-لفظ جلاله «الله» چند بار در قرآن مجید تکرار شده است؟

-لفظ جلاله «الله» چند بار در قرآن مجید تکرار شده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی