متن زیارت امیرالمومنین علی (ع) در روز غدیر ازکدام امام می باشد؟

متن زیارت امیرالمومنین علی (ع) در روز غدیر ازکدام امام می باشد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی