كدام ابر در اثر بالا رفتن سريع هوا تشكيل مي شود

كدام ابر در اثر بالا رفتن سريع هوا تشكيل مي شود

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی