حضرت علي عليه السلام جمله (خواب توام با يقين و ايمان بهتر است از نماز با شك) را خطاب به چه کسی فرمود؟

حضرت علي عليه السلام جمله (خواب توام با يقين و ايمان بهتر است از نماز با شك) را خطاب به چه کسی فرمود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی