حضرت مهدی (عج) بعد از گذشت هفت روز از تولدش این سوره را تلاوت نمودند؟

حضرت مهدی (عج) بعد از گذشت هفت روز از تولدش این سوره را تلاوت نمودند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی