دعای ختم قرآن از کدام معصومین نقل شده است ؟

دعای ختم قرآن از کدام معصومین نقل شده است ؟

تاکنون 5 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • امام صادق(ع) (5 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی