عاقبت و نتيجه راستگوئي، نجات و سلامتي است. فرموده کدام یک از گزینه ها است؟است؟

عاقبت و نتيجه راستگوئي، نجات و سلامتي است. فرموده کدام یک از گزینه ها است؟است؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی