اولین سوره قران که بر پیامبر نازل شد کدام است

اولین سوره قران که بر پیامبر نازل شد کدام است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی