اگر می‌خواهید دشمنان خود را تنبیه کنید، به دوستان خود نیکی کنید

اگر می‌خواهید دشمنان خود را تنبیه کنید، به دوستان خود نیکی کنید

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • کوروش کبیر (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی