کدامیک از شهدای کربلا پیش از عظیمت به کرب و بلا با امام حسین هم فکر نبودند؟

کدامیک از شهدای کربلا پیش از عظیمت به کرب و بلا با امام حسین هم فکر نبودند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی