امام علی (ع) خطاب به مردم كوفه فرمودند:دست هایتان خاك آلوده باد ... این به چه معناست

امام علی (ع) خطاب به مردم كوفه فرمودند:دست هایتان خاك آلوده باد ... این به چه معناست

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی