دعای ختم قرآن از کدام معصومین نقل شده است ؟

دعای ختم قرآن از کدام معصومین نقل شده است ؟

تاکنون 4 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • امام صادق(ع) (3 نفر)
  • امام رضا(ع) (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی