٩۶

خيلي قشنگه

سامان اندی ١٨ مرداد ٩۶

الیکا55 ١٨ مرداد ٩۶

عاشقانه.....

باران099 ١٨ مرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٨ مرداد ٩۶


چت اورداپ


سازمان هواشناسى
طبق اطلاعیه اى
اعلام کرد
که...

هواى همدیگرو
داشته باشین
زندگى خیلى کوتاهه...!
alireza20012 ٢٨ مرداد ٩۶

اخه چقدر هواى همدیگرو داشته باشیم

آوااااای بهار ٢١ مرداد ٩۶

تصویرزیبااا

مهسا77 ٢١ مرداد ٩۶

Beautiful

الناز33 ٢٠ مرداد ٩۶

عابد111 ٢٠ مرداد ٩۶

♥وحید♥ ٢٠ مرداد ٩۶

خدایا خدواندا دختر خوشگل و مودب و اینا نخواستم وقت وفادار

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢٢ مرداد ٩۶


چت اورداپ


ياد تو حس قشنگي ست
که در دل دارم

تو
چه باشي ... چه نباشي
نگهش مي دارم ...
alireza20012 ٢٨ مرداد ٩۶

ياد تو حس قشنگي ست که در دل دارم

الیکا55 ٢٢ مرداد ٩۶

نو چه باشی... چه نباشی نگهش میدارم

اژده ها ٢٢ مرداد ٩۶

بیــــــــــــــــــا تنها بشیم کم کم بیـــــــــــــــــــا دوری کنیم از هم بیــــــــــــا از من تو رد شو

هستی1 ٢٢ مرداد ٩۶

نفسna ٢٢ مرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢٢ مرداد ٩۶


چت اورداپ


ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺗﺎ ﺑﻮﯼ ﻧﺎﺏ آﺩﻣﯿﺰﺍﺩ ﺑﺪﻫﯿﻢ

ﺻﻮﺭﺕ ﺯﯾﺒﺎ ﺭﻭﺯﯼ ﭘﯿﺮ
ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮﺏ ﺭﻭﺯﯼ ﭼﺮﻭﮎ
ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺧﻮﺏ ﺭﻭﺯﯼ ﺧﻤﯿﺪﻩ
ﻣﻮﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﺭﻭﺯﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

ﺗﻨﻬﺎﻗﻠﺐ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ
alireza20012 ٢٨ مرداد ٩۶

الیکا55 ٢٣ مرداد ٩۶

تنها قلب زیباست که زیبا خواهد ماند..

احسان وروجک ٢٢ مرداد ٩۶

اژده ها ٢٢ مرداد ٩۶

قلبی ندارم

هستی1 ٢٢ مرداد ٩۶

نفسna ٢٢ مرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢٣ مرداد ٩۶


چت اورداپ


ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺁﻭﺭﯼ ،
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖِ ﺗﻔﮑﺮ ﺍﺳﺖ
ﺣﺎﻟﺖ ﺭﻭﺣﯽ ﺳﺖ ؛
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭﻭﻥ ﺗﻮﺳﺖ..
...
alireza20012 ٢٨ مرداد ٩۶

زيبا ست

الیکا55 ٢٣ مرداد ٩۶

خوشبختی وابسته به جهان درون توست ...

امیر 464 ٢٣ مرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢٣ مرداد ٩۶


چت اورداپ


قدیما در خونه ها!!!!
همیشه باز بود
کسی هم
از قبل خبر نمی داد،،،،
چای محبت و
سفره ی صمیمیت
هم همیشه
پهن وآماده بود،،،،
یادش بخیر...
alireza20012 ٢٨ مرداد ٩۶

يادش بخير قديما ...

اژده ها ٢٣ مرداد ٩۶

قدیما آدما با دیدن درد دیگران شوق و ذوق نمی کردن اما الان کاری می کنن که دچار درد بشی شوق و ذوق کنن

الناز33 ٢٣ مرداد ٩۶

یادش بخیر شبیه

الیکا55 ٢٣ مرداد ٩۶

یادش بخیر..

آوااااای بهار ٢٣ مرداد ٩۶

pinar90 ٢٣ مرداد ٩۶

خیلی زیباست عالی!

عضو چت اورداپ
محمد متين
محمد متين
لطفا عضو شوید
گاه می اندیشم ... می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری
تاریخ عضویت: 5 دي 90
تولد: 30 شهريور
محل زندگی:تهران
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:هنر، مشغول به کار
عضو تأیید شده
محمد متين
موزیک مورد علاقه محمد متين


تشکر و قدردانی رسمی محمد متين

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 14 شهريور 95

تشکر از حضورشما درسایت خودتون

تصاویر ارسال شده محمد متين