اين سخن از كيست؟زندگي اي گواراتر از اخلاق خوش نيست.

اين سخن از كيست؟زندگي اي گواراتر از اخلاق خوش نيست.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی