اين حديث از كيست؟(خدايا لعنت كن كسي را كه عمدا نماز را ترك كند.)

اين حديث از كيست؟(خدايا لعنت كن كسي را كه عمدا نماز را ترك كند.)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی