زلزله شديد بوئين زهراكه منجربه كشته شدن ده ها هزارنفر شد درچه سالي اتفاق افتاد؟

زلزله شديد بوئين زهراكه منجربه كشته شدن ده ها هزارنفر شد درچه سالي اتفاق افتاد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی