چه کسانی نزد رسول اکرم(ص)آمدند و درخواست کردند که قران را یکجا به ما عرضه کن

چه کسانی نزد رسول اکرم(ص)آمدند و درخواست کردند که قران را یکجا به ما عرضه کن

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی