زنده نگه داشتن حماسه عاشورا عامل کدامیک از موارد زیر است ؟

زنده نگه داشتن حماسه عاشورا عامل کدامیک از موارد زیر است ؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • عامل امر به معروف و نهی از منکر (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی