مریمm

به سلامتی روزی که به بابام بگن غم اخرتون باشه.......دختر خوبی بود

چت کردن با مریمm
مریمm از اصفهان ٢٣ خرداد ٩۶


چت اورداپ


التماس دعا دوستان
مرمر1 ٢۶ خرداد ٩۶

التماس دعا

الناز33 ٢۶ خرداد ٩۶

التماس دعا

مریمm ٢۵ خرداد ٩۶

همچنین

مینوی مهربون ٢٣ خرداد ٩۶

التماس دعا خیلی به دعاهاتون محتاجم منو فراموش نکنید

عضو چت اورداپ
چت کردن با مریمm
مریمm از اصفهان ٢٣ خرداد ٩۶


چت اورداپ


#تصمیم گرفتم

#آنقدر سکوت کنم

#تا دلي برام تنگ بشہ

#افسوس کہ فراموش شدم
مریمm ٢۵ خرداد ٩۶

سلام عزیزم

مستی44 ٢٣ خرداد ٩۶

سلام

مریمm ٢٣ خرداد ٩۶

هعی

مینوی مهربون ٢٣ خرداد ٩۶

هیچوقت هیچ کجا هیچ دلی برای ما تنگ نشده و نمیشه

مریمm ٢٣ خرداد ٩۶

کامی سیتی ٢٣ خرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با مریمm
مریمm از اصفهان ٢١ خرداد ٩۶


چت اورداپ


گاهی دلشکستگی ها
باعث میشوند تا تکانی بخوریم
و بیدار شویم و به ما
کمک میکنند ،بفهمیم
چقدر ارزشمان بیشتر از
چیزی است که به آن
رضایت داده بودیم!

parnya ٢٣ خرداد ٩۶

مریمm ٢١ خرداد ٩۶

امیر 464 ٢١ خرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با مریمm
مریمm از اصفهان ٢١ خرداد ٩۶


چت اورداپ


از شيخ بهايي پرسيدند :

خدا را در کجا يافتي ...؟

فرمودند:

در قلب کساني که بي‌دليل مهربانند ...
مریمm ٢٢ خرداد ٩۶

sayna78 ٢١ خرداد ٩۶

grand mother ٢١ خرداد ٩۶

مریمm ٢١ خرداد ٩۶

تیرانداز چته؟؟؟ امیر گل تقدیم وجودت

امیر 464 ٢١ خرداد ٩۶

تیرانداز1 ٢١ خرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با مریمm
مریمm از اصفهان ٢١ خرداد ٩۶


چت اورداپ


مریمm ٢٣ خرداد ٩۶

سامان اندی ٢٢ خرداد ٩۶

parnya ٢٢ خرداد ٩۶

نه ادبش میکنم

مریمm ٢٢ خرداد ٩۶

اوه او کی طلاق میگیری؟

parnya ٢٢ خرداد ٩۶

غلط میکند پسره بی ادب اصلا نموخوامش

مریمm ٢٢ خرداد ٩۶

جوووون پری جو گیر شدی اجی یه موقع با لگد میفرستت خونه مامانت

عضو چت اورداپ
چت کردن با مریمm
مریمm از اصفهان ٢١ خرداد ٩۶


چت اورداپ


اقیانوس هم که باشم
بی تو آرام نیستم

مریمm ٢٢ خرداد ٩۶

تو اول رگ بزن بعد من بدون تو نتونم زندگی کنم میام وان رو میبرم رگ میزنم امیر

امیر 464 ٢٢ خرداد ٩۶

دخترا چی شد کار رسید به رگ زدن مد شده

آزاده هستم ٢٢ خرداد ٩۶

خو پس نامردیه توم بزن باهم ست شیم عشقم حتی مرگ بی تو هرگز

parnya ٢٢ خرداد ٩۶

مریمm ٢٢ خرداد ٩۶

جووووووووون من وان بهت میدم خونه خودتون بزن که من بیشتر غافلگیر شم

آزاده هستم ٢٢ خرداد ٩۶

نگا بخوای رگمم برات میزنم فقط وان ندازیم بیام خونه خودتون بزنم

عضو چت اورداپ
چت کردن با مریمm
مریمm از اصفهان ١١ خرداد ٩۶


چت اورداپ


نیـــازی بـه انتــقام نیـست !
فـقط مـنتظر بـمان ..
آنـها کـه آزارت مـی دهند
سرانـجام بـه خـود آسیـب مـی زنند ..
و اگـر بـخت مـدد کنـد
خــداوند اجـازه مـی دهد که تماشاگرشان باشی …
مریمm ١۴ خرداد ٩۶

اله

آزاده هستم ١۴ خرداد ٩۶

وااااو منتظر باشم؟¿

مریمm ١٣ خرداد ٩۶

maryam p r ١٢ خرداد ٩۶

مریمm ١٢ خرداد ٩۶

مبینا ١٢ خرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با مریمm
مریمm از اصفهان ١٢ خرداد ٩۶
مگذار در لحظه‌هایی از زندگی،
به خاطر کوچک‌ترین چیزها که
بزرگ می‌نمایند در چشمانت اشک بنشیند.
اشک‌ها برای غم‌های بزرگ
و شادی‌های بزرگ است.
مریمm ١۴ خرداد ٩۶

رومانتیک ١۴ خرداد ٩۶

parnya ١۴ خرداد ٩۶

مریمی

عضو چت اورداپ
چت کردن با مریمm
مریمm از اصفهان ١١ خرداد ٩۶


چت اورداپ

مریمm ١٢ خرداد ٩۶

grand mother ١١ خرداد ٩۶

بانوی دی ١١ خرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با مریمm
مریمm از اصفهان ۴ خرداد ٩۶


چت اورداپ


راستشو بگید
مریمm ٩ خرداد ٩۶

grand mother ٧ خرداد ٩۶

بعد120سال میگم دختر خوب و باجنبه ای بود

مریمm ٧ خرداد ٩۶

آراز88 ٧ خرداد ٩۶

انا للاه و انا علیه الراجعون

ارمین جووونم ٧ خرداد ٩۶

راستشو بخوای هیچی نمیگم فقط میگم خدا روحتو شاد کنه و هر وقت یادم بیوفتی برات فاتحه میخونم بهترین کاری که از دستم بر بیاد همینه فاتحه اون دنیا ب کارت میاد.. البته ایشاا... هزار سال عمر باعزت داشته باشی

مریمm ٧ خرداد ٩۶

ممنون فدات

عضو چت اورداپ
چت کردن با مریمm
مریمm از اصفهان ۴ خرداد ٩۶


چت اورداپ

مریمm ٧ خرداد ٩۶

گجت گالیور ۵ خرداد ٩۶

اسم منو با مداد کهنه از سر کنی نوشتی حالا بیا اینجا ببین چیا نوشته

مریمm ۴ خرداد ٩۶

parnya ۴ خرداد ٩۶

مریمm ۴ خرداد ٩۶

fatemeh30 ۴ خرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با مریمm
مریمm از اصفهان ٢ خرداد ٩۶


چت اورداپ

مریمm ٢ خرداد ٩۶

grand mother ٢ خرداد ٩۶

منم دلم امتحان میخواد یادش به خیر

avin r ٢ خرداد ٩۶

فصل امتحانات خر است

مریمm ٢ خرداد ٩۶

ایناز74 ٢ خرداد ٩۶

امتحان ک خوبه

abedi ٢ خرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با مریمm
مریمm از اصفهان ٢ خرداد ٩۶


چت اورداپ

مریمm ٢ خرداد ٩۶

آخی بچه مون از عاشقی خواننده شد رفت

ایناز74 ٢ خرداد ٩۶

ماله منه نمیزارم هیچکسی دورش بیاد

grand mother ٢ خرداد ٩۶

مریمm ٢ خرداد ٩۶

منم موخام

ایناز74 ٢ خرداد ٩۶

هرکی نگاش کرد چشاشو درمیارم کسی حسودی نکنه بم

مریمm ٢ خرداد ٩۶

فقط مواظب باش کسی نبینتش عاااشقش میشه

عضو چت اورداپ
چت کردن با مریمm
مریمm از اصفهان ٢٢ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


همین الان یهویی
تقدیم به تک تکتون
مخصوصا دوست خوبم علی اقای بارانی
مهسا 29 ٢ خرداد ٩۶

مریمm ٢ خرداد ٩۶

عابدی

abedi ٢ خرداد ٩۶

مریمm ٢ خرداد ٩۶

هستی19 ١ خرداد ٩۶

avahasti ١ خرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با مریمm
مریمm از اصفهان ۵ فروردين ٩۶


چت اورداپ


درد دارد
وقتی همه چیز را میدانی ...
و فکر می کنند که نمیدانی...
و غصه میخوری که میدانی...
و میخندند که نمیدانی...
مریمm ٢ خرداد ٩۶

گل تقدیم وجودتتون

آپامه جان ١ خرداد ٩۶

آیت ١ خرداد ٩۶

ایناز74 ١ خرداد ٩۶

سارا7456 ١ خرداد ٩۶

مریمm ١ خرداد ٩۶

خودت گلی داداش علی

عضو چت اورداپ
چت کردن با مریمm
مریمm از اصفهان ١۴ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


دڪتر مورد اورژانسیہ
_ چشہ؟ مریضیش چیہ؟
خاطره داره
_ متاسفم... سردخونہ
مریمm ٢٢ ارديبهشت ٩۶

هه امیر موفق شدی به منم بگو که انام بدم

امیر 464 ٢٢ ارديبهشت ٩۶

کاش میشد خاطرات بد رو خذف میکردیم

مریمm ٢٢ ارديبهشت ٩۶

asal24 ٢٠ ارديبهشت ٩۶

عه اجی

مریمm ١۴ ارديبهشت ٩۶

علیییی امیدوارم همیشه خوش باشی بهترینی

چنار ١۴ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با مریمm
مریمm از اصفهان ١۴ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

مریمm ٢٠ ارديبهشت ٩۶

سلام عسل گلی هر چی من میام تو نیستی اخه هر موقع تو میای من نیستم

asal24 ١٨ ارديبهشت ٩۶

سلام اجی گلم چرا کم میای؟ دلم واست تنگ شده

مریمm ١۵ ارديبهشت ٩۶

المیرا-77 ١۵ ارديبهشت ٩۶

sara34 ١۵ ارديبهشت ٩۶

مریمm ١۴ ارديبهشت ٩۶

فداتم پونه جون اوهوم دوستمه همیشه چیزای این شکلی دوست داره

عضو چت اورداپ
چت کردن با مریمm
مریمm از اصفهان ١٠ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


ارفین اینم همون ک خواسته بودی
مریمm ١١ ارديبهشت ٩۶

فداتون

parnya ١٠ ارديبهشت ٩۶

مریم

لیلیوم ١٠ ارديبهشت ٩۶

آخی عزیزم

عضو چت اورداپ
چت کردن با مریمm
مریمm از اصفهان ٣ فروردين ٩۶


چت اورداپ

مریمm ١٠ ارديبهشت ٩۶

بانوی دی ١٠ ارديبهشت ٩۶

مریمm ١٠ ارديبهشت ٩۶

لیلیوم ١٠ ارديبهشت ٩۶

مریمm ١٠ ارديبهشت ٩۶

الناز گلی جونم

الناز33 ۵ ارديبهشت ٩۶

مریم جون

عضو چت اورداپ
چت کردن با مریمm
مریمm از اصفهان ١۴ اسفند ٩۵


چت اورداپچت اورداپچت اورداپ


تقدیم به وجود همتوووون
مریمm ١٠ ارديبهشت ٩۶

مهسا جونم فدات سام

سام 266 ١٠ ارديبهشت ٩۶

آغوش تو ؟ قرار بود با آتش بازی نکنیم چرا دوباره شغله می افروزی؟

مهسا77 ١٠ ارديبهشت ٩۶

قربونت همشهری گلم

مریمm ١٠ ارديبهشت ٩۶

خوبی خانومی؟

لیلیوم ١٠ ارديبهشت ٩۶

عزیزم

مریمm ١٠ ارديبهشت ٩۶

حدیث گلی دلم برات تنگولیده ب خدا ایییی جووونم وحید قربونت لطف داری

عضو چت اورداپ
مریمm
مریمm
چت اورداپ
به سلامتی روزی که به بابام بگن غم اخرتون باشه.......دختر خوبی بود
تاریخ عضویت: 18 آبان 94
تولد: 8 شهريور
محل زندگی:اصفهان
جنسیت:خانم، مجرد
تحصیلات:فنی و حرفه ای، در حال تحصیل (کامپیوتر)
عضو تأیید شده
مریمm
آخرین حضور: 26 خرداد 96
اگه دلتنگی بیا تو
بپکید از خنده
تنهای
جملات فاز بالا
موزیک مورد علاقه مریمm


تشکر و قدردانی رسمی مریمm

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 8 شهريور 95

فرا رسیدن سالروز تولدت را

در گوش قاصدک های عشق و زندگی زمزمه خواهم کرد

تا برف زمستانی از شوق حضورت بهار را لمس کند

آغاز بودنت مبارک(فردین)

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 24 خرداد 95

تشکر ویژه بخاطر حضور گرم و پستهای زیباتون

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 11 ارديبهشت 95

تشکر و قدردانی بابت حضور مداوم و ارسال پست های زیبا

تصاویر ارسال شده مریمm