اولین سوره ای که بر پیامبر(ص) نازل شد؟

اولین سوره ای که بر پیامبر(ص) نازل شد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی