هدفی که حضرت ابراهیم (ع) برای خود برگزید، چه بود؟

هدفی که حضرت ابراهیم (ع) برای خود برگزید، چه بود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی