نزديكترين حالت نمازگزار به خداوند كدام است؟

نزديكترين حالت نمازگزار به خداوند كدام است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی