این حدیث از کیست؟آدمي، باري به سنگيني مروّت بر دوش نكشيده است.(نونو)

این حدیث از کیست؟آدمي، باري به سنگيني مروّت بر دوش نكشيده است.(نونو)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی