چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ۶ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


معذرت خواهی
همیشه به این معنا
نیست که تو اشتباه کردی
و حق با
یکی دیگه است
معذرت خواهی یعنی:
اون رابطه
بیشتر از غرورت برات ارزش داره
دختر شوخ ٧ ارديبهشت ٩۶

اگر طرف درکشو داشته باشه جواب میده وگرنه فقط اوضاعو بدتر می کنید

سامان اندی ٧ ارديبهشت ٩۶

اسماعیل ربانی ۶ ارديبهشت ٩۶

سپیده اصل

کامی سیتی ۶ ارديبهشت ٩۶

سپیده 270 ۶ ارديبهشت ٩۶

maryam p r ۶ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٣ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


وقتی “‘خـــــــــــــــدا ” بخواد

بزرگـــــی آدمــــی رو اندازه بگیره !

مـتـــر رو به جای قـــــــدش ،

دور “قلبـــــش” میگـــــــیره ...
سامان اندی ٧ ارديبهشت ٩۶

الناز33 ٣ ارديبهشت ٩۶

محمد ونگر ٣ ارديبهشت ٩۶

در واقع اعمالی که با نیت خالص برای خدا انجام داده رو اندازه میگیره

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ۶ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


قشنگ ترین حس
زمانیست که یه اتفاق
خوب برات میفته
و تو مطمئنی که اون
اتفاق خوب
یه پاداش ازطرف خدا
بوده برای تو
زندگیتون پر باشه از این
اتفاقای خوب و هدیه های آسمونی
سامان اندی ٧ ارديبهشت ٩۶

parnya ۶ ارديبهشت ٩۶

ارمین جووونم ۶ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ۶ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


عاشق اگر می شوید،
عاشق رفتار آدم ها نشوید.
آدم ها
گاهی حالشان
خوب است،
گاهی بد.
رفتارشان متأثر از حالشان است.
عاشق
افکارشان
شوید.
افکار حتی در بدترین حال هم
تغییر نمی کند!
رزمریم ۶ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ١۶ فروردين ٩۶


چت اورداپ


‏شازده کوچولو گفت: شاید باورت نشه!
گل با تعجب پرسید: چیو؟
شازده کوچولو گفت: اینکه بعضی شبا
میشه نخوابید
و تا صبح به تو فکر کرد...
کامی سیتی ۶ ارديبهشت ٩۶

محمد متين ۶ ارديبهشت ٩۶

قشنگ بود .. سام

سام 266 ۶ ارديبهشت ٩۶

دوست دارم بخوابم اما نشانم بده چگونه بی دستان مهربانت بخوابم؟

محمد متين ۶ ارديبهشت ٩۶

بله اليکاي عيزيز ... شايد باورت نشه ...

الیکا55 ٢۶ فروردين ٩۶

میشه نخوابید .....

مریم چالوس ١۶ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢٨ فروردين ٩۶


چت اورداپ


گاهی باید از زاویه دید کسی
که دوستش داریم
زندگی رو نگاه کنیم..!
بانوی دی ۶ ارديبهشت ٩۶

محمد متين ۶ ارديبهشت ٩۶

گل تقديم شما دوستان

آنا67 ١ ارديبهشت ٩۶

لوسی ١ ارديبهشت ٩۶

الیکا55 ٣٠ فروردين ٩۶

فاطمه 1375 ٢٨ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٣ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


................
الناز33 ٣ ارديبهشت ٩۶

atefeh ٣ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٣ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


کفش‌هایم خسته‌اند !
پاهایم اما ، امیدوار .
هنوز می‌شود هزار پله را
برای رسیدن به تو بالا آمد ...
بانوی دی ٣ ارديبهشت ٩۶

سینا4 ٣ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ١۶ فروردين ٩۶


چت اورداپ


صبح یعنی
من هر روز
دلتنگی‌ام را دم کنم و
تو خورشید را نور بدهی،
صبحِ من، با دلتنگی آغاز شود و
صبحِ تو با دوست داشته‌شدن...
هستی1 ٢۶ فروردين ٩۶

الیکا55 ٢۶ فروردين ٩۶

صبحت بدون دلتنگی..

مریم چالوس ١۶ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢٠ فروردين ٩۶


چت اورداپ


بیدار شو
برای امروزت....
شادی دم ڪرده ام
بخند....
و یڪ فنجان دعا مهمان من باش
روزت آرام و شاد و سرشار از عشق و خوشبختی
دختر شوخ ٢۶ فروردين ٩۶

الیکا55 ٢۶ فروردين ٩۶

روزت سرشار از عشق و خوشبختی..

لیلیوم ٢٠ فروردين ٩۶

هستی1 ٢٠ فروردين ٩۶

فاطمه 1375 ٢٠ فروردين ٩۶

mostafa.h ٢٠ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢٠ فروردين ٩۶


چت اورداپ


اگه ثانیه ها بگذرن
و چیز جدیدی یاد نگیری
با یک آدم مرده فرقی نداری!
دختر شوخ ٢۶ فروردين ٩۶

الیکا55 ٢۶ فروردين ٩۶

ثانیه هاتون پر از یاد گیری...

samichaloos ٢٠ فروردين ٩۶

ستاره خانوم ٢٠ فروردين ٩۶

الناز33 ٢٠ فروردين ٩۶

فاطمه 1375 ٢٠ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢٨ فروردين ٩۶


چت اورداپ


از صدای گذر آب چنان فهمیدم :
تندتر از آب روان، عمر گران می گذرد...
زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست!
آنقدر سیر بخند که ندانی غم چیست!
الیکا55 ٣٠ فروردين ٩۶

فاطمه 1375 ٢٨ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢٨ فروردين ٩۶


چت اورداپ


امروز میتواند روز قشنگی باشد اگر

ما هنر این را داشته باشیم ڪه
قشنگ زندگی ڪنیم.
چون اعتقاد به زیبایی خدا ،
زندگی را زیبا میڪند....
روزتون قشنگ ...
الیکا55 ٣٠ فروردين ٩۶

روزگارتون قشنگ

مریم چالوس ٢٨ فروردين ٩۶

فاطمه 1375 ٢٨ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢٨ فروردين ٩۶


چت اورداپ


پاک ترین هوای دنیا
همان لحظه ای ست که
"دلهایمان"
هوای همدیگر را مـــی کند
الیکا55 ٣٠ فروردين ٩۶

مریم چالوس ٢٨ فروردين ٩۶

فاطمه 1375 ٢٨ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ١ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


3 چیز موجب شادی انسان میگردد
داشتن دوستان خوب و مهربان
دیدن‌طبیعت زیباو لذت بردن‌از‌آن
لبخند زدن و خندیدن
الناز33 ١ ارديبهشت ٩۶

ستایش258 ١ ارديبهشت ٩۶

آشناا ١ ارديبهشت ٩۶

مهسا77 ١ ارديبهشت ٩۶

لیلیوم ١ ارديبهشت ٩۶

واقعا

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ١ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


زندگی مثل نقاشی کردن است
خطوط را با امید بکشید
اشتباهات را با آرامش پاک کنید
قلم مو را در صبر غوطه ور کنید
و با عشق رنگ بزنید.
عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ١ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


تو به تنهایی
برام یک جمعیتی
به تنهایی یک شهری
یک کشوری...
و من به اندازه چند میلیون نفر
به تو وابسته ام...
عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢٨ فروردين ٩۶


چت اورداپ

الیکا55 ٣٠ فروردين ٩۶

حال دلت خوب خوب

دختر شوخ ٢٨ فروردين ٩۶

مریم چالوس ٢٨ فروردين ٩۶

sayna76 ٢٨ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢٨ فروردين ٩۶


چت اورداپ


بار الها
تو بهترين راهنمایی..
خودم وخانواده ام ودوستانم
راعاشقانه به تو میسپارم
پناهمان باش که آغوشی امن تراز توسراغ ندارم
عصرتون سر شار از آرامش
الیکا55 ٣٠ فروردين ٩۶

sayna76 ٢٨ فروردين ٩۶

رز27 ٢٨ فروردين ٩۶

گل ارغوانی ٢٨ فروردين ٩۶

گلللللل

مریم چالوس ٢٨ فروردين ٩۶

ستاره خانوم ٢٨ فروردين ٩۶

الهی امین

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمد متين
محمد متين از تهران ٢٩ فروردين ٩۶


چت اورداپ


روز ارتش :

بر دلاورمردان ایران زمین

مردان روزهای سخت مبارک
الیکا55 ٣٠ فروردين ٩۶

محمد متين ٢٩ فروردين ٩۶

ممنون

ساسان اهواز40 ٢٩ فروردين ٩۶

سلام درود بر ارتشیان مخلص ومیهن دوستتتتتتتتتتت

هستی1 ٢٩ فروردين ٩۶

تبریککککک

parnya ٢٩ فروردين ٩۶

تبریک دلاور

المیرا-77 ٢٩ فروردين ٩۶

روزشون مبارک ودرپناه حق انشاالله

عضو چت اورداپ
محمد متين
محمد متين
لطفا عضو شوید
گاه می اندیشم ... می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری
تاریخ عضویت: 5 دي 90
تولد: 30 شهريور
محل زندگی:تهران
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:هنر، مشغول به کار
عضو تأیید شده
محمد متين
موزیک مورد علاقه محمد متين


تشکر و قدردانی رسمی محمد متين

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 14 شهريور 95

تشکر از حضورشما درسایت خودتون

تصاویر ارسال شده محمد متين