شبکه اجتماعی استان مازندران

چت کردن با maryam p r
maryam p r از مازندران ٢ ساعت قبل


چت اورداپ


به یاد داشته باش
میزان انسانیت یک فرد
از نحوه برخورد او با دیگرانی که برای وی هیچ کاری نکرده‌اند
مشخص می‌شود
لیلیوم ١٠ دقیقه قبل

بله درسته

maryam p r ١ ساعت قبل

سینا جان

siina ١ ساعت قبل

درسته

maryam p r ١ ساعت قبل

لیاناجون

لیانا1727 ١ ساعت قبل

maryam p r ١ ساعت قبل

بهنیا

عضو ارشد
چت کردن با maryam p r
maryam p r از مازندران ٢٨ دقیقه قبل


چت اورداپ


دوستت دارم
و این راروزی هزاربار
برایِ خودم تڪرار میڪنم

وسرمست میشوم ازداشتنت
همین ڪھ
بودنت ، سهم مَن است
maryam p r ١٣ دقیقه قبل

لیلیوم جون

لیلیوم ٢۶ دقیقه قبل

عضو ارشد
چت کردن با maryam p r
maryam p r از مازندران ١۵ ساعت قبل


چت اورداپ


دیوانه نیستم !
فقط ، فقط طوری “خاص” که دیگران نمیتوانند ، تو را “دوست” دارم
R
maryam p r ٢ ساعت قبل

نفس جون

نفسna ٢ ساعت قبل

maryam p r ٢ ساعت قبل

بهنام عزیز باران جون اگر دوست داری چشماتو در بیارم امتحان کن

باران099 ٢ ساعت قبل

من میتونم عایا

گورستان عشق ٣ ساعت قبل

maryam p r ٣ ساعت قبل

چاومه س صبا جون

عضو ارشد
چت کردن با rewq44
rewq44 از مازندران ۴ ساعت قبل


چت اورداپ


چرا عکس من بین اینها نیست
rewq44 ۴ ساعت قبل

معجزه شد

soleyman ۴ ساعت قبل

من کوشم

عضو چت اورداپ
چت کردن با maryam p r
maryam p r از مازندران ١٧ ساعت قبل


چت اورداپ-اونقد بخند تا آخر يه روز تيترِ روزنامه ها اين باشه :
-دختري که از شدتِ خنده مُرد
maryam p r ١۶ ساعت قبل

سینا جان

siina ١۶ ساعت قبل

مریم جان

maryam p r ١۶ ساعت قبل

استرلینگ رضا

reza 7 ١۶ ساعت قبل

استرلینگ ١۶ ساعت قبل

maryam p r ١۶ ساعت قبل

ایمان زهرا جون

عضو ارشد
اعضای برتر استان مازندران
چت روم های شهرهای مازندران
دانشجویان فنی و حرفه ای مازندران
دانشجویان علوم ریاضی و فنی مازندران
دانشجویان علوم تجربی مازندران
دانشجویان علوم انسانی مازندران
دانشجویان هنر مازندران
دانشجویان زبان های خارجی مازندران