اگر در هنگام وضو اب را ازپایین دست و صورت ،به سمت بالا بکشید وضو ....

اگر در هنگام وضو اب را ازپایین دست و صورت ،به سمت بالا بکشید وضو ....

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی