من برانگيخته شدم تا نيكي هاي اخلاقي را به كمال و تمام برسانم.

من برانگيخته شدم تا نيكي هاي اخلاقي را به كمال و تمام برسانم.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی