نماز میت چند رکعت است؟

نماز میت چند رکعت است؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 3 رکعت (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی