علت مسح سر از دیدگاه امام رضا (ع) چیست ؟

علت مسح سر از دیدگاه امام رضا (ع) چیست ؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • زیرا در پیشگاه خدا آشکار است و در نماز به کار گرفته می شود . (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی