این حدیث از کدام معصوم میباشد؟كسي كه به پدر و مادر خويش نيكي كند، فرزندان او نيز به او نيكي خواهند كرد

این حدیث از کدام معصوم میباشد؟كسي كه به پدر و مادر خويش نيكي كند، فرزندان او نيز به او نيكي خواهند كرد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی