حضرت فاطمه (س) در کدام جنگ در جبهه حاضر شدند و مقداری نان به پیامبر اکرم (ص) رساندند

حضرت فاطمه (س) در کدام جنگ در جبهه حاضر شدند و مقداری نان به پیامبر اکرم (ص) رساندند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی