این جمله از کیست : آدم بد اخلاق بوی بهشت رو احساس نخواهد کرد .

این جمله از کیست : آدم بد اخلاق بوی بهشت رو احساس نخواهد کرد .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی