شبکه اجتماعی استان مازندران

چت کردن با maryam p r


آموزش به بی شعور ها
همانقدر بی ثمر است که
بخواهیم با صابون زغالی را
سفید کنیم ... !

چت اورداپ

الناز33 ٢۵ دقیقه قبل

هیچ چیزی غیر قابل تغییر نیست

maryam p r دیروز

لیدا اژده ها

اژده ها دیروز

کاش می شد سفید کرد درست شن حیفـــــــــــــــــــــــــــــ

لیدا30 دیروز

maryam p r دیروز

سارا جون

sara34 دیروز

عضو ارشد
چت کردن با الیکا55
الیکا55 از مازندران ١ ساعت قبل
هیچگـاه نگـــران حـرف های مردم نبــاش،

همین ڪه وقتشـان رامیگـذارند
تا پشت سرت حرف بزننـد
یعنی شخـص مهمی هستی...


چت اورداپ

شبیه هیچکس ۵٧ دقیقه قبل

از سخنان مردم خوبش را بگیر و معیوبش را دور بریز

ساسان اهواز40 ۵٨ دقیقه قبل

من حرفتو قبول ندارم ماباید به حرف دیگران توجه کنییم خصوصا منتقدنی باانصاف خود محور وخود رفتار نباشیم ما باید جمعی فکر کنیم وجمعی حرکت کنییم به تنهایی حرکت کردن سخته

الناز33 ١ ساعت قبل

خیلی قبول دارم

الیکا55 ١ ساعت قبل

نوش دلت .....مهسا

مهسا77 ١ ساعت قبل

خیلی به دلم نشست.....

عضو چت اورداپ
چت کردن با maryam p r
maryam p r از مازندران ٢٠ ساعت قبل


چت اورداپ
در سیاره کوچک ما، عقاید بیش از طاعون و زلزله، موجب بلایا شده است.

maryam p r ٢ ساعت قبل

رضا فاطمه جون

فاطمه123 ١٣ ساعت قبل

رضا210 ١٣ ساعت قبل

بسیار عالی ღ✔

maryam p r ١٩ ساعت قبل

متاهل

متاهل 29 ٢٠ ساعت قبل

واقعا خانوم شیرزاد

maryam p r ٢٠ ساعت قبل

پسرک معتاد

عضو ارشد
چت کردن با الیکا55
الیکا55 از مازندران ٣ ساعت قبل
تنهایی یعنی من

که عاشقِ تو شده‌امچت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با abedi
abedi از مازندران ٨ مرداد ٩۶


چت اورداپ


دیفن باخیا سمی ترین گیاه آپارتمانی/از تماس این گیاه با چشم و دهان پرهیز کنید

زیرا در صورت تماس با زبان باعث تورم بافتهای گلو شده و زبان را فلج میکند و میتواند باعث خفگی یا مرگ فرد شود !
متاهل 29 ٣ ساعت قبل

بهترین کادوی مرد برای یه زن بد .بهش بگید دم کردهش محشره.منتظر معجزه

الناز33 ٣ ساعت قبل

عابدی دلم برات تنگ شده کجایی

کلنل ٨ مرداد ٩۶

این سمی هستش واقعا؟؟؟

maryam p r ٨ مرداد ٩۶

abedi ٨ مرداد ٩۶

اره سینا سمیه الی بر منکرش لعنت تو خودت گلی

الناز33 ٨ مرداد ٩۶

اصلا گل ندارم خونمون برا هر خونه ی گل کافیه

عضو چت اورداپ
اعضای برتر استان مازندران
چت روم های شهرهای مازندران
دانشجویان فنی و حرفه ای مازندران
دانشجویان علوم ریاضی و فنی مازندران
دانشجویان علوم تجربی مازندران
دانشجویان علوم انسانی مازندران
دانشجویان هنر مازندران
دانشجویان زبان های خارجی مازندران