امام علی - علیه السّلام - فرمود: از اخلاق جوانمردان است.

امام علی - علیه السّلام - فرمود: از اخلاق جوانمردان است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی